DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 114İSLAM TARİHİ - II2 + 02. Yarıyıl2,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Dünya tarihi sistematiği içerisinde, İslam tarihinin siyasi gelişimiyle birlikte, medeniyet tarihi ve dinler tarihine ne gibi katkıları olduğunu kavratmak.
Ders İçeriği Emeviler; Endülüs Emevileri; Abbasiler; Harun er-Reşid Devri; Abbasi Devleti'nin yıkılması; Tolunoğulları; Ihşidiler.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Emeviler
2Endülüs Emevileri
3Abbasiler
4Harun er-Reşid Devri
5Abbasi Devleti'nin yıkılması
6Tolunoğulları
7Ihşidiler

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 012543152435
ÖK 025423512523
ÖK 033452315241
ÖK 041425235141
Ara Toplam11171313111014121310
Katkı2222212221

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)6212
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)155
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)144
Arasınav (Öğrenci)155
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


65

2,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar2İBRAHİM BALIK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 114 Dersin Adı:  İSLAM TARİHİ - II
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM BALIK E-Mail:  İç Hat:  296 7425, 296 7425,
Ders Yeri FEF B0007,
Amaç : Dünya tarihi sistematiği içerisinde, İslam tarihinin siyasi gelişimiyle birlikte, medeniyet tarihi ve dinler tarihine ne gibi katkıları olduğunu kavratmak.
İçerik : Emeviler; Endülüs Emevileri; Abbasiler; Harun er-Reşid Devri; Abbasi Devleti'nin yıkılması; Tolunoğulları; Ihşidiler.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Veda Haccı ve hutbesi, Hz.Muhammed'in ölümü Kur'an, İslam ve Hz. Muhammed genel değerlendirme.
2 Hilafet nedir? Hilafetin siyasi devlet başkanı anlamı bu anlamın dışındaki kullanım şekilleri ve 1922 de bir kurum olarak kaldırılışına kadar geçen süreç.
3 Konunun devamı...
4 Dört Halife devri-Hz. Ebubekir(irtidat hareketleri;Kur'an'ın toplanması,Fetih hareketleri;ölümü)
5 Dört Halife devri-Hz. Ömer(siyasi teşkilatlanmanın geliştirilmesi;devlet idaresi;fetihler;öldürülüşü).
6 Dört Halife devri-Hz. Osman(Halife seçilişi;fetihler;Halifeliğine getirilen eleştiriler;iç karışıklıklar,öldürülüşü).
7 Dört Halife devri-Hz. Ali(Halife seçilmesine muhalefet ;cemel olayı;Ali-Muaviye çekişmesi;Havaricin tutumu;Nahreva savaşı;öldürülmesi).
8 İslam Cemaatinin teşkilatlanması genel değerlendirme (doğuşundan dördünce halife devrine kadar genel değerlendirme-Mekke Devri,Medine Devri,Dört Halife Devri);Cahiliye Devri,Tarih anlayışı.
9 Emevi halifeliği 661-750;(Emeviler zamanında siyasi ve idari durum;Bizans- Emevi münasebetleri
10 Emevi hanedanının zirvesi Kuzey Afrika ve İspanya'nın fethi;Emevi halifeliğinin çöküşü,Emeviler dönemi tarih anlayışı.
11 Abbasi halifeliği (750-1258);Abbasiler döneminde siyasi ve idari durum(genel analiz);Abbasi İmparatorluğunun parçalanması;Abbasiler döneminde dış ilişkiler.
12 Abbasiler döevrinde idari teşkilatın bel kemiği olan kurumlar (vezirlik,divanlar,adli teşkilat, mezalim mahkemeleri,hisbe teşkilatı v.s.)Bilim ve düşünce hayatı genel(teksir ve kıraat,hadis,fıkıh,kelam,tasavvuf,kütüphane,okul).
13 Abbasiler devri tarihçiliği;yeni tercüme hareketleri;El-Mutevekkil devrinin özelliüi,mütezile tesirleri ve israiliyyat.
14 Türkler ve İslamiyet.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları