DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 117TARİH METODOLOJİSİ - I2 + 01. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Tarihin tanımı, konusu ve faydası, tarih telakkileri, tarihin yararlandığı ilimler, tarih felsefesi, Türk Tarihi’ne dair kaynaklar, tarihin kaynakları ayrıntılı olarak incelenerek, öğrencilere bu yönde bir çalışmanın nasıl yapılması gerektiğine dair ayrıntılı bilgi verilecektir. .
Ders İçeriği Tarihin amacı ve faydasını kavratarak Öğrencileri iyi bir tarihçi olmaya yöneltmek.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Tarihin tanımını, konusunu, tarihçinin rolü ve etkinliğini farklı görüşleri inceleyerek tartışır.
2Tarihte çağ kavramı ve bu kavramın değişkenliğini kavrar.
3Tarihçiliği tarihçesini (İlkçağ uygarlıklarında tarih yazımı, Ortaçağ Avrupa’sında ve İslam dünyasında tarih yazımı, Yeni ve Yakın çağlarda tarih yazımı) öğrenir.
4Tarihin diğer sosyal bilimlerle (Felsefe, Sosyoloji, İktisat, Antropoloji, Sanat tarihi, Coğrafya, Paleografi v.d.) ilişkisini tartışır.
5Tarihin kaynakları (sözlü kaynaklar, basılı ve görsel kaynaklar) hakkında bilgi edinir, bu kaynakları nasıl ele alması gerektiğini kavrar.
6Tarihsel kaynakları eleştirmeyi, kaynaklar üzerinde ne şekilde analiz ve sentez yaklaşımları geliştireceğini kavrar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 014352315234
ÖK 023524125352
ÖK 034535212142
ÖK 043521425321
ÖK 051532142354
ÖK 064321523142
Ara Toplam19261715161222132315
Katkı3433324243

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12525
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12525
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz2SEZEN KARABULUT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 117 Dersin Adı:  TARİH METODOLOJİSİ - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ SEZEN KARABULUT E-Mail:  skarabulut@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3571,
Ders Yeri FEF B0007,
Amaç : Tarihin tanımı, konusu ve faydası, tarih telakkileri, tarihin yararlandığı ilimler, tarih felsefesi, Türk Tarihi’ne dair kaynaklar, tarihin kaynakları ayrıntılı olarak incelenerek, öğrencilere bu yönde bir çalışmanın nasıl yapılması gerektiğine dair ayrıntılı bilgi verilecektir. .
İçerik : Tarihin amacı ve faydasını kavratarak Öğrencileri iyi bir tarihçi olmaya yöneltmek.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tarihin tanımı ve konusu, farklı tarihçilerin görüşleri
2 Tarihte çağ kavramı
3 Tarihçiliği tarihçesi: İlkçağ uygarlıklarında tarih yazımı
4 Tarihçiliği tarihçesi: Ortaçağ Avrupa’sında ve İslam Dünyasında Tarih Yazımı
5 Tarihçiliği tarihçesi: Yeni ve yakın çağlarda tarih yazımı
6 Tarihin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi; Felsefe ve Sosyoloji
7 Tarihin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi; İktisat ve Antropoloji
8 Tarihin diğer sosyal bilimlerle ilişkisi; Sanat tarihi, Coğrafya, Paleografi ve diğerleri
9 Tarihin kaynakları; sözlü kaynaklar (tarihi şiirler, efsaneler, menkıbeler v.b)
10 Tarihin kaynakları: basılı ve görsel kaynaklar (kronikler, arşiv malzemeleri, arkeolojik kaynaklar, paralar, arma ve mühürler v.b.)
11 Vize sınavı
12 Kaynakların tenkidi
13 Kaynakların tenkidi (devam ediyor)
14 Genel Tekrar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Edward Hallet Carr, Tarih Nedir, (Çev. Misket Gizem Gürtürk), İstanbul: İletişim Yayınları, 1980.Türkçe
John Tosh, Tarihin Peşinde: Modern Tarih Çalışmasında Hedefler,(Çev. Özden Arıkan), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997Türkçe
Salih Özbaran, Tarih, Tarihçi ve Toplum, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997Türkçe
Leon-E. Halkın, Tarih Tenkidinin Unsurları, (Çev. Bahaeddin Yediyıldız), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989Türkçe
İlhan Tekeli, Tarih Yazımı Üzerine Düşünmek, Ankara: Dost Kitabevi, 1998Türkçe
Edward Hallet Carr, Tarih Nedir, (Çev. Misket Gizem Gürtürk), İstanbul: İletişim Yayınları, 1980.Türkçe
John Tosh, Tarihin Peşinde: Modern Tarih Çalışmasında Hedefler,(Çev. Özden Arıkan), İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997Türkçe
Salih Özbaran, Tarih, Tarihçi ve Toplum, İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 1997Türkçe
Leon-E. Halkın, Tarih Tenkidinin Unsurları, (Çev. Bahaeddin Yediyıldız), Ankara: Türk Tarih Kurumu Yayınları, 1989Türkçe
İlhan Tekeli, Tarih Yazımı Üzerine Düşünmek, Ankara: Dost Kitabevi, 1998Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları