DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 115TÜRK TARİHİNE GİRİŞ - I2 + 01. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı İslam Öncesi Orta-Asya’da ortaya çıkan Türk kültür medeniyetini ortaya koymak ve diğer medeniyetlerle ilişkisini araştırmak.
Ders İçeriği Türk adı ve Türk soyu, Türklerin anayurdu ve ilk göçler, Hun, Göktürk,Uygur Devletleri, Asya’da yaşayan diğer Türk kavimleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Medeniyetlerin Ortaya Çıkış süreçlerini araştırmak ve anlamak
2Orta Asya medeniyetlerini araştırmak
3Orta Asya medeniyetleri arasında Türk Kültür ve medeniyetinin yerini öğrencilere kavratmak
4Orta Asya kültür ve medeniyetleri arasındaki etkileşimi ortaya koymak
5Eski Türk sosyal hayatını ve bunun yaşayan kültür içerisindeki yerini öğrencilere kavratmak
6öğrencilere analiz yapma ve bilgiyi kullanma yeteneği kazandırır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 014253523142
ÖK 021352345235
ÖK 035314253524
ÖK 043523214253
ÖK 052535352514
ÖK 063521523521
Ara Toplam18231818201920201719
Katkı3433333333

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)7214
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11616
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)12020
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz2KHALIDA DEVRISHEVA

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 115 Dersin Adı:  TÜRK TARİHİNE GİRİŞ - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ KHALIDA DEVRISHEVA E-Mail:  İç Hat:  296 3987,
Ders Yeri FEF A0018,
Amaç : İslam Öncesi Orta-Asya’da ortaya çıkan Türk kültür medeniyetini ortaya koymak ve diğer medeniyetlerle ilişkisini araştırmak.
İçerik : Türk adı ve Türk soyu, Türklerin anayurdu ve ilk göçler, Hun, Göktürk,Uygur Devletleri, Asya’da yaşayan diğer Türk kavimleri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Türk tarihinin genel özellikleri; Türk adı, Türkiye ve Türk Yurdu, Bozkır kültürü
2 Asya Hun İmparatorluğu; Hunlarda sosyal ve kültürel yapı; Hsien-pi Birliği
3 Tabgaç Devleti; Ak Hunlar (Eftalitler)
4 I. Göktürk Devleti; Doğu Göktürkler; Batı Göktürkler ve Göktürklerin Fetret Devri
5 II. Göktürk Devleti; Göktürklerin sosyal ve kültürel hayatı, din ve iktisat
6 Uygur Kağanlığı; Uyurların Mani dinini kabulü, Uygurların yıkılışı
7 Kansu ve Beşbalık Uygurları; Uygur medeniyeti; edebiyat, sanat ve mimari eserler
8 Türk Boyları; Töles Boyları; Kırgızlar; Türgişler
9 Karluklar; Oğuzlar
10 Avrupa Hunları; Avarlar
11 Sabarlar; Hazarlar
12 Bulgarlar; Peçenekler; Uzlar
13 Kumanlar; Kıpçaklar
14 Türk Boylarının genel özellikleri ve kültürleri
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Bahaeddin Ögel, İslamiyetten Önce Türk Kültür Tarihi, TTK Ankara 2003.Türkçe
İbrahim Kafesoğlu, Türk Milli Kültürü, Ötüken Yay., İstanbul 1997.Türkçe
Peter Golden, Türk Halkları Tarihine Giriş, Ötüken Yay., İstanbul 2013.Türkçe
V. Barthold, Orta Asya Türk Tarihi-Dersler-, Dİvan Yay., İstanbul 2011.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları