DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 113İSLAM TARİHİ - I2 + 01. Yarıyıl2,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Dünya tarihi sistematiği içerisinde, islam tarihinin siyasi gelişimiyle birlikte, medeniyet ve dinler tarihine ne gibi katkıları olduğunu kavratmak.
Ders İçeriği Tarihi süreç içerisinde, İslam'a felsefi ve sosyolojik açıdan genel bir bakış; İslam tarihinin sözlü, yazılı ve arkeolojik önemi olan kaynakları; İslam’ın ortaya çıktığı Arabistan Yarımadası; Araplar ve Araplar'da İslam öncesi siyasi, iktisadi ve sosyal hayat; Hz. Muhammed’in soyu, çocukluğu, gençliği ve peygamberliği; Hicret ve Medine Devri; Hulefa-i Raşidin Devri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Tarihi süreç içerisinde, İslam'a felsefi ve sosyolojik açıdan genel bir bakış
2İslam tarihinin sözlü, yazılı ve arkeolojik önemi olan kaynakları
3İslam’ın ortaya çıktığı Arabistan Yarımadası; Araplar ve Araplar'da İslam öncesi siyasi, iktisadi ve sosyal hayat
4Hz. Muhammed’in soyu, çocukluğu, gençliği ve peygamberliği
5Hicret ve Medine Devri
6Hulefa-i Raşidin Devri

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 011523545542
ÖK 025325452121
ÖK 034325351524
ÖK 043523523542
ÖK 052354523545
ÖK 065423152351
Ara Toplam20231523232316242115
Katkı3434443443

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)6212
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)155
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)144
Arasınav (Öğrenci)155
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


65

2,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz2İBRAHİM BALIK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 113 Dersin Adı:  İSLAM TARİHİ - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM BALIK E-Mail:  İç Hat:  296 7425, 296 7425,
Ders Yeri FEF A0017,
Amaç : Dünya tarihi sistematiği içerisinde, islam tarihinin siyasi gelişimiyle birlikte, medeniyet ve dinler tarihine ne gibi katkıları olduğunu kavratmak.
İçerik : Tarihi süreç içerisinde, İslam'a felsefi ve sosyolojik açıdan genel bir bakış; İslam tarihinin sözlü, yazılı ve arkeolojik önemi olan kaynakları; İslam’ın ortaya çıktığı Arabistan Yarımadası; Araplar ve Araplar'da İslam öncesi siyasi, iktisadi ve sosyal hayat; Hz. Muhammed’in soyu, çocukluğu, gençliği ve peygamberliği; Hicret ve Medine Devri; Hulefa-i Raşidin Devri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Tarih ve İslam tarihçiliği hakkında genel bilgiler.
2 islam tarihinin oluşumu(kur'an da tarih,hadislerde tarih,islam tarihinin diğer kaynakları).
3 İslam tarihi yazıcılığı,Klasik dönem islam tarihçileri.
4 İslam öncesinde Arabistan ve Avrupalının durumu ve arabistanda kurulan devletler.
5 Peygamberler olmadan önce Hz.Muhammedin hayatı.
6 Hz.Muhammedin Peygamber oluşu,ilk vahiy ve çağrısının mahiyyeti.
7 İslamın Mekke devrinde meydana gelen bazı olaylar(Hz.Haticenin ölümü,Hz.Muhammedim Tahife gidişi,Hz.Muhammedin Hz.Aişe ile evlenmesi.
8 Muaize ve Marif olayı,akabe görüşmeleri ve yeni bir yurt arayışı,hicret.
9 İlk Müslüman toplum ve İslam devletinin kuruluşu(kardeşlik ve vatandaşlık aut.,Medine mescidi,suffe,kültürel sonuçlar).
10 Medine-Mekke ilişkileri Hıdeybiye barışına kadar olan çatışmalar.
11 Müslüman Yahudi ilişkiler(Hayberin fethi),Mekkenin fethi,huneyn ve evtas savaşları,taif muasarası.
12 İlk Müslüman elçiler ve evrensel İslam çağrısının tüm dünyaya duyurulması,İslam Hristiyan ilişkileri(Müte ve Tebük savaşı).
13 Siyer ve Magazi'nin gelişmesine engel olma sebepler.
14 Genel tekrar ve tartışma.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları