DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
TAR 119İLKÇAĞ TARİHİ - I2 + 01. Yarıyıl2,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Dünyanın oluşum evreleri, İnsanın yaratılışı, İlk medeniyetin kurulması, medeniyetler arası etkileşmeler ve özellikle Orta Doğu medeniyetleri hakkında kapsamlı bilgi edindirme.
Ders İçeriği Dünyanın oluşumu ve ilk insanlar.Tarih öncesi çağlar. Mezopotamya, Mısır, İran, Suriye-Filistin Tarih ve Uygarlığı konularını kronolojik ve sistemli bir şekilde öğretme.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Başlangıcından itibaren insanlık tarihini öğrenir.
2İlk medeniyetlerin oluşumunu öğrenir.
3Medeniyetler arası etkileşimi bilir.
4Medeniyetler arasında mukayese etme kabiliyetini kazanır.
5Tarih Öncesi ve Tarihi Çağlar kavramını öğrenir
6Kronolojiyi kullanmasını öğrenir
7Eski Yakındoğu medeniyetleri konusunda kapsamlı bilgi birikimine sahip olur
8Eski Mısır medeniyeti hakkında geniş bilgi edinir.
9Modern medeniyetin ilk oluşum evresi hakkında bilgi edinir
10İlkçağdaki sosyal siyasi yapı konusunda bilgi sahibi olur
11İlkçağdaki ekonomik yapı ve dini inanç konusunda bilgi edinir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 014352125341
ÖK 023521423523
ÖK 035123524123
ÖK 041235235341
ÖK 053523514253
ÖK 063251425341
ÖK 074532142531
ÖK 083524125341
ÖK 093523142534
ÖK 104532145231
ÖK 112352412535
Ara Toplam35413428292742373724
Katkı3433324332

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)6212
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)155
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11111
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)144
Arasınav (Öğrenci)155
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


65

2,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz2YUSUF KILIÇ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  TAR 119 Dersin Adı:  İLKÇAĞ TARİHİ - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR YUSUF KILIÇ E-Mail:  ykilic@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3639, 6711282, 296 3639,
Ders Yeri FEF B0007,
Amaç : Dünyanın oluşum evreleri, İnsanın yaratılışı, İlk medeniyetin kurulması, medeniyetler arası etkileşmeler ve özellikle Orta Doğu medeniyetleri hakkında kapsamlı bilgi edindirme.
İçerik : Dünyanın oluşumu ve ilk insanlar.Tarih öncesi çağlar. Mezopotamya, Mısır, İran, Suriye-Filistin Tarih ve Uygarlığı konularını kronolojik ve sistemli bir şekilde öğretme.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dünyanın oluşumu
2 Tarih öncesi çağlar
3 İlk medeniyetler
4 Mezopotamya medeniyeti
5 Sümerler
6 Sami kavimler (Akad, asur ve Babilliler9
7 Mısır Medeniyeti
8 Firavun Sülaleleri
9 Akdenizde Ticaret
10 Mısır memleketinin el değiştirmesi
11 Medeniyetler arası etkileşim
12 Suriye Filisin
13 İbrani- Fenike
14 Genel Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları