DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
COG 361TURİZM VE KALKINMA2 + 03. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Turizm ve kalkınma ile ilgili genel bilgiler vermek
Ders İçeriği Turizm coğrafyasının temel kavramları; turizm-coğrafya ilişkisi; turizmin gelişim tarihi, turizmin talep ve güdüleri. Dünya turizminin gelişmesinde etkili faktörler, doğal ve kültürel çekicilikler ile arz unsurlarının-ulaşım ve konaklama–incelenmesi; turizmde organizasyonun önemi; dünyanın başlıca turizm mekânları, özellikleri, gelişimi ve sorunlarının incelenmesi. Turizmin ekonomik, toplumsal-kültürel ve çevresel etkileri; Türkiye’de turizmin gelişimi, arz unsurlarında gelişmeler ve sayısal artışların incelenmesi. Turizm organizasyonları ve turizm ile ilgili kuruluşlar; Türkiye’nin başlıca turizm kaynak ve alanlarının incelenmesi, sorunlarının tartışılması; Türkiye iç ve dış turizminin başlıca özelliklerinin incelenmesi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Turizm coğrafyası kavramının farklı anlamlarını örneklendirebilir
2Turizm-Coğrafya-Kalkınma ilişkilerini açıklayabilir
3Ekonomik bakış açısıyla turizmi yorumlayabilir
4Kapitalizm - turizm ilişkisini kurabilir
5Kalkınma farklılıklarına turizmin etkilerini örneklendirebilir
6Turizmle ilgili farklı bakış açılarını ve görüşleri açıklayabilir
7Turizmi etkileyen faktörleri kavrar
8Turizmin aktörlerini ve rollerini belirtebilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 06          
ÖK 07          
ÖK 08          
Ara Toplam          
Katkı0000000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)10440
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)199
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11515
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)2612
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz2İBRAHİM GÖKBURUN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  COG 361 Dersin Adı:  TURİZM VE KALKINMA
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 2   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  DOKTOR ÖĞRETİM ÜYESİ İBRAHİM GÖKBURUN E-Mail:  İç Hat:  296 3588,
Ders Yeri FEF D0315,
Amaç : Turizm ve kalkınma ile ilgili genel bilgiler vermek
İçerik : Turizm coğrafyasının temel kavramları; turizm-coğrafya ilişkisi; turizmin gelişim tarihi, turizmin talep ve güdüleri. Dünya turizminin gelişmesinde etkili faktörler, doğal ve kültürel çekicilikler ile arz unsurlarının-ulaşım ve konaklama–incelenmesi; turizmde organizasyonun önemi; dünyanın başlıca turizm mekânları, özellikleri, gelişimi ve sorunlarının incelenmesi. Turizmin ekonomik, toplumsal-kültürel ve çevresel etkileri; Türkiye’de turizmin gelişimi, arz unsurlarında gelişmeler ve sayısal artışların incelenmesi. Turizm organizasyonları ve turizm ile ilgili kuruluşlar; Türkiye’nin başlıca turizm kaynak ve alanlarının incelenmesi, sorunlarının tartışılması; Türkiye iç ve dış turizminin başlıca özelliklerinin incelenmesi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Turizm kavramı ve coğrafya ile ilişkisi
2 Turizmin gelişmesinde rol oynayan faktörler
3 Turizm-ulaşım ilişkileri
4 Turizmde çekicilikler
5 Turizm ve konaklama
6 Turizmin ekonomik etkileri
7 Turizmin kültürel ve toplumsal etkileri
8 Ara sınav
9 Kıyı turizmi
10 Kaplıca turizmi
11 Dağ turizmi
12 Yeryüzünde turizm alanlarının dağılışı
13 Türkiye’de turizm alanlarının dağılışı
14 Turizm ve kalkınma
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları