2503 TARİHİ VE GÜNÜMÜZ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI DR.

GENEL BİLGİLER


AmaçlarKabul Koşulları


Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Tarihi ve Günümüz Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
En az 24 kredi (180 AKTS)ve doktora tezi tamamlamak.

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. NERGİS BİRAY+90 258 296 3653 nbiray@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- TGTL Dr. Seçmeli 1 3+0 6 Seçmeli
- TGTL Dr. Seçmeli 1 3+0 6 Seçmeli
- TGTL Dr. Seçmeli 1 3+0 6 Seçmeli
- TGTL Dr. Zorunlu 1 3+0 6 Seçmeli
- TGTL Dr. Zorunlu 1 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : TGTL Dr. Seçmeli 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TGTL 604 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI I 3+06Seçmeli
TGTL 607 GÜNEY-BATI (OĞUZ) TÜRK LEHÇELERİNİN TARİHİ VE KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ 3+06Seçmeli
TGTL 610 KUZEY- BATI (KIPÇAK)TÜRK LEHÇELERİNİN TARİHÎ VE KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ 3+06Seçmeli
TGTL 613 KUZEY- DOĞU (ALTAY/TUVA/HAKAS) TÜRK LEHÇELERİNİN TARİHÎ VE KARŞILAŞTIRMALI SES BİLGİSİ 3+06Seçmeli
TGTL 616 UZAK TÜRK LEHÇELERİ I 3+06Seçmeli
TGTL 619 TÜRK MİTOLOJİSİ VE TÜRK DÜNYASI I 3+06Seçmeli
TGTL 622 GÜNEYBATI (OGUZ GRUBU) SÖZLÜ EDEBİYATI 3+06Seçmeli
TGTL 625 GÜNEYDOĞU (TÜRKİSTAN/UYGUR) SÖZLÜ EDEBİYATI 3+06Seçmeli
TGTL 631 ORTA ASYA TÜRK TARİHİNİN KAYNAKLARI 3+06Seçmeli
TGTL 634 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ I 3+06Seçmeli
TGTL 637 TÜRKİSTAN TARİHİ 3+06Seçmeli
TGTL 640 KAFKASYA’NIN SİYASİ VE SOSYAL TARİHİ 3+06Seçmeli
TGTL 643 SİBİRYA TARİHİ 3+06Seçmeli
TGTL 646 19-20. YÜZYIL TÜRK DÜNYASI MATBUATI 3+06Seçmeli
TGTL 649 ÇAĞDAŞ METİN ÇÖZÜMLEMELERİ I 3+06Seçmeli
TGTL 652 TÜRK DÜNYASININ JEOPOLİTİĞİ 3+06Seçmeli
TGTL 655 ÇAĞATAY TÜRKÇESİ (METİN İNCELEMELERİ) 3+06Seçmeli
TGTL 658 ETNİK SOSYOLOJİ 3+06Seçmeli
TGTL 661 İLMİ ARAŞTIRMALARDA USUL, ÜSLUP VE ETİK 3+06Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : TGTL Dr. Zorunlu 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TGTL 601 TÜRK DÜNYASI I 3+06Seçmeli
TGTL 628 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ İNCELEMELERİ I 3+06Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- TGTL Dr. Seçmeli 2 3+0 6 Seçmeli
- TGTL Dr. Seçmeli 2 3+0 6 Seçmeli
- TGTL Dr. Seçmeli 2 3+0 6 Seçmeli
- TGTL Dr. Zorunlu 2 3+0 12 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : TGTL Dr. Seçmeli 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TGTL 605 GÜNEY-BATI TÜRK LEHÇELERİNİN TARİHİ VE KARŞILAŞTIRMALI ŞEKİL BİLGİSİ 3+06Seçmeli
TGTL 608 GÜNEY- DOĞU (KARLUK-UYGUR) TÜRK LEHÇELERİNİN TARİHİ VE KARŞILAŞTIRMALI ŞEKİL BİLGİSİ 3+06Seçmeli
TGTL 611 KUZEYBATI TÜRK LEHÇELERİNİN TARİHİ VE KARŞILAŞTIRMALI ŞEKİL BİLGİSİ 3+06Seçmeli
TGTL 614 KUZEYDOĞU (ALTAY-HAKAS-TUVA-YAKUT) TÜRK LEHÇELERİ TARİHİ VE KARŞILAŞTIRMALI ŞEKİL BİLGİSİ I 3+06Seçmeli
TGTL 617 KARŞILAŞTIRMALI TÜRK DÜNYASI EDEBİYATLARI II 3+06Seçmeli
TGTL 620 KUZEYBATI (KIPÇAK) SÖZLÜ EDEBİYATI 3+06Seçmeli
TGTL 623 TÜRKMEN, HALAÇ, SAHA (YAKUT) KARŞILAŞTIRMALI GRAMERİ 3+06Seçmeli
TGTL 626 TÜRK KÜLTÜR TARİHİ 3+06Seçmeli
TGTL 629 GÜNEY BATI (OĞUZ) TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ VARLIĞI 3+06Seçmeli
TGTL 632 TÜRK MİTOLOJİSİ VE TÜRK DÜNYASI II 3+06Seçmeli
TGTL 635 UZAK TÜRK LEHÇELERİ II 3+06Seçmeli
TGTL 638 KÜRESELLEŞME VE TÜRK KÜLTÜR DÜNYASI 3+06Seçmeli
TGTL 641 SOVYET DÖNEMİ DİL VE KÜLTÜR SİYASETLERİ 3+06Seçmeli
TGTL 644 TARİHİ TÜRK LEHÇELERİ İNCELEMELERİ II 3+06Seçmeli
TGTL 647 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜNYASI TARİHİ – II 3+06Seçmeli
TGTL 650 OĞUZ TÜRKLERİ TARİHİ 3+06Seçmeli
TGTL 653 TÜRK DÜNYASINDA CEDİTÇİLİK HAREKETLERİ 3+06Seçmeli
TGTL 656 ÇAĞDAŞ METİN ÇÖZÜMLEMELERİ II 3+06Seçmeli
TGTL 659 ÇAĞDAŞ TÜRK DÜŞÜNCESİ 3+06Seçmeli
TGTL 662 ELEŞTİREL DÜŞÜNME VE YAZMA 3+06Seçmeli
TGTL 665 KÜLTÜR SOSYOLOJİSİ 3+06Seçmeli
TGTL 667 RUSÇA ÇEVİRİ VE ELEŞTİRİ TEKNİKLERİ 3+06Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : TGTL Dr. Zorunlu 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TGTL 602 TÜRK DÜNYASI II 3+012Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- TGTL Dr. Seçmeli 3 3+0 7,5 Seçmeli
- TGTL Dr. Seçmeli 3 3+0 7,5 Seçmeli
- TGTL Dr. Seçmeli 3 3+0 7,5 Seçmeli
- TGTL Dr. Seçmeli 3 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : TGTL Dr. Seçmeli 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TGTL 603 GÜNEY- BATI (OĞUZ)TÜRK LEHÇELERİNİN TARİHÎ VE KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ 3+07,5Seçmeli
TGTL 606 GÜNEYDOĞU (KARLUK) TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ I 3+07,5Seçmeli
TGTL 609 KUZEY- BATI (KIPÇAK)TÜRK LEHÇELERİNİN TARİHÎ VE KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ 3+07,5Seçmeli
TGTL 612 KUZEYDOĞU (ALTAY-HAKAS-TUVA-YAKUT) TÜRK LEHÇELERİ KARŞILAŞTIRMALI SÖZ DİZİMİ I 3+07,5Seçmeli
TGTL 615 TÜRK TOPLUM DİL BİLİMİ 3+07,5Seçmeli
TGTL 618 ÇAĞDAŞ SİYASET KURAMLARI 3+07,5Seçmeli
TGTL 621 KUZEY BATI (KIPÇAK)TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ VARLIĞI 3+07,5Seçmeli
TGTL 624 ÇAĞDAŞ KUZEYDOĞU (ALTAY-SAHA-TUVA-HAKAS) TÜRK EDEBİYATLARI 3+07,5Seçmeli
TGTL 627 ÇUVAŞ TÜRKLERİ VE ÇUVAŞ EDEBİYATI 3+07,5Seçmeli
TGTL 630 SAHA TÜRKLERİ VE SAHA (YAKUT) HALK EDEBİYATI 3+07,5Seçmeli
TGTL 633 TÜRK İNANÇ SİSTEMİ VE TÜRK DÜNYASI 3+07,5Seçmeli
TGTL 636 ETİMOLOJİ VE TÜRK DİLİ 3+07,5Seçmeli
TGTL 639 TÜRK ANLAM BİLİMİ 3+07,5Seçmeli
TGTL 642 TÜRK DÜNYASI FİKİR HAREKETLERİ 3+07,5Seçmeli
TGTL 645 GÜNEYBATI (OĞUZ) TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ VARLIĞI 3+07,5Seçmeli
TGTL 648 GÜNEY DOĞU (KARLUK-UYGUR) TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ VARLIĞI 3+07,5Seçmeli
TGTL 651 KUZEY DOĞU (ALTAY/HAKAS/SAHA/ TUVA) TÜRK LEHÇELERİNİN KARŞILAŞTIRMALI SÖZ VARLIĞI 3+07,5Seçmeli
TGTL 654 BUDIHIST VE MANIHAIST TÜRKÇE METINLERIN SÖZ DIZIMI 3+07,5Seçmeli
TGTL 657 DİL VE İLETİŞİM FELSEFESİ 3+07,5Seçmeli
TGTL 660 ALTAY DİLLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMALAR 3+07,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- TGTL Zorunlu 3 0+0 15 Seçmeli
- TGTL Zorunlu 3 0+0 15 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : TGTL Zorunlu 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+015Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : TGTL Zorunlu 3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+015Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Doktora Tezi 0+0 20 Seçmeli
- Doktora Uzmanlık Alan Dersi 8+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Doktora Tezi
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TGTL 600 DOKTORA TEZİ 0+020Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Doktora Uzmanlık Alan Dersi
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TGTL 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+010Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Doktora Tezi 0+0 20 Seçmeli
- Doktora Uzmanlık Alan Dersi 8+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Doktora Tezi
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TGTL 600 DOKTORA TEZİ 0+020Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Doktora Uzmanlık Alan Dersi
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TGTL 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+010Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Doktora Tezi 0+0 20 Seçmeli
- Doktora Uzmanlık Alan Dersi 8+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Doktora Tezi
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TGTL 600 DOKTORA TEZİ 0+020Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Doktora Uzmanlık Alan Dersi
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TGTL 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+010Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Doktora Tezi 0+0 20 Seçmeli
- Doktora Uzmanlık Alan Dersi 8+0 10 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Doktora Tezi
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TGTL 600 DOKTORA TEZİ 0+020Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Doktora Uzmanlık Alan Dersi
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TGTL 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+010Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU