2963 MALİYE DR.

GENEL BİLGİLER
Maliye Doktora programında öğrencilere, iktisat, maliye, kamu ekonomisi, muhasebe, mali hukuk, vergi ve ceza hukuku formasyonu kazandırmaya yönelik olarak dengeli bir program uygulanmaktadır. Hangi sistem ve yönetim tarzı içinde olursa olsun, devlet, ekonomik hayatı ve aktiviteleri etkilemekte, asli veya tali görevlerini yerine getirebilmek için de çeşitli gelir kaynaklarına ihtiyacı bulunmaktadır. Bu gelir kaynakları arasında birinci ve en önemli unsur ise vergi gelirleri olmaktadır. Bu açıdan bölümde , gerek özel kuruluşların devlete karşı olan mali ödevlerini yerine getirirken ihtiyaç duyacağı, maliye, muhasebe ve vergi konularındaki eleman açığının kapatılmasına yönelik eğitim verilirken; diğer yandan devletin de modern anlamda vergileme, vergi denetimi, mali yargılama gibi sahalardaki denetici ve uzman ihtiyaçlarının sağlanmasına yönelik bir program uygulanmaya çalışacaktır.

Amaçlar
Maliye Doktora programının amacı, ekonominin ihtiyaçları doğrultusunda özel sektör ile kamu sektöründe görev alabilecek niteliklere sahip çağdaş maliyeciler yetiştirmektir. Öğrencilere güçlü maliye vergi hukuku kamu harcamaları bilgisi vermek. Ayrıca iktisat, kamu yönetimi, işletme alanlarındaki belli başlı temel bilgi birikimi sağlamak.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora programlarından mezun olmak için gerekli şartları sağlamak

İstihdam Olanakları
Mezunlar, kamu kesimi ve özel sektörde çalışma imkânına sahiptirler. Kamu kesiminde Maliye Müfettişliği, Hesap Uzmanlığı, Kontrolörlük, Hazine Müsteşarlığı ve Dış Ticaret Müsteşarlığında uzmanlık, bankalarda müfettişlik gibi görevler yapabilmektedir. Özel sektörde ise bankalarda müfettişlik ve uzmanlık, şirketlerde vergi danışmanlığı, mali müşavirlik ve serbest muhasebecilik belli başlı iş alanları olarak sayılabilir. Maliye Anabilim dalında doktora yapmak, iş hayatına atılmış kişilerin de uzmanlık alanları ile ilgili yeni bilgi ve gelişmelere ulaşmalarını sağlayarak başarılarını artıracak ve mesleklerinde yükselmelerinde önemli bir basamak oluşturacaktır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Maliye Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Lisansüstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde Sosyal Bilimler Enstitüsü doktora programlarından mezun olmak için gerekli şartları sağlamak

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ERSAN ÖZ+90 258 296 2711 ersanoz@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1İktisat ve maliye teorilerinde yer alan temel kavramları öğrenme, temel iktisadi sorunlar ile teorik bağlantıları kurarak muhakeme edebilme.
2Ulusal vergi sistemine ilişkin teorik ve hukuki bilgilere sahip olabilme, mevzuat çerçevesinde vergileme işlemleri, vergilerin ve vergi suç ve cezalarının hesaplanması, farklı mükellef türleri için beyanname düzenlenmesi konularında teorik ve pratik bilgilere sahip olma
3Kamu gelirleri, kamu giderleri ve kamu borçlanmasının politika uygulamaları içindeki kullanımı ile ilgili olarak yorum yapabilme ve değerlendirebilme
4Maliye politikasının kullanımına ilişkin olarak verilen ekonomik verileri değerlendirebilme ve analiz yapabilme yeteneğini ortaya koyabilme
5Başta kamu sektöründeki mesleki uzmanlık alanları olmak üzere, kamu ve özel sektörün ihtiyaç duyduğu alanlara ilişkin iktisat, maliye, hukuk, muhasebe, vergi, işletme bilgi ve beceri düzeyini ileri düzeyde sağlayabilme
6Ulusal ekonomiyi, küresel ekonomik ilişkiler içerisinde değerlendirebilme ve uluslar arası iktisadi kuruluşların rolünü ve etkisini kavrayabilme
7Maliye alanına ilişkin pratik ve teorik yenilikleri ulusal ve uluslar arası düzeyde takip edebilme
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Soru-CevapKullanılan farklı tipteki sorularla (birleştirici, ayırıcı, değerlendirme, bilgi isteyen, motive edici ve beyin fırtınası) öğrencinin süreç içinde daha aktif bir konuma gelse de, öğretmen merkezli yöntemlerdendir. Amaca hizmet eden ve mümkün olduğunca öğrenciyi düşünceye sevk edecek sorular sorulmalı. Yanlış bile olsa, öğrencilerin düşüncelerini rahat ifade etmeleri ve konuşmaları, hem öğrenmeleri hem de kendilerine güven kazanma açısından büyük önem taşımaktadır. Aynı zamanda derse katılımı düşük olan öğrencileri teşvik etmek için etkilidir. Öğretmen tüm öğrencilerle etkileşim sağlamalıdır.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BİLGİKuramsal Olgusal 06
BİLGİKuramsal Olgusal 07
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 06
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 07
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 06
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 07
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 06
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAB 611 KÜRESEL KAMU MALİYESİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Maliye Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Maliye Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Maliye Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Maliye Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAB 603 VERGİLEMEDE GÜNCEL KONULAR 3+07,5Seçmeli
MAB 605 ULUSLARARASI VERGİLEME 3+07,5Seçmeli
MAB 607 KAMU HARCAMALARI TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
MAB 609 KAMU FİNANSMAN POLİTİKASI 3+07,5Seçmeli
MAB 615 EKONOMETRİK UYGULAMALAR 3+07,5Seçmeli
MAB 619 MALİYE KURAMI VE EVRİMİ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAB 601 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
- Maliye Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Maliye Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Maliye Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Maliye Dr. Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAB 604 FİNANSAL SİSTEM VE VERGİLEME 3+07,5Seçmeli
MAB 606 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+07,5Seçmeli
MAB 608 YÖNETİMLERARASI MALİ İLİŞKİLER 3+07,5Seçmeli
MAB 610 BÜTÇE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
MAB 616 AVRUPA BİRLİĞİ MALİ POLİTİKALARI 3+07,5Seçmeli
MAB 618 VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİ 3+07,5Seçmeli
MAB 622 BORÇ YÖNETİMİ VE ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
MAB 624 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAB 602 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 22,5 Zorunlu
- Maliye Dr. Seçmeli-3 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Maliye Dr. Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAB 601 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+27,5Seçmeli
MAB 603 VERGİLEMEDE GÜNCEL KONULAR 3+07,5Seçmeli
MAB 604 FİNANSAL SİSTEM VE VERGİLEME 3+07,5Seçmeli
MAB 605 ULUSLARARASI VERGİLEME 3+07,5Seçmeli
MAB 606 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI 3+07,5Seçmeli
MAB 607 KAMU HARCAMALARI TEORİSİ 3+07,5Seçmeli
MAB 608 YÖNETİMLERARASI MALİ İLİŞKİLER 3+07,5Seçmeli
MAB 609 KAMU FİNANSMAN POLİTİKASI 3+07,5Seçmeli
MAB 610 BÜTÇE UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
MAB 612 AÇIK EKONOMİDE MALİYE POLİTİKASI 3+07,5Seçmeli
MAB 613 MİKRO İKTİSADİ UYGULAMALAR 3+07,5Seçmeli
MAB 614 MAKRO İKTİSADİ UYGULAMALAR 3+07,5Seçmeli
MAB 615 EKONOMETRİK UYGULAMALAR 3+07,5Seçmeli
MAB 616 AVRUPA BİRLİĞİ MALİ POLİTİKALARI 3+07,5Seçmeli
MAB 617 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+27,5Seçmeli
MAB 618 VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİ 3+07,5Seçmeli
MAB 619 MALİYE KURAMI VE EVRİMİ 3+07,5Seçmeli
MAB 622 BORÇ YÖNETİMİ VE ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
MAB 624 BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARI 3+07,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 15 Zorunlu
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 15 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAB 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MAB 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAB 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MAB 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAB 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MAB 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAB 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
MAB 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
DOKTORA SEMİNERİ - IZ*******
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ*******
DOKTORA TEZİZ*******
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ*******
KÜRESEL KAMU MALİYESİZ*******
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ       
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ       
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ       
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
AÇIK EKONOMİDE MALİYE POLİTİKASIS*******
AVRUPA BİRLİĞİ MALİ POLİTİKALARIS*******
BİLİMSEL ARAŞTIRMA METOTLARIS       
BORÇ YÖNETİMİ VE ANALİZİS       
BÜTÇE UYGULAMALARIS* * ***
DOKTORA SEMİNERİ - IS*******
EKONOMETRİK UYGULAMALARS*  *** 
FİNANSAL SİSTEM VE VERGİLEMES *  * *
GELİŞİM VE ÖĞRENMES*******
KAMU FİNANSMAN POLİTİKASIS*******
KAMU HARCAMALARI TEORİSİS*******
MAKRO İKTİSADİ UYGULAMALARS* *****
MALİYE KURAMI VE EVRİMİS       
MİKRO İKTİSADİ UYGULAMALARS*******
ULUSLARARASI VERGİLEMES ** * *
VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASIS******
VERGİLEMEDE GÜNCEL KONULARS ** * *
VERGİLEMENİN ANAYASAL TEMELLERİS**  * *
YÖNETİMLERARASI MALİ İLİŞKİLERS*** ***
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU