2761 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DR.

GENEL BİLGİLER
SBKY Doktora eğitimi, doçent ve profesörlerin vereceği dersler ve danışmanlık gözetiminde tezden oluşur.

Amaçlar
Öğrencilerine doktora düzeyinde kuramsal ve teorik yaklaşımlarla desteklenmiş alan bilgisine sahip etme amacını taşır.


Kabul Koşulları
ALES; YDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Tez savunmasını başarı ile tamamlamak

İstihdam Olanakları
Akademi, Kamu ve Özel Kuruluşları

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. alaninda Doktora Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Doktora

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Üniversite içindeki başka bir enstitü anabilim/anasanat dalında veya başka bir yükseköğretim kurumunun lisansüstü programında en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Yatay geçiş yoluyla kabul edilme koşulları Senato tarafından belirlenir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Tez savunmasını başarı ile tamamlamak

Üst Derece Programlarına Geçiş
İlgili alanda akademik kariyerine devam edebilir.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. HÜSEYİN ALİYAR DEMİRCİ+90 258 296 2712 ademirci@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Yönetim bilimi, siyaset bilimi ve sosyoloji, hukuk, kentleşme ve çevre sorunları alanlarında doktora derecesinde kuramsal bilgi ve donanıma sahiptir.
2Yönetim bilimi, siyaset bilimi, sosyoloji, hukuk, kentleşme anlarının sistematik bir anlayışına, disiplinlerarası çalışma perspektifine ve bu disiplinlerle ilgili üst düzey yetenek ve araştırma yöntemlerine sahiptir.
3Yönetim, hukuk, siyaset, sosyoloji, kentleşme konularında ulusal ve uluslararası arenada akademik bütünlük içinde bir araştırma sürecini tasarlayacak, oluşturacak, adapte edebilecek ve değerlendirebilecek üst düzey bir beceriye sahip olur.
4Alanla ilgili yeni ve karmaşık yaklaşımların eleştirisini, değerlendirmesini, sentezini yapabilecek ve onları sistematik bir araştırma sürecine dönüştürebilecek üst düzey bir beceriye sahiptir.
5Problemleri tanır ve toplumsal krizlere çözüm olabilecek projeler geliştirir.
6Ulusal ve uluslararası düzeyde yönetim bilimi, siyaset bilimi, hukuk, kentleşme alanlarında yeni yayınlar ve araştırmalar yaparak ilgili literatüre katkı sağlayabilir.
7Siyaset ve yönetim bilimleri, sosyoloji, kentleşmenin kurallarının, kuramsal açıklamaların nasıl ve neden değiştiğini; bu tip değişikliklerin toplum üzerindeki etkilerini açıklar.
8Kişisel inançlar ve etik değerlendirmeler, farklı düşünce okulları ve yaklaşımlar arası ortaya çıkan çatışmacı sorunları çözer.
9En az bir yabancı dilde, ilgili literatürü takip edebilecek ve akademik kişilerle iletişim kurabilecek beceriye sahiptir.
10Bilimsel araştırmaların etik uygulamalarını göz önüne alır ve kabul eder.
11Kamu yönetiminin kariyer alanlarında kendini geliştirme potansiyeline ve becerisine sahiptir.
12Yönetim bilimi, siyaset bilimi, hukuk, kentleşme ve sosyoloji alanlarının yüksek düzey teorik ve pratik bilgisini, sosyal sorunların çözümünün sürdürülmesinde kullanır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ
AdAçıklama
Anlatım Öğretmenin merkezde olduğu yöntemlerin başında gelir. Öğretmenin konuyu aktif olarak anlattığı, öğrencinin ise pasif dinleyici olduğu bir yöntemdir. Bu yöntemle ders; rapor, betimleme ve açıklama şeklinde işlenir. Etkili olması için kısa süreli olmalı, uzun anlatımlardan kaçınılmalıdır. Dersin tamamını anlatımla yürütmek sağlıklı sonuçlara götürmez. Öğrencilerin alternatif beceriler geliştirmelerini desteklemez. İyi bir ön hazırlık yapılmazsa, verimsiz bir çabaya dönüşür.
TartışmaDuruma göre sınıftaki bütün öğrencilerin ya da sınıfın belli bir kısmının katılımını sağlayan bir yöntemdir. Bu yöntemde, grup üyeleri tartışma konusunu çeşitli görüş noktalarına göre ele alarak tartışırlar ve problem çözme ile ilgili alternatif görüşler ortaya çıkarırlar. Tartışmada esas olan noktalardan biri; grubun birlikte düşünme ve düşüncelerini belli bir mantık örüntüsü içinde ifade etme çabasıdır. Öğrencilerin düşünme, ifade becerileri ve demokratik tutum geliştirmelerine katkı sağlar.
Örnek Olay Örnek olay incelemesi, öğrencilerin gerçek ve sorunlu bir olaya aktif olarak katılarak çözümlemeci bir bakış açısını kullanmalarını gerektiren bir yöntemdir. Sorunlu olay gerçek ya da gerçeğe çok yakın olabilir. Olayı anlatan ve gerekli verileri kapsayan bir doküman üzerinde çalışan öğrenci(ler), olayı öğrenir, verileri çözümler, sorunu değerlendirirler. Birlikte tartışarak olayın nedenine ya da çözümüne ilişkin öneriler geliştirirler. Özellikle sosyal bilimlerde pek çok konuyu, örnek olay biçiminde sınıfa getirmek olanaklıdır. Öğrenciler süreç içinde aktif konumda kalırlar ve üst düzey kazanımlar elde ederler.

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KAY 637 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE ETİĞİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KAY 603 SİYASAL SİSTEM, SİYASAL KATILIM VE SİYASAL DAVRANIŞ 3+07,5Seçmeli
KAY 605 KÜRESELLEŞME VE TÜRK MODERNLEŞMESİ 3+07,5Seçmeli
KAY 607 TÜRK SİYASAL DÜŞÜNCESİ 3+07,5Seçmeli
KAY 609 ÇAĞDAŞ SİYASAL TEORİLER 3+07,5Seçmeli
KAY 610 SİYASET FELSEFESİNDE GÜNCEL SORUNLAR VE TARTIŞMALAR 3+07,5Seçmeli
KAY 611 STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
KAY 613 YEREL VE BÖLGESEL GELİŞME KURAMLARI VE TÜRKİYE 3+07,5Seçmeli
KAY 615 AB VE ULUSAL KAMU YÖNETİMLERİ 3+07,5Seçmeli
KAY 617 YEREL HİZMETLERİN YÖNETİMİ: TEORİ VE UYGULAMA 3+07,5Seçmeli
KAY 619 İNSAN YERLEŞİMLERİ: HABITAT 3+07,5Seçmeli
KAY 621 KARŞILAŞTIRMALI KENT VE KENTLEŞME TARİHİ 3+07,5Seçmeli
KAY 622 KENT ESTETİĞİ, KÜLTÜRÜ VE KİMLİĞİ 3+07,5Seçmeli
KAY 623 KIR-KENT ETKİLEŞİMİ: GECEKONDU SORUNU 3+07,5Seçmeli
KAY 625 KENTSEL EKONOMİ 3+07,5Seçmeli
KAY 627 KAMU HİZMETİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3+07,5Seçmeli
KAY 628 TÜRK İDARİ YAPISINDA ÜST KURULLAR 3+07,5Seçmeli
KAY 629 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKİ VE KURUMSAL YAPISI 3+07,5Seçmeli
KAY 630 AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK POLİTİKALARI 3+07,5Seçmeli
KAY 631 KAMU PERSONEL REJİMİ VE SORUNLARI 3+07,5Seçmeli
KAY 632 İNSAN HAKLARINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+07,5Seçmeli
KAY 633 KAMU KESİMİNİN FİNANSMANI 3+07,5Seçmeli
KAY 634 YÖNETİMLERARASI MALİ İLİŞKİLER 3+07,5Seçmeli
KAY 635 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+27,5Seçmeli
KAY 636 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+07,5Seçmeli
KAY 637 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE ETİĞİ 3+07,5Seçmeli
KAY 638 SİYASET ÜZERİNE FEMİNİST ÇALIŞMALARDA METODOLOJİ 3+07,5Seçmeli
KAY 639 TOPLUMSAL CİNSİYET, SİYASET VE POPÜLER KÜLTÜR 3+07,5Seçmeli
KAY 641 EKOLOJİK YERLEŞİMLER 3+07,5Seçmeli
KAY 642 KENT KÜLTÜRÜ VE KİMLİĞİ 3+07,5Seçmeli
KAY 643 SİYASAL SİSTEM, SİYASAL KATILIM VE SİYASAL DAVRANIŞ 3+07,5Seçmeli
KAY 645 DİJİTAL KAMUSAL ALAN 3+07,5Seçmeli
KAY 647 TÜRKİYE'DE GÖÇ POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMALARI 3+07,5Seçmeli
KAY 655 AB VE ULUSAL KAMU YÖNETİMLERİ 3+07,5Seçmeli
KAY 659 İNSAN YERLEŞİMLERİ: HABITAT 3+07,5Seçmeli
KAY 663 KIR-KENT ETKİLEŞİMİ: GECEKONDU SORUNU 3+07,5Seçmeli
KAY 667 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TEORİLERİ 3+07,5Seçmeli
KAY 669 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKİ VE KURUMSAL YAPISI 3+07,5Seçmeli
KAY 671 KAMU PERSONEL REJİMİ VE SORUNLARI 3+07,5Seçmeli
KAY 673 KAMU KESİMİNİN FİNANSMANI 3+07,5Seçmeli
KAY 677 TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL YAPI VE SİYASET 3+07,5Seçmeli
KAY 679 TOPLUMSAL SINIFLAR VE SİYASET 3+07,5Seçmeli
KAY 681 LİBERALİZM, POSTMODERNİZM VE RADİKAL DEMOKRASİ 3+07,5Seçmeli
KAY 685 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET KURAMLARI 3+07,5Seçmeli
KAY 687 KENTLİLEŞME VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM 3+07,5Seçmeli
KAY 689 YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ VE YEREL SİYASET 3+07,5Seçmeli
KAY 691 KAMU ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK VE MOTİVASYON 3+07,5Seçmeli
KAY 693 KAMU POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM 3+07,5Seçmeli
KAY 695 YENİ MEDYA SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI: KURAMLAR VE KAVRAMLAR 3+07,5Seçmeli
KAY 697 KENT KURAMLARI VE KENTSEL DEĞİŞİM 3+07,5Seçmeli
KAY 699 ULUSLARARASI CEVRE POLİTİKALARI 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KAY 601 DOKTORA SEMİNERİ - I 0+2 7,5 Zorunlu
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KAY 603 SİYASAL SİSTEM, SİYASAL KATILIM VE SİYASAL DAVRANIŞ 3+07,5Seçmeli
KAY 604 TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL YAPI VE SİYASET 3+07,5Seçmeli
KAY 605 KÜRESELLEŞME VE TÜRK MODERNLEŞMESİ 3+07,5Seçmeli
KAY 606 TOPLUMSAL SINIFLAR VE SİYASET 3+07,5Seçmeli
KAY 608 LİBERALİZM, POSTMODERNİZM VE RADİKAL DEMOKRASİ 3+07,5Seçmeli
KAY 609 ÇAĞDAŞ SİYASAL TEORİLER 3+07,5Seçmeli
KAY 610 SİYASET FELSEFESİNDE GÜNCEL SORUNLAR VE TARTIŞMALAR 3+07,5Seçmeli
KAY 611 STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
KAY 612 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET KURAMLARI 3+07,5Seçmeli
KAY 613 YEREL VE BÖLGESEL GELİŞME KURAMLARI VE TÜRKİYE 3+07,5Seçmeli
KAY 614 KENTLİLEŞME VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM 3+07,5Seçmeli
KAY 615 AB VE ULUSAL KAMU YÖNETİMLERİ 3+07,5Seçmeli
KAY 616 YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ VE YEREL SİYASET 3+07,5Seçmeli
KAY 617 YEREL HİZMETLERİN YÖNETİMİ: TEORİ VE UYGULAMA 3+07,5Seçmeli
KAY 618 KAMU ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK VE MOTİVASYON 3+07,5Seçmeli
KAY 619 İNSAN YERLEŞİMLERİ: HABITAT 3+07,5Seçmeli
KAY 620 KAMU POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM 3+07,5Seçmeli
KAY 621 KARŞILAŞTIRMALI KENT VE KENTLEŞME TARİHİ 3+07,5Seçmeli
KAY 622 KENT ESTETİĞİ, KÜLTÜRÜ VE KİMLİĞİ 3+07,5Seçmeli
KAY 623 KIR-KENT ETKİLEŞİMİ: GECEKONDU SORUNU 3+07,5Seçmeli
KAY 624 KENT KURAMLARI VE KENTSEL DEĞİŞİM 3+07,5Seçmeli
KAY 625 KENTSEL EKONOMİ 3+07,5Seçmeli
KAY 626 ULUSLARARASI CEVRE POLİTİKALARI 3+07,5Seçmeli
KAY 627 KAMU HİZMETİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3+07,5Seçmeli
KAY 628 TÜRK İDARİ YAPISINDA ÜST KURULLAR 3+07,5Seçmeli
KAY 629 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKİ VE KURUMSAL YAPISI 3+07,5Seçmeli
KAY 630 AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK POLİTİKALARI 3+07,5Seçmeli
KAY 631 KAMU PERSONEL REJİMİ VE SORUNLARI 3+07,5Seçmeli
KAY 632 İNSAN HAKLARINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 3+07,5Seçmeli
KAY 633 KAMU KESİMİNİN FİNANSMANI 3+07,5Seçmeli
KAY 634 YÖNETİMLERARASI MALİ İLİŞKİLER 3+07,5Seçmeli
KAY 635 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+27,5Seçmeli
KAY 636 ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRME 3+07,5Seçmeli
KAY 637 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE ETİĞİ 3+07,5Seçmeli
KAY 638 SİYASET ÜZERİNE FEMİNİST ÇALIŞMALARDA METODOLOJİ 3+07,5Seçmeli
KAY 639 TOPLUMSAL CİNSİYET, SİYASET VE POPÜLER KÜLTÜR 3+07,5Seçmeli
KAY 640 KAMU POLİTİKASI SÜRECİ TEORİLERİ 3+07,5Seçmeli
KAY 641 EKOLOJİK YERLEŞİMLER 3+07,5Seçmeli
KAY 642 KENT KÜLTÜRÜ VE KİMLİĞİ 3+07,5Seçmeli
KAY 649 ÇAĞDAŞ SİYASAL TEORİLER 3+07,5Seçmeli
KAY 650 KAMUSAL ALANDA ETİK SORUNLAR 3+07,5Seçmeli
KAY 655 AB VE ULUSAL KAMU YÖNETİMLERİ 3+07,5Seçmeli
KAY 659 İNSAN YERLEŞİMLERİ: HABITAT 3+07,5Seçmeli
KAY 663 KIR-KENT ETKİLEŞİMİ: GECEKONDU SORUNU 3+07,5Seçmeli
KAY 667 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TEORİLERİ 3+07,5Seçmeli
KAY 669 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKİ VE KURUMSAL YAPISI 3+07,5Seçmeli
KAY 673 KAMU KESİMİNİN FİNANSMANI 3+07,5Seçmeli
KAY 677 TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL YAPI VE SİYASET 3+07,5Seçmeli
KAY 679 TOPLUMSAL SINIFLAR VE SİYASET 3+07,5Seçmeli
KAY 681 LİBERALİZM, POSTMODERNİZM VE RADİKAL DEMOKRASİ 3+07,5Seçmeli
KAY 684 YENİ MEDYA ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
KAY 687 KENTLİLEŞME VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM 3+07,5Seçmeli
KAY 689 YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ VE YEREL SİYASET 3+07,5Seçmeli
KAY 691 KAMU ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK VE MOTİVASYON 3+07,5Seçmeli
KAY 693 KAMU POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM 3+07,5Seçmeli
KAY 697 KENT KURAMLARI VE KENTSEL DEĞİŞİM 3+07,5Seçmeli
KAY 699 ULUSLARARASI CEVRE POLİTİKALARI 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KAY 602 DOKTORA SEMİNERİ - II 0+2 22,5 Zorunlu
- Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. Seçmeli-3 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Dr. Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KAY 603 SİYASAL SİSTEM, SİYASAL KATILIM VE SİYASAL DAVRANIŞ 3+07,5Seçmeli
KAY 605 KÜRESELLEŞME VE TÜRK MODERNLEŞMESİ 3+07,5Seçmeli
KAY 607 TÜRK SİYASAL DÜŞÜNCESİ 3+07,5Seçmeli
KAY 609 ÇAĞDAŞ SİYASAL TEORİLER 3+07,5Seçmeli
KAY 611 STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA UYGULAMALARI 3+07,5Seçmeli
KAY 613 YEREL VE BÖLGESEL GELİŞME KURAMLARI VE TÜRKİYE 3+07,5Seçmeli
KAY 615 AB VE ULUSAL KAMU YÖNETİMLERİ 3+07,5Seçmeli
KAY 617 YEREL HİZMETLERİN YÖNETİMİ: TEORİ VE UYGULAMA 3+07,5Seçmeli
KAY 619 İNSAN YERLEŞİMLERİ: HABITAT 3+07,5Seçmeli
KAY 621 KARŞILAŞTIRMALI KENT VE KENTLEŞME TARİHİ 3+07,5Seçmeli
KAY 623 KIR-KENT ETKİLEŞİMİ: GECEKONDU SORUNU 3+07,5Seçmeli
KAY 625 KENTSEL EKONOMİ 3+07,5Seçmeli
KAY 627 KAMU HİZMETİNDE YENİ YAKLAŞIMLAR 3+07,5Seçmeli
KAY 629 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKİ VE KURUMSAL YAPISI 3+07,5Seçmeli
KAY 631 KAMU PERSONEL REJİMİ VE SORUNLARI 3+07,5Seçmeli
KAY 633 KAMU KESİMİNİN FİNANSMANI 3+07,5Seçmeli
KAY 635 GELİŞİM VE ÖĞRENME 3+27,5Seçmeli
KAY 637 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE ETİĞİ 3+07,5Seçmeli
KAY 638 SİYASET ÜZERİNE FEMİNİST ÇALIŞMALARDA METODOLOJİ 3+07,5Seçmeli
KAY 639 TOPLUMSAL CİNSİYET, SİYASET VE POPÜLER KÜLTÜR 3+07,5Seçmeli
KAY 641 EKOLOJİK YERLEŞİMLER 3+07,5Seçmeli
KAY 643 SİYASAL SİSTEM, SİYASAL KATILIM VE SİYASAL DAVRANIŞ 3+07,5Seçmeli
KAY 655 AB VE ULUSAL KAMU YÖNETİMLERİ 3+07,5Seçmeli
KAY 659 İNSAN YERLEŞİMLERİ: HABITAT 3+07,5Seçmeli
KAY 663 KIR-KENT ETKİLEŞİMİ: GECEKONDU SORUNU 3+07,5Seçmeli
KAY 667 SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TEORİLERİ 3+07,5Seçmeli
KAY 669 AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKİ VE KURUMSAL YAPISI 3+07,5Seçmeli
KAY 673 KAMU KESİMİNİN FİNANSMANI 3+07,5Seçmeli
KAY 677 TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL YAPI VE SİYASET 3+07,5Seçmeli
KAY 679 TOPLUMSAL SINIFLAR VE SİYASET 3+07,5Seçmeli
KAY 681 LİBERALİZM, POSTMODERNİZM VE RADİKAL DEMOKRASİ 3+07,5Seçmeli
KAY 685 KARŞILAŞTIRMALI SİYASET KURAMLARI 3+07,5Seçmeli
KAY 687 KENTLİLEŞME VE KÜLTÜREL DEĞİŞİM 3+07,5Seçmeli
KAY 689 YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ VE YEREL SİYASET 3+07,5Seçmeli
KAY 691 KAMU ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK VE MOTİVASYON 3+07,5Seçmeli
KAY 693 KAMU POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİM 3+07,5Seçmeli
KAY 697 KENT KURAMLARI VE KENTSEL DEĞİŞİM 3+07,5Seçmeli
KAY 699 ULUSLARARASI CEVRE POLİTİKALARI 3+07,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ENS 602 TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMA 0+0 20 Zorunlu
ENS 600 YETERLİK SINAVINA HAZIRLIK 0+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KAY 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
KAY 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KAY 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
KAY 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KAY 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
KAY 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KAY 600 DOKTORA TEZİ 0+0 20 Zorunlu
KAY 800 DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİ 8+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
DOKTORA SEMİNERİ - IZ************
DOKTORA SEMİNERİ - IIZ            
DOKTORA TEZİZ************
DOKTORA UZMANLIK ALAN DERSİZ************
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ            
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE ETİĞİZ            
TEZ ÖNERİSİ HAZIRLAMAZ            
YETERLİK SINAVINA HAZIRLIKZ            
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
AB VE ULUSAL KAMU YÖNETİMLERİS************
AVRUPA BİRLİĞİ HUKUKİ VE KURUMSAL YAPISIS************
AVRUPA BİRLİĞİ ORTAK POLİTİKALARIS***  **  ***
ÇAĞDAŞ SİYASAL TEORİLERS************
DİJİTAL KAMUSAL ALANS            
EKOLOJİK YERLEŞİMLERS************
GELİŞİM VE ÖĞRENMES************
İNSAN HAKLARINDA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLARS******  ** *
İNSAN YERLEŞİMLERİ: HABITATS************
KAMU HİZMETİNDE YENİ YAKLAŞIMLARS********* **
KAMU KESİMİNİN FİNANSMANIS************
KAMU ÖRGÜTLERİNDE LİDERLİK VE MOTİVASYONS************
KAMU PERSONEL REJİMİ VE SORUNLARIS*** ***  ***
KAMU POLİTİKALARI VE YÖNETİŞİMS********  **
KAMU POLİTİKASI SÜRECİ TEORİLERİS            
KAMUSAL ALANDA ETİK SORUNLARS            
KARŞILAŞTIRMALI KENT VE KENTLEŞME TARİHİS************
KARŞILAŞTIRMALI SİYASET KURAMLARIS************
KENT ESTETİĞİ, KÜLTÜRÜ VE KİMLİĞİS************
KENT KURAMLARI VE KENTSEL DEĞİŞİMS********  **
KENT KÜLTÜRÜ VE KİMLİĞİS************
KENTLİLEŞME VE KÜLTÜREL DEĞİŞİMS************
KENTSEL EKONOMİS************
KIR-KENT ETKİLEŞİMİ: GECEKONDU SORUNUS************
KÜRESELLEŞME VE TÜRK MODERNLEŞMESİS************
LİBERALİZM, POSTMODERNİZM VE RADİKAL DEMOKRASİS************
ÖĞRETİMDE PLANLAMA VE DEĞERLENDİRMES************
SİYASAL SİSTEM, SİYASAL KATILIM VE SİYASAL DAVRANIŞS******** * *
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ DİSİPLİNİ EĞİTİM-ÖĞRETİMİ VE ETİĞİS            
SİYASET BİLİMİ VE KAMU YÖNETİMİ TEORİLERİS            
SİYASET FELSEFESİNDE GÜNCEL SORUNLAR VE TARTIŞMALARS************
SİYASET ÜZERİNE FEMİNİST ÇALIŞMALARDA METODOLOJİS            
STRATEJİK YÖNETİM VE PLANLAMA UYGULAMALARIS************
TOPLUMSAL CİNSİYET, SİYASET VE POPÜLER KÜLTÜRS            
TOPLUMSAL SINIFLAR VE SİYASETS************
TÜRK İDARİ YAPISINDA ÜST KURULLARS*******  ***
TÜRK SİYASAL DÜŞÜNCESİS************
TÜRKİYE’DE KÜLTÜREL YAPI VE SİYASETS************
TÜRKİYE'DE GÖÇ POLİTİKALARI VE ARAŞTIRMALARIS            
ULUSLARARASI CEVRE POLİTİKALARIS************
YENİ MEDYA ÇALIŞMALARINDA ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİS            
YENİ MEDYA SOSYOLOJİSİ ÇALIŞMALARI: KURAMLAR VE KAVRAMLARS            
YEREL HİZMETLERİN YÖNETİMİ: TEORİ VE UYGULAMAS************
YEREL VE BÖLGESEL GELİŞME KURAMLARI VE TÜRKİYES************
YEREL YÖNETİM SİSTEMLERİ VE YEREL SİYASETS************
YÖNETİMLERARASI MALİ İLİŞKİLERS************
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU