3981 TEMEL İSLAM BİLİMLERİ

GENEL BİLGİLER


AmaçlarKabul Koşulları


Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Temel İslam Bilimleri alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için bir bilgisayar mühendisliği veya ilgili bir alanda alanında bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ALES sınavında, bir yabancı dil sınavında ve bir mülakat sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Programımızdan müfredatta yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi lisans üstü yönetmeliğine göre minimum ortalamaya sahip olan öğrenciler Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. ABDULHAMİT BİRIŞIK  abdulhamit@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
Ders Planı

1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TISB 599 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE YAYIN ETİĞİ 3+0 7,5 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TISB 501 KLASİK ARAPÇA METİNLER - I 3+07,5Seçmeli
TISB 503 BELAGAT İNCELEMELERİ-I 3+07,5Seçmeli
TISB 505 BASIN ARAPÇASI - I 3+07,5Seçmeli
TISB 507 ARAP EDEBİYATI TARİHİ 3+07,5Seçmeli
TISB 509 ARAP DİLİ LİTERATÜRÜ 3+07,5Seçmeli
TISB 515 HADİS İLİMLERİ VE LİTERATÜRÜ-I 3+07,5Seçmeli
TISB 517 KLASİK HADİS USULÜ VE KAYNAKLARI-I 3+07,5Seçmeli
TISB 519 HADİS ŞERH EDEBİYATI 3+07,5Seçmeli
TISB 521 HADİS TAHRİÇ TEKNİKLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 523 HADİSTE METİN TENKİDİ 3+07,5Seçmeli
TISB 525 ÇAĞDAŞ HADİS ÇALIŞMALARI 3+07,5Seçmeli
TISB 535 İSLÂM HUKUKUNDA HÜKÜM KAYNAKLARI-I 3+07,5Seçmeli
TISB 537 İSLÂM HUKUKUNUN GENEL PRENSİPLERİ-I 3+07,5Seçmeli
TISB 539 İSLÂM HUKUKUNDA KANUNLAŞTIRMA-I 3+07,5Seçmeli
TISB 541 HUKUKA GİRİŞ 3+07,5Seçmeli
TISB 543 İSLÂM HUKUK LİTERATÜRÜ 3+07,5Seçmeli
TISB 545 MUKAYESELİ İSLÂM HUKUKU 3+07,5Seçmeli
TISB 547 İSLÂM HUKUK TARİHİ 3+07,5Seçmeli
TISB 551 AKAİD METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 553 OSMANLI MEDRESELERİNDE KELÂM EĞİTİMİ 3+07,5Seçmeli
TISB 555 KELÂM-FELSEFE İLİŞKİSİ 3+07,5Seçmeli
TISB 561 İLK DÖNEM İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİ-I 3+07,5Seçmeli
TISB 563 ÇAĞDAŞ İSLÂMÎ MEZHEPLER-I 3+07,5Seçmeli
TISB 565 GÜNÜMÜZDE İSLÂMÎ HAREKETLER-I 3+07,5Seçmeli
TISB 567 İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİNDE YÖNTEM VE OKUMA-I 3+07,5Seçmeli
TISB 571 TASAVVUF DÜŞÜNCESİ VE KAVRAMLARI-I 3+07,5Seçmeli
TISB 573 TASAVVUFÎ MESELELER-I 3+07,5Seçmeli
TISB 575 İLK DÖNEM TASAVVUF TARİHİ 3+07,5Seçmeli
TISB 577 TASAVVUF KLASİKLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 579 GÜNÜMÜZ TASAVVUF AKIMLARI 3+07,5Seçmeli
TISB 585 KUR’AN İLİMLERİ-I 3+07,5Seçmeli
TISB 587 TEFSİR TARİHİ-I 3+07,5Seçmeli
TISB 589 KUR’AN TERCÜME TEKNİKLERİ-I 3+07,5Seçmeli
TISB 591 KLASİK TEFSİR METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 593 KUR’AN TARİHİ 3+07,5Seçmeli
TISB 595 GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 597 KUR’ÂN ARAŞTIRMALARINDA BAĞLAM TEORİSİ 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TISB 598 SEMİNER 3+0 7,5 Zorunlu
- Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TISB 502 KLASİK ARAPÇA METİNLER - II 3+07,5Seçmeli
TISB 504 BELAGAT İNCELEMELERİ-II 3+07,5Seçmeli
TISB 506 BASIN ARAPÇASI - II 3+07,5Seçmeli
TISB 508 ÇAĞDAŞ ARAP EDEBİYATI 3+07,5Seçmeli
TISB 510 ARAPÇA ÖĞRETİM VE ÇEVİRİ YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 516 HADİS İLİMLERİ VE LİTERATÜRÜ-II 3+07,5Seçmeli
TISB 518 KLASİK HADİS USULÜ VE KAYNAKLARI-II 3+07,5Seçmeli
TISB 520 KARŞILAŞTIRMALI HADİS ŞERH METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 522 HADİSTE RİCAL TENKİDİ 3+07,5Seçmeli
TISB 524 ORYANTALİZM VE HADİS 3+07,5Seçmeli
TISB 526 HADİS AHLÂK İLİŞKİSİ 3+07,5Seçmeli
TISB 536 İSLÂM HUKUKUNUN GENEL PRENSİPLERİ-II 3+07,5Seçmeli
TISB 538 İSLÂM HUKUKUNDA HÜKÜM KAYNAKLARI-II 3+07,5Seçmeli
TISB 540 İSLÂM HUKUKUNDA KANUNLAŞTIRMA-II 3+07,5Seçmeli
TISB 542 İSLÂM İBADET İLKELERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 544 İSLÂM HUKUKU VE ÇAĞDAŞ PROBLEMLER 3+07,5Seçmeli
TISB 546 KLASİK FIKIH METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 548 AHKÂM AYETLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 552 KELÂM METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 554 KELÂM-FIKIH USULÜ İLİŞKİSİ 3+07,5Seçmeli
TISB 556 KUR’AN KELÂMI 3+07,5Seçmeli
TISB 562 İLK DÖNEM İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİ-II 3+07,5Seçmeli
TISB 564 ÇAĞDAŞ İSLÂMÎ MEZHEPLER-II 3+07,5Seçmeli
TISB 566 GÜNÜMÜZDE İSLÂMÎ HAREKETLER-II 3+07,5Seçmeli
TISB 568 İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİNDE YÖNTEM VE OKUMA-II 3+07,5Seçmeli
TISB 572 TASAVVUF DÜŞÜNCESİ VE KAVRAMLARI-II 3+07,5Seçmeli
TISB 574 TASAVVUFÎ MESELELER-II 3+07,5Seçmeli
TISB 576 TASAVVUF KURUMLARI 3+07,5Seçmeli
TISB 578 TASAVVUF METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 580 İBADETLERİN TASAVVUFİ YÖNÜ 3+07,5Seçmeli
TISB 582 ENDÜLÜS TEFSİR GELENEĞİ 3+07,5Seçmeli
TISB 586 KUR’ÂN İLİMLERİ-II 3+07,5Seçmeli
TISB 588 TEFSİR TARİHİ-II 3+07,5Seçmeli
TISB 590 KUR’ÂN TERCÜME TEKNİKLERİ-II 3+07,5Seçmeli
TISB 592 ÇAĞDAŞ TEFSİR METİNLERİ 3+07,5Seçmeli
TISB 594 İSLÂM DÜŞÜNCESİNDE KUR’ÂN 3+07,5Seçmeli
TISB 596 KUR’ÂN’A BÜTÜNCÜL YAKLAŞIM 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TISB 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TISB 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TISB 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
TISB 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2019 PAU