1223 TEKSTİL MÜHENDİSLİĞİ (TEZSİZ)

GENEL BİLGİLER
Tekstil Mühendisliği Programında, elyaf işleme ve üretim teknolojileri, iplik ile ilgili teorik bilgiler, iplik üretim teknolojileri ve iplik özellikleri, dokuma, örme ve dokusuz yüzey kumaş eldesine ait teorik bilgiler, kumaş üretim teknolojileri, kumaş karakteristik özellikleri, tekstilde yaş işlemler, konfeksiyon üretim ve verimlilik konuları, teknik tekstiller, fonksiyonel tekstiller, ürün muayene ve kalite kontrol süreçleri konularında dersler önerilmektedir.

Amaçlar
Tekstil Mühendisliği Yüksek Lisans Programı mezunlarının tekstil ile ilgili çeşitli konularda ileri seviyede bilgi sahibi olması amaçlanmaktadır. Programı başarı ile tamamlayan mezunların tekstil sektörü içindeki farklı konular için yenilikçi yaklaşım geliştirebilmesi, problem çözme yeteneğini etkin olarak kullanabilmesi amaçlanmaktadır. Programın hedefi tesktil sektöründeki hızlı değişim ve yenilenme sürecine katkı sağlayacak, ürün geliştirme, süreç iyleştirme ve etkin teknoloji kullanımı konularında söz sahibi olabilecek, bilimsel araştırma yapma becerisi kazanmış yüksek tekstil mühendisleri yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları
Tekstil alanında faaliyet gösteren özel kuruluşlarda üretim, planlama ve pazarlama bölümlerinde görev alabilmektedirler. Bununla birlikte kamu kuruluşlarında uzman mühendis olarak istihdam edilebilmektedirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Tekstil Mühendisliği alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için bir bilgisayar mühendisliği veya ilgili bir alanda alanında bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ALES sınavında, bir yabancı dil sınavında ve bir mülakat sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Programımızdan müfredatta yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi lisans üstü yönetmeliğine göre minimum ortalamaya sahip olan öğrenciler Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. OSMAN OZAN AVİNÇ+90 258 296 3324 oavinc@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Matematik, fen bilimleri ve tekstil ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi.
2Mesleki ve etik sorumluluk bilincinin verilmesi, mühendislik çözümlerinin güvenlik ve hukuksal açıdan değerlendirilmesi.
3Tekstil mühendisliği uygulamalarının küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal alandaki etkilerini anlama becerisi
4Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği ve kendini sürekli yenileme bilinci kazanılması.
5Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Tekstil Mühendisliği Tezsiz-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Tekstil Mühendisliği Tezsiz-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Tekstil Mühendisliği Tezsiz-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Tekstil Mühendisliği Tezsiz-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Tekstil Mühendisliği Tezsiz-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEK 501 KORUYUCU YAPILARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE TASARIMI 3+0 Seçmeli
TEK 502 DOKUMA MEKANİĞİ 3+0 Seçmeli
TEK 504 İPLİK OLUŞUMU, YAPI VE ÖZELLİKLERİ 3+0 Seçmeli
TEK 505 İPLİK TEKNOLOJİLERİNDE YENİ YÖNTEM VE UYGULAMALAR 2+2 Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Tekstil Mühendisliği Tezsiz-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Tekstil Mühendisliği Tezsiz-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Tekstil Mühendisliği Tezsiz-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Tekstil Mühendisliği Tezsiz-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Tekstil Mühendisliği Tezsiz-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEK 506 KESİKLİ LİF İPLİKÇİLİĞİNDE DÜZGÜNSÜZLÜK 3+0 Seçmeli
TEK 508 KUMAŞ OLUŞUMU, YAPI VE ÖZELLİKLERİ 3+0 Seçmeli
TEK 509 DOKUSUZ YÜZEYLER VE ENDÜSTRİYEL TEKSTİLLER 3+0 Seçmeli
TEK 511 KONFEKSİYONDA VERİMLİLİK VE KALİTE ARTIRMA YÖNTEMLERİ 3+0 Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 594 DÖNEM PROJESİ - I 0+0 15 Zorunlu
- Tekstil Mühendisliği Tezsiz-3 3+0 7,5 Seçmeli
- Tekstil Mühendisliği Tezsiz-3 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Tekstil Mühendisliği Tezsiz-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TEK 512 TEKSTİLDE KALİTE KONTROL TEKNİKLERİ 3+0 Seçmeli
TEK 546 ÇÖZGÜ ÖRME YAPILARI VE TASARIMI 3+0 Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 595 DÖNEM PROJESİ - II 0+0 30 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05
DÖNEM PROJESİ - IZ     
DÖNEM PROJESİ - IIZ     
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ     
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05
ÇÖZGÜ ÖRME YAPILARI VE TASARIMIS     
DOKUMA MEKANİĞİS     
DOKUSUZ YÜZEYLER VE ENDÜSTRİYEL TEKSTİLLERS     
İPLİK OLUŞUMU, YAPI VE ÖZELLİKLERİS     
İPLİK TEKNOLOJİLERİNDE YENİ YÖNTEM VE UYGULAMALARS     
KESİKLİ LİF İPLİKÇİLİĞİNDE DÜZGÜNSÜZLÜKS     
KONFEKSİYONDA VERİMLİLİK VE KALİTE ARTIRMA YÖNTEMLERİS     
KORUYUCU YAPILARIN MEKANİK ÖZELLİKLERİ VE TASARIMIS     
KUMAŞ OLUŞUMU, YAPI VE ÖZELLİKLERİS     
TEKSTİLDE KALİTE KONTROL TEKNİKLERİS     
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU