1431 KİMYA (TEZSİZ)

GENEL BİLGİLER


Amaçlar
Bilim ve teknolojideki güncel gelişmeleri takip edebilen, ileri düzeyde bilimsel araştırma yürütebilen, alanlarında önde gelen uluslararası bilimsel dergilerde yayın yapabilen ve disiplinlerarası işbirliğini sağlayabilen bilim insanlarını yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Öğrencilerine, akademik veya endüstriyel çalışma ortamında karşısına çıkabilecek sorunların üstesinden gelebilmesi için analitik düşünme yeteneği, bireysel beceri ve yorum kabiliyeti kazandırmaktır. kimya ve ilgili alanlarda var olan veya kendi ürettiği soruları çözebilecek, liderlik sorumluluğuna sahip bir araştırmacı profili yaratmayı hedeflemektedir.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları
Yüksek Kimyager ünvanı alan mezunlarımız endüstrinin geniş sektörlerinde (İlaç, plastik, tekstil, boya vb gibi) birçok farklı endüstriyel alanda çalışabilmekte ve genellikle de laboratuvar esaslı işlerde istihdam edilmektedir. Kimyacılar aynı zamanda üniversite ve araştırma enstitülerindeki araştırma gruplarına da katılabilirler. Eğitim de istihdam açısından önemli bir diğer alandır.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Kimya alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencilerin programa kayıt olabilmeleri için bir bilgisayar mühendisliği veya ilgili bir alanda alanında bir lisans diplomasına sahip olmaları gerekmektedir. Ayrıca, ALES sınavında, bir yabancı dil sınavında ve bir mülakat sınavında başarılı olmaları gerekmektedir. Programımızdan müfredatta yer alan dersleri başarıyla tamamlayan, bir yüksek lisans tezini başarıyla tamamlayan ve Pamukkale Üniversitesi lisans üstü yönetmeliğine göre minimum ortalamaya sahip olan öğrenciler Yüksek Lisans diploması almaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. HAMZA KORKMAZ ALPOĞUZ+90 258 296 3600 hkalpoguz@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Kimya Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Kimya Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Kimya Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
- Kimya Seçmeli-1 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Kimya Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KIM 509 İLERİ BİYOKİMYA 3+07,5Seçmeli
KIM 514 PROTEİN TANIMLAMA YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
KIM 517 ADSORPSİYON 3+07,5Seçmeli
KIM 521 POLİMER SENTEZİ VE KİNETİĞİ 3+07,5Seçmeli
KIM 526 ANORGANİK YAPI ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
KIM 532 ATOMİK SPEKTROSKOPİ 3+07,5Seçmeli
KIM 533 ANALİTİK KİMYADA SON GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
KIM 534 FİZİKOKİMYADA SON GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
KIM 536 ANORGANİK KİMYADA SON GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
KIM 538 ORGANİK KİMYADA SON GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
KIM 556 ORGANİK KİMYADA SENTEZ TASARIMI 3+07,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Kimya Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Kimya Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Kimya Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
- Kimya Seçmeli-2 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Kimya Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KIM 509 İLERİ BİYOKİMYA 3+07,5Seçmeli
KIM 514 PROTEİN TANIMLAMA YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
KIM 517 ADSORPSİYON 3+07,5Seçmeli
KIM 521 POLİMER SENTEZİ VE KİNETİĞİ 3+07,5Seçmeli
KIM 526 ANORGANİK YAPI ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
KIM 532 ATOMİK SPEKTROSKOPİ 3+07,5Seçmeli
KIM 533 ANALİTİK KİMYADA SON GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
KIM 534 FİZİKOKİMYADA SON GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
KIM 536 ANORGANİK KİMYADA SON GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
KIM 538 ORGANİK KİMYADA SON GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
KIM 556 ORGANİK KİMYADA SENTEZ TASARIMI 3+07,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 594 DÖNEM PROJESİ - I 0+0 15 Zorunlu
- Kimya Seçmeli-3 3+0 7,5 Seçmeli
- Kimya Seçmeli-3 3+0 7,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Kimya Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KIM 509 İLERİ BİYOKİMYA 3+07,5Seçmeli
KIM 514 PROTEİN TANIMLAMA YÖNTEMLERİ 3+07,5Seçmeli
KIM 517 ADSORPSİYON 3+07,5Seçmeli
KIM 521 POLİMER SENTEZİ VE KİNETİĞİ 3+07,5Seçmeli
KIM 526 ANORGANİK YAPI ANALİZİ 3+07,5Seçmeli
KIM 532 ATOMİK SPEKTROSKOPİ 3+07,5Seçmeli
KIM 533 ANALİTİK KİMYADA SON GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
KIM 534 FİZİKOKİMYADA SON GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
KIM 536 ANORGANİK KİMYADA SON GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
KIM 538 ORGANİK KİMYADA SON GELİŞMELER 3+07,5Seçmeli
KIM 556 ORGANİK KİMYADA SENTEZ TASARIMI 3+07,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FBE 595 DÖNEM PROJESİ - II 0+0 30 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU