EBS PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Eğitim Öğretim Bilgi Sistemi

 YÜKSEK LİSANS . FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ . ENDÜSTRİ MÜHENDİSLİĞİ ANABİLİM DALI

1265 MÜHENDİSLİK YÖNETİMİ (TEZSİZ) (İ.Ö.) (2017)

GENEL BİLGİLER
Mevcut ve gelişmekte olan teknolojilerin ve ilişkili sistemlerin yönetiminde en uygun kararlar alınmasına ve uygulanmasına yönelik disiplin olup, gerek stratejik ve gerekse işletmeye yönelik konularla ilgilenir.

Amaçlar
Temel amacı sistem kaynaklarının etkili yönetilmesi olan Endüstri Mühendisliği’nin neredeyse sınırsız bir çalışma alanı mevcuttur. Çünkü tüm hizmet ve sanayi kuruluşları belli bir müşteri kitlesinin beklentilerini en üst düzeyde karşılamaya çalışırken bunu sahip oldukları insan, sermaye, malzeme ve teknik donanım kaynaklarını en etkin biçimde yöneterek yapmaya odaklanırlar veya odaklanmalıdırlar. Yani nicel ve nitel boyutları ile etkin yönetim kurumları hem daha verimli hem de sürdürülebilir kılar. Gün geçtikçe artan rekabetin de baskısı ile operasyon ve yönetim kararlarının etkinliği ve etkililiğinin önemi daha da artmaktadır. Bu kapsamda, Pamukkale Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü tarafından Endüstri Mühendisi olmayan üniversite mezunlarına yönelik olarak açılan Mühendislik Yönetimi Programı şunları amaçlamaktadır: • Teknik elemanların geleceğin işletmelerinde kalite, verimlilik ve çevre bilinci gibi konularda bir takım ruhuyla görev almalarına yardımcı olmak. • Karar vermede bilimsel yöntemleri kullanmanın gerekliliğini göstermek, planlama ve programlamanın önemini aktarmak. • Katılımcıya kıt kaynakların en iyi kullanımına dönük yöntem ve teknikleri kazandırmak. • Temel bilim ve teknik kökenli çalışanların işletmenin yönetimine katkı sağlayabilmeleri için yönetim bilgilerini geliştirmek, pekiştirmek. • Özellikle Bilişim sektöründeki gelişmeleri temel alarak, bilgisayar destekli karar verme yöntemlerini aktarmak. • Süre, maliyet, etkinlik, verimlilik, kalite ve en iyilik gibi kavramlarla farklı disiplinlerden katılımcılara yeni bakış açıları kazandırmak.


Kabul Koşulları
Öğrencilerin programa başvurabilmeleri için Türkiye’deki üniversitelerden lisans diplomasına ya da YÖK tarafından denkliği onaylanmış bir uluslararası lisans diplomasına denkliğine sahip olması, • Merkezi olarak yapılan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES) ilgili puan türünde (SAY) en az 55 puan alması,

Mezuniyet Koşulları
Mühendislik Yönetimi Tezsiz Yüksek Lisans Programı; her biri 7.5 AKTS kredilik toplamda en az 10 ders ile 15 ve 30 AKTS lik Mühendislik Projesi 1 ve 2 derslerinden oluşur. • Öğrenciler her bir dönemde en az toplam 15 AKTS kredilik 2 ders, en fazla toplam 30 AKTS kredilik 4 ders alabilirler.

İstihdam Olanakları
Bu bölümden mezun olanlar, Üretim ve Hizmet sektörlerindeki üst ve orta düzey yönetici pozisyonlarında görev alabilirler.

Kazanılan Derece
Programı tüm gereksinimlerini yerine getirerek başarı ile tamamlayan mezunlar "Mühendislik Yönetimi alanında Yüksek Lisans Diploması" derecesi alırlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Dereceye Yönelik Kurallar
Üst Derece Programlarına Geçiş


Çalışma Şekli


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme


İletişim bilgisi bulunamadı.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MUHY 577 SİSTEM ANALİZİ 3+0 6 Zorunlu
FBE 610 BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK 3+0 6 Zorunlu
- Mühendislik Yönetimi Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
- Mühendislik Yönetimi Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
- Mühendislik Yönetimi Seçmeli-1 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Mühendislik Yönetimi Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MUHY 571 KALİTE YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
MUHY 573 İŞLETME YÖNETİMİ ORGANİZASYONU 3+06Seçmeli
MUHY 575 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ VE YATIRIM ANALİZİ 3+06Seçmeli
MUHY 579 ÇOK KRİTERLİ KARAR VERME 3+06Seçmeli
MUHY 581 LİDERLİK VE İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
MUHY 583 PROJE YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
MUHY 588 MÜHENDİSLİK YÖNETİMİNDE TEKNİK İNGİLİZCE 3+06Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MUHY 572 İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI 3+0 6 Zorunlu
- Mühendislik Yönetimi Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Mühendislik Yönetimi Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Mühendislik Yönetimi Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
- Mühendislik Yönetimi Seçmeli-2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Mühendislik Yönetimi Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MUHY 574 TEDARİKÇİ ZİNCİRLERİ VE LOJİSTİK YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
MUHY 576 OPTİMİZASYON YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli
MUHY 578 YÖNETİM BİLİŞİM SİSTEMLERİ 3+06Seçmeli
MUHY 580 YÖNETİMDE TEMEL İSTATİKSEL YÖNTEMLER 3+06Seçmeli
MUHY 582 ÜRETİM YÖNETİMİ VE UYGULAMLARI 3+06Seçmeli
MUHY 587 BAKIM PLANLAMASI VE GÜVENİRLİK 3+06Seçmeli
MUHY 591 SİMÜLASYON VE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
MUHY 593 YALIN ÜRETİM VE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MUHY 596 DÖNEM PROJESİ 0+0 30 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi