3447 HEMŞİRELİK ESASLARI

GENEL BİLGİLER
Hemşirelik Anabilim Dalı 2010 yılında kurulmuştur. Bu Ana Bilim Dalına bağlı olarak “Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı” açılmıştır. “Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı” “Hemşirelik Esasları Yüksek Lisans Programı” Sağlık Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Adnan Menderes Üniversitesi İle ortak açılan, Hemşirelik Anabilim Dalına bağlı olarak kurulan Yüksek Lisans Programı” dır. 2010 – 2011 Eğitim - Öğretim Yılından itibaren Öğrenci alımına başlanmıştır. Eğitim dili Türkçe’dir. Hemşirelik Anabilim Dalı programında alınması gereken kredi miktarı en az 21’dir. Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak ve jüri önünde savunmak zorundadır.

Amaçlar
Bu programın amacı; profesyonel hemşirelik bilincine sahip, ulusal ve uluslar arası düzeyde birey, aile ve toplumun sağlık sorunlarına ve bakım gereksinimlerine duyarlı, Hemşirelik Esasları alanına özgü temel konulara ve bunların dayandığı kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgiye erişebilen, değerlendirebilen, bilimsel araştırma yapabilen, kazandığı bilgi ve becerileri uygulama alanına ve hemşirelik esasları öğretimine aktarabilen, öğretim ilke ve yöntemlerini Hemşirelik Esasları alanında kullanabilen bilim uzmanı yetiştirmektir.


Kabul Koşulları
Sağlık Yüksekokulu hemşirelik / Sağlık Memurluğu bölümü ile Hemşirelik Yüksekokulu, Sağlık Bilimleri Fakültesi, Hemşirelik Fakültesi Hemşirelik Bölümü lisans mezunu olmak. ALES Sayısal 70 pn; ÜDS/KPDS 50 pn;

Mezuniyet Koşulları
Öğrencinin genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve gerekli ders yükünü (60 AKTS) tamamlamak zorundadır; bir araştırma semineri sunmalı ve tezini başarıyla hazırlamalı ve savunmalıdır.

İstihdam Olanakları
Hemşirelik ve Sağlık Yüksekokullarında öğretim elemanı (araştırma görevlisi,öğretim görevlisi, hastanelerde eğitim hemşiresi) olarak çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Hemşirelik Esasları alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrencinin genel not ortalamasının en az 3.00/4.00 olması ve gerekli ders yükünü (60 AKTS) tamamlamak zorundadır; bir araştırma semineri sunmalı ve tezini başarıyla hazırlamalı ve savunmalıdır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. TÜRKAN TURAN+90 258 296 2618 turkanturan@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Hemşirelik felsefesini kavrayabilme
2Hemşireliğin temel kavramları arasındaki ilişkiyi analiz edebilme
3Hemşireliğin mesleki değerlerini içselleştirebilme
4Geliştirdiği profesyonel hemşirelik bilincini hemşirelik bakımına yansıtabilme
5Hemşirelik sürecini bakımda kullanabilme
6Hemşirelik esasları alanına katkı sağlayacak araştırmalar yapabilme
7Hemşirelik esasları alanına özgü bilimsel gelişmeleri izleyebilme
8Hemşirelik esasları alanına özgü eriştiği bilgiyi analiz edebilme
9Kanıta dayalı uygulamaları hemşirelik bakımına yansıtabilme
10Hemşirelik Esasları öğretiminin temel felsefesini anlayabilme
11Hemşirelik Esasları öğretiminde uygun öğretim ilke ve yöntemlerini kullanabilme
12Hemşirelik Esasları öğretiminde uygun ölçme-değerlendirme yöntemlerini etkin kullanabilme
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HES 501 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ I 2+0 5 Zorunlu
HES 550 YÜKSEK LİSANS SEMİNERİ 0+2 2,5 Zorunlu
SBE 501 BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİ 1+0 2,5 Zorunlu
- Hemşirelik Esasları Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
- Hemşirelik Esasları Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
- Hemşirelik Esasları Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
- Hemşirelik Esasları Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
- Hemşirelik Esasları Seçmeli-1 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Hemşirelik Esasları Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BIS 517 BİYOİSTATİSTİK 2+24Seçmeli
HEM 503 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL CERÇEVESİ I 2+04Seçmeli
HES 503 SAĞLIK TANILAMASI I 2+04Seçmeli
HES 505 HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI I 2+04Seçmeli
HES 509 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ UYGULAMASI- I 0+44Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HAS 508 SAĞLIK BİLİMLERİNDE EPİDEMİYOLOJİK ARAŞ. YÖNT 3+0 4 Zorunlu
- Hemşirelik Esasları Seçmeli -3 0+12 10 Seçmeli
- Hemşirelik Esasları Seçmeli-2 2+0 4 Seçmeli
- Hemşirelik Esasları Seçmeli-2 2+0 4 Seçmeli
- Hemşirelik Esasları Seçmeli-2 2+0 4 Seçmeli
- Hemşirelik Esasları Seçmeli-2 2+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Hemşirelik Esasları Seçmeli -3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HES 510 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ UYGULAMASI II 0+1210Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Hemşirelik Esasları Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HEM 504 HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL CERÇEVESİ II 2+04Seçmeli
HES 502 HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ II 2+04Seçmeli
HES 504 SAĞLIK TANILAMASI II 2+04Seçmeli
HES 506 HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI II 2+04Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HES 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
HES 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
HES 500 YÜKSEK LİSANS TEZİ 0+0 20 Zorunlu
HES 700 UZMANLIK ALAN DERSİ 6+0 10 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
BİLİM ETİĞİ VE BİLİM TARİHİZ************
HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ IZ************
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ            
SAĞLIK BİLİMLERİNDE EPİDEMİYOLOJİK ARAŞ. YÖNTZ************
UZMANLIK ALAN DERSİZ************
YÜKSEK LİSANS SEMİNERİZ***********
YÜKSEK LİSANS TEZİZ************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
BİYOİSTATİSTİKS            
HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI IS***** ***** 
HASTALIKLARIN TIBBİ YÖNÜ VE HEMŞİRELİK YAKLAŞIMLARI IIS***** ***** 
HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL CERÇEVESİ IS************
HEMŞİRELİĞİN KAVRAMSAL CERÇEVESİ IIS************
HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ IIS************
HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ UYGULAMASI- IS***** ****  
HEMŞİRELİK ESASLARI ÖĞRETİMİ UYGULAMASI IIS************
SAĞLIK TANILAMASI IS***** ***** 
SAĞLIK TANILAMASI IIS***** ***** 
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU