2238 PAZARLAMA (TEZSİZ) (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
Pazarlama yüksek lisans programında, pazar ve pazarlama araştırmaları yapma, marka yönetimi, müşteri ilişkilerini geliştirme, pazarlama ile ilgili temel kararları alma, satış stratejilerini belirleme gibi konularda ihtiyaç duyulan yetenekli ve bilgili yöneticiler yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Bu kapsamda Pazarlamanın Temel Esasları, Pazarlama Stratejileri, Pazarlama Yönetimi ve Uygulamaları, Güncel Pazarlama Yaklaşımları, Küresel Pazarlama, Pazarlama Bilgi Sisteminin Temelleri, Satış Yönetimi Süreçleri ve Teknikleri, İlişkisel Pazarlama, Stratejik Marka Yönetimi ve İnternette Pazarlama gibi pazarlama dersleri bulunmaktadır.

Amaçlar
Pazarlama alanlarında ilke, yöntem ve tekniklerin öğrenilerek stratejik bakış açısıyla ve küresel rekabet koşullarına uyumlu bir şekilde uygulanmasına yönelik güçlü bir bilimsel altyapı sağlamak ve sürekli değişen piyasa şartlarına göre kendini yenileyen ve analitik düşünce becerisine sahip satış ve pazarlama konusunda uzman pazarlama yöneticileri yetiştirerek iş hayatına kazandırmaktır.


Kabul Koşulları
ALES; ÜDS/KPDS; Mezuniyet notu

Mezuniyet Koşulları
Bir öğrenci en az 3.00/4.00 bir ortalama ile gerekli ders yükü (21 PAÜ kredisi) tamamlaması, bir araştırma semineri sunması ve tezini başarılı bir şekilde hazırlaması gereklidir.

İstihdam Olanakları
Mezunlarımız özellikle özel sektör ve üniversitelerde istihdam edilebilmektedir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Pazarlama alaninda Yüksek Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
Yüksek Lisans

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türk Yüksek Öğretim kurumlarında önceki örgün öğrenmenin tanınması dikey, yatay ve üniversite içindeki geçişler Yüksek Öğretim Kurulunun belirlemiş olduğu YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK kapsamında gerçekleştirilmektedir.

Dereceye Yönelik Kurallar
Bir öğrenci en az 3.00/4.00 bir ortalama ile gerekli ders yükü (21 PAÜ kredisi) tamamlaması, bir araştırma semineri sunması ve tezini başarılı bir şekilde hazırlaması gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından yeterli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla doktora programlarında öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
ENSTİTÜ ANABİLİMDALI BAŞKANIProf. Dr. FEYZULLAH EROĞLU+90 258 296 2660 feroglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1pazarlama alanlarındaki teorileri gerçek hayatla bağdaştırabilmek
2pazarlama alanlarında problem tanımlayıp, kalitatif ve kantitatif teknikleri kullanarak analiz etme, alternatif çözüm yolları geliştirme ve sonuçlarını yorumlama becerisi kazandırmak
3- Pazarlama stratejilerini öğrenip, pazarlama programlarının hazırlanması konusunda bilgi birikimine sahip olmak
4pazarlama konusuyla ilgili bilimsel düşünme ve araştırma becerisi kazandırmak
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Pazarlama Seçmeli (Güz Dönemi) 1 3+0 6 Seçmeli
- Pazarlama Seçmeli (Güz Dönemi) 1 3+0 6 Seçmeli
- Pazarlama Seçmeli (Güz Dönemi) 1 3+0 6 Seçmeli
- Pazarlama Seçmeli (Güz Dönemi) 1 3+0 6 Seçmeli
- Pazarlama Seçmeli (Güz Dönemi) 1 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Pazarlama Seçmeli (Güz Dönemi) 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PZR 501 PAZARLAMANIN TEMEL ESASLARI 3+06Seçmeli
PZR 503 PAZARLAMA YÖNETİMİ VE UYGULAMALARI 3+06Seçmeli
PZR 505 GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARI 3+06Seçmeli
PZR 507 KÜRESEL PAZARLAMA 3+06Seçmeli
PZR 509 PAZARLAMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 3+06Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
- Pazarlama Seçmeli (Bahar Dönemi) 2 3+0 6 Seçmeli
- Pazarlama Seçmeli (Bahar Dönemi) 2 3+0 6 Seçmeli
- Pazarlama Seçmeli (Bahar Dönemi) 2 3+0 6 Seçmeli
- Pazarlama Seçmeli (Bahar Dönemi) 2 3+0 6 Seçmeli
- Pazarlama Seçmeli (Bahar Dönemi) 2 3+0 6 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Pazarlama Seçmeli (Bahar Dönemi) 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
PZR 502 PAZARLAMA STRATEJİLERİ 3+06Seçmeli
PZR 504 SATIŞ YÖNETİMİ SÜREÇLERİ VE TEKNİKLERİ 3+06Seçmeli
PZR 506 İLİŞKİSEL PAZARLAMA 3+06Seçmeli
PZR 508 STRATEJİK MARKA YÖNETİMİ 3+06Seçmeli
PZR 510 İNTERNETTE PAZARLAMA 3+06Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IUP 519 DÖNEM PROJESİ 0+0 30 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IUP 522 DÖNEM PROJESİ 0+0 30 Zorunlu
  Toplam 30  


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04
DÖNEM PROJESİZ    
LİSANSÜSTÜ DANIŞMANLIKZ    
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04
GÜNCEL PAZARLAMA YAKLAŞIMLARIS    
İLİŞKİSEL PAZARLAMAS    
İNTERNETTE PAZARLAMAS    
KÜRESEL PAZARLAMAS    
PAZARLAMA ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİS    
PAZARLAMA STRATEJİLERİS    
PAZARLAMA YÖNETİMİ VE UYGULAMALARIS    
PAZARLAMANIN TEMEL ESASLARIS    
SATIŞ YÖNETİMİ SÜREÇLERİ VE TEKNİKLERİS    
STRATEJİK MARKA YÖNETİMİS    
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU