EBS PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Bilgi Paketi & Ders Kataloğu

 LİSANS . HUKUK FAKÜLTESİ . HUKUK BÖLÜMÜ

407 HUKUK

GENEL BİLGİLER
Hukuk fakültesi dört yıllık lisans eğitimi ile tamamlanır. Zorunlu dersler yıllık olarak verilmektedir. Seçmeli dersler ise dönemliktir. Her dönem (yarıyıl) için iki seçmeli ders alınması zorunludur. Hukuk lisans eğitimi toplam 240 akts ile tamamlanır. Hukuk fakültesindeki eğitime dair usul ve ilkeler fakülte eğitim yönetmeliği ve yönergesinde düzenlenmektedir.

Amaçlar
Hukuk fakültesi, Atatürkçü ve Türkiye Cumhuriyeti ilkelerine inanan öğrenciler yetiştirmeyi amaçlar. Hukukçu niteliğine sahip kişiler, insan haklarına saygılı, adalet ve hakkaniyet kavramının bilincinde olan kişilerdir. Hukuk fakültesi hukukçu yetiştirmeyi amaçlar. Hukuk Fakültesi mezunları, hakim, savcı, noter, avukat, akademisyen, bankacı olarak çalışabilir.


Kabul Koşulları
Merkezi sınavdan gerekli puanı alarak merkezi atama ile yerleştirilmiş olmak.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak ve Pamukkale Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

İstihdam Olanakları
Hukuk fakültesi mezunları avukat, hakim,savcı, noter, akademisyen olarak çalışabilir. Ayrıca finans ve lojistik alanında da uzman olarak çalışabilirler.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Hukuk alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler müfredatlarındaki zorunlu ve seçmeli derslerden başarısız not almamak ve Pamukkale Üniversitesi lisans yönetmeliğinde belirtilen akademik ortalama gerekliliğini sağlayarak tamamlamak zorundadırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
İletişim bilgisi bulunamadı.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Hukuk Fakültesi mezunu, sosyal bilimler alanında mukayeseli araştırmalar yapma yeteneğine sahip olur.
2Hukuk devleti, hukukun üstünlüğü, adalet, yargı bağımsızlığı, eşitlik gibi temel ilkeleri özümsemiş, hukukun evrensel ilkelerini benimseyen bir hukukçu olur.
3İnsan haklarına dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir hukuk düzeninin benimsenmesi için çalışır.
4Toplumsal, mesleki ve bilimsel etik davranış ilkelerinin bilincindedir.
5Hukuki terimlere ve Türk hukuk mevzuatına hâkim olup hukuk alanındaki yayınları takip etmek suretiyle bilgi sahibidir.
6Hukuki kavramları bilimsel yöntemlerle değerlendirip hukuki uyuşmazlıkları tespit edip çözebilir, tartışmalar yapabilir, olgu ve araştırmalara dayalı öneriler geliştirebilir.
7Hukuk alanında güncel bilgileri içeren ders kitapları, yargı içtihatları ve diğer bilimsel kaynaklarla desteklenen bilgi ve kavrayışa sahip olup bunları kullanır.
8Güncel konu ve sorunlar hakkında, hukuki, tarihi, iktisadi, sosyal ve kültürel boyutlarıyla birlikte bilgi ve fikir sahibi olup toplumsal gelişmeleri yakından takip edebilir.
9Birey-devlet arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kurallarına hâkim olup bu kuralları yorumlayabilir.
10Bireylerin ve toplumların haklarının tarihsel gelişimi ve bu süreçte kabul edilen temel metinler hakkında bilgi sahibidir.
11Hukukla ilgili konularda kişi ve kurumlarla karşılıklı bilgi alışverişinde bulunarak konuyla ilgili düşüncelerini ve çözüm önerilerini sunabilecek mesleki yabancı dil bilgisi ile Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliğine sahiptir.
12Toplumdaki bireylerin daha yüksek bir hukuk bilincine erişebilmesi için her fırsatta bilgisini paylaşır.
13Yargının önemi, işlevi ve yargı çeşitleri ile yargılamaya hakim olan ilkeler hakkında bilgi sahibidir.
14Hukuki sorunların ve uyuşmazlıkların çözümünde gerekli olan hukuk metodolojisi bilgisine sahiptir
15Yaşam boyu öğrenme, öğrenmeyi öğrenme becerisi ve alanındaki gelişmeleri izleyebilme becerisi kazanır.
16Hukuk alanıyla ilgili olarak disiplinler arası bir bakış açısı kazanıp disiplinler arası çalışmaları yapabilme becerisi elde eder ve alanının gerektirdiği bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanır.
17Hukuk Fakültesi mezunu, adli ve idari yargı alanında hakimlik, savcılık, avukatlık; noterlik gibi faaliyetlerde bulunabilir. Bunlarla birlikte ek şartları da tamamlayarak ülkenin idari teşkilatında kaymakam, vali, emniyet müdürü, mülkiye müfettişi vb. görevlerde bulunabilir.
18Hukuk Fakültesi mezunu, eleştirel bir bakış açısına sahiptir.
19Uluslararası güncel hukuki sorunlar hakkında bilgi sahibi olur.
20Hukuk fakültesi mezunu, bireysel başarının yanında, ders içi etkinlikler, farazi dava çalışmaları, adliye çalışmaları ve diğer mesleki ve akademik ziyaretler ile kolektif çalışma becerisini kazanır.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02