442 İLAHİYAT (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER


AmaçlarKabul Koşulları


Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "İlahiyat alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler başarısız oldukları ders olmaksızın müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri, zorunlu pratik ve yaz eğitim de dahil olmak üzere başarmalıdırlar. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtildiği gibi en az genel not ortalaması şartı gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
İletişim bilgisi bulunamadı.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+0 2 Zorunlu
ILH 101 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - I (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
ILH 103 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI - I (ARAPÇA) 2+0 2 Zorunlu
ILH 115 AKAİD ESASLARI 2+0 3 Zorunlu
ILH 117 İSLAM İBADET ESASLARI - I 2+0 3 Zorunlu
ILH 119 SİYER (ARAPÇA) 4+0 5 Zorunlu
ILH 121 OSMANLI TÜRKÇESİ 2+0 2 Zorunlu
ILH 125 TEFSİR TARİHİ (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
ILH 127 HADİS TARİHİ (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
  Toplam 30  

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+0 2 Zorunlu
ILH 102 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - II (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
ILH 104 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI - II (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
ILH 118 TEFSİR USULÜ 2+0 3 Zorunlu
ILH 120 HADİS USULÜ 2+0 3 Zorunlu
ILH 122 DİN PSİKOLOJİSİ 2+0 2 Zorunlu
ILH 124 İSLAM TARİHİ - I 4+0 5 Zorunlu
ILH 126 TÜRK İSLAM EDEBİYATI 2+0 2 Zorunlu
ILH 128 İSLAM İBADET ESASLARI - II 2+0 3 Zorunlu
  Toplam 30  

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 201 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - III (ARAPÇA) 2+0 2 Zorunlu
ILH 219 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI - III (ARAPÇA) 2+0 2 Zorunlu
ILH 223 HADİS - I (ARAPÇA) 4+0 5 Zorunlu
ILH 225 FIKIH USULÜ 4+0 5 Zorunlu
ILH 227 İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
ILH 229 DİN SOSYOLOJİSİ 2+0 2 Zorunlu
ILH 231 İSLAM TARİHİ - II 2+0 3 Zorunlu
ILH 233 TEFSİR - I (ARAPÇA) 4+0 5 Zorunlu
ILH 112 MANTIK 2+0 2 Zorunlu
ILH 335 DİNİ MUSİKİ 2+0 2 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 202 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - IV (ARAPÇA) 2+0 2 Zorunlu
ILH 222 TEFSİR - II (ARAPÇA) 4+0 5 Zorunlu
ILH 224 FIKIH - I (ARAPÇA) 4+0 5 Zorunlu
ILH 226 İSLAM SANATLARI TARİHİ 2+0 2 Zorunlu
ILH 228 İSLÂM MEZHEPLERİ TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
ILH 313 DİN EĞİTİMİ 2+0 2 Zorunlu
ILH 315 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ 2+0 3 Zorunlu
ILH 230 ARAP DİLİ VE EDEBİYATI - IV (ARAPÇA) 2+0 2 Zorunlu
ILH 232 HADİS - II 4+0 5 Zorunlu
ILH 234 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ 2+0 2 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 301 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - V (ARAPÇA) 2+0 2 Zorunlu
ILH 379 KELAM - I (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 397 HADİS - III (ARAPÇA) 4+0 6 Zorunlu
ILH 209 FELSEFE TARİHİ- I 2+0 2 Zorunlu
ILH 399 TEFSİR - III 4+0 6 Zorunlu
ILH 382 FIKIH - II 4+0 6 Zorunlu
- SEÇMELİ I 2+0 2 Seçmeli
- SEÇMELİ I 2+0 2 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - I (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - I (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - I (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 323 ARAPÇA ÇEVİRİ TEKNİKLERİ (ARAPÇA) 2+02Seçmeli
ILH 325 KUR'AN'DA ANA KONULAR 2+02Seçmeli
ILH 327 GÜZEL KUR'AN OKUMA 2+02Seçmeli
ILH 329 GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ (ARAPÇA) 2+02Seçmeli
ILH 330 İSLAM VE İNSAN HAKLARI 2+02Seçmeli
ILH 331 ÇAĞDAŞ ARAP EDEBİYATI (ARAPÇA) 2+02Seçmeli
ILH 337 PEYGAMBERLER TARİHİ 2+02Seçmeli
ILH 339 BİLİM TARİHİ VE FELSEFESİ 2+02Seçmeli
ILH 341 KLASİK AHLAK METİNLERİ 2+02Seçmeli
ILH 343 İSLAM EĞİTİM TARİHİ 2+02Seçmeli
ILH 345 İSLAM ARAŞTIRMALARINDA USUL 2+02Seçmeli
ILH 347 KLASİK OSMANLI TÜRKÇESİ METİN. 2+02Seçmeli
ILH 349 İSLAM'IN YAYILIŞ TARİHİ 2+02Seçmeli
ILH 351 TÜRKİYE'DE DİN EĞİTİMİ SORUNLARI 2+02Seçmeli
ILH 353 SOSYAL PİSİKOLOJİ 2+02Seçmeli
ILH 357 İBRANİCE- I 2+02Seçmeli
ILH 359 FIKHIN GENEL İLKELERİ 2+02Seçmeli
ILH 361 FIKIH USULÜNDE YORUM METODLARI (ARAPÇA) 2+02Seçmeli
ILH 365 FIKIH VE İKTİSAT 2+02Seçmeli
ILH 369 KUR'AN KELAMI 2+02Seçmeli
ILH 371 TAHAVİ AKAİDİ (ARAPÇA) 2+02Seçmeli
ILH 373 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ OKUMALARI 2+02Seçmeli
ILH 377 KUR'ANI KERİM MEALİ I (ARAPÇA) 2+02Seçmeli
ILH 383 KELAM OKULLARI 2+02Seçmeli
ILH 385 AHLAK HADİSLERİ 2+02Seçmeli
ILH 387 HADİSLERİ ANLAMA VE YORUMLAMA YÖNTEMLERİ 2+02Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - I (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 301 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 2+02Seçmeli
IOFD 304 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+02Seçmeli
IOFD 306 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+02Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 302 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VI (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
ILH 378 KELAM - II 4+0 7 Zorunlu
ILH 380 BASIN ARAPÇASI (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 212 FELSEFE TARİHİ - II 2+0 3 Zorunlu
ILH 384 TASAVVUF 4+0 7 Zorunlu
- Seçmeli II 2+0 2 Seçmeli
- Seçmeli II 2+0 2 Seçmeli
- SEÇMELİ V 2+2 2 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - II (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - II (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - II (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 318 ORYANTALİZM VE İSLAM 2+02Seçmeli
ILH 320 TEFSİR METİNLERİ (ARAPÇA) 2+02Seçmeli
ILH 324 GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ 2+02Seçmeli
ILH 326 HADİS TETKİKİ (ARAPÇA) 2+02Seçmeli
ILH 328 ARAPÇA BELAĞAT (ARAPÇA) 2+02Seçmeli
ILH 332 İSLAM KURUMLAR TARİHİ 2+02Seçmeli
ILH 333 PALEOGRAFİ VE EPİGRAFİ 2+02Seçmeli
ILH 336 TASAVVUF MUSİKİSİ 2+02Seçmeli
ILH 342 İSLAM SANATININ TEMELLERİ 2+02Seçmeli
ILH 344 KARŞILAŞTIRMALI İLMİHAL 2+02Seçmeli
ILH 352 SÜNNETE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 2+02Seçmeli
ILH 354 İBRANİCE - II 2+02Seçmeli
ILH 356 SİYER VE KAYNAKLARI (ARAPÇA) 2+02Seçmeli
ILH 358 AHKÂM ÂYETLERİ (ARAPÇA) 2+02Seçmeli
ILH 362 KUR'ANA ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 2+02Seçmeli
ILH 364 TASAVVUF VE İBADETLER 2+02Seçmeli
ILH 366 KELAMIN ANA KONULARI 2+02Seçmeli
ILH 368 NESEFİ AKAİDİ (ARAPÇA) 2+02Seçmeli
ILH 370 ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ 2+02Seçmeli
ILH 372 İRAN VE Şİİ DÜNYASI 2+02Seçmeli
ILH 374 TÜRK TASAVVUF MUSİKİSİ REPERTUVARI- I 2+02Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ V
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 386 TEFSİR METİNLERİ 2+22Seçmeli
ILH 388 HADİS TETKİKİ 2+22Seçmeli
ILH 390 ARAPÇA BELAĞAT 2+22Seçmeli
ILH 392 SİYER VE KAYNAKLARI 2+22Seçmeli
ILH 394 AHKAM AYETLERİ 2+22Seçmeli
ILH 396 NESEFİ AKAİDİ VE ŞERHİ 2+22Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - II (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 303 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+02Seçmeli
IOFD 401 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2+23Seçmeli
IOFD 404 SINIF YÖNETİMİ 2+02Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 401 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VII (ARAPÇA) 2+0 5 Zorunlu
ILH 409 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ- I 2+0 5 Zorunlu
ILH 459 BİTİRME ÖDEVİ 2+2 9 Zorunlu
ILH 316 DİNLER TARİHİ- I 2+0 5 Zorunlu
- SEÇMELİ III 2+0 2 Seçmeli
- SEÇMELİ III 2+0 2 Seçmeli
- SEÇMELİ VI 2+0 2 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - III (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+2 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - IV (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ III
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 383 KELAM OKULLARI 2+02Seçmeli
ILH 415 DİNİ EDEBİ METİNER 2+02Seçmeli
ILH 419 ALEVİLİKBEKTAŞİLİK 2+02Seçmeli
ILH 421 KUR'AN'A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 2+02Seçmeli
ILH 423 TÜRK KELAMCILARI 2+02Seçmeli
ILH 425 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU 2+02Seçmeli
ILH 427 GÜNÜMÜZ TASAVVUF HAREKETLERİ 2+02Seçmeli
ILH 429 TÜRK İSLAM DEVLETLERİ TARİHİ 2+02Seçmeli
ILH 431 HÜSNİ HAT 2+02Seçmeli
ILH 433 DİN FELSEFESİ PROBLEMLERİ (ARAPÇA) 2+02Seçmeli
ILH 435 BATIDA YENİ DİNİ HAREKETLER 2+02Seçmeli
ILH 437 GÜNÜMÜZ FELSEFE AKIMLARI 2+02Seçmeli
ILH 439 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ 2+02Seçmeli
ILH 441 SOSYAL KURUMLARDA DİNİ HİZMETLER 2+02Seçmeli
ILH 447 FARSÇA - I 2+02Seçmeli
ILH 449 EBRU 2+02Seçmeli
ILH 451 SAMİ DİLLERİ VE KUR’AN 2+02Seçmeli
ILH 453 KUR’AN’I ANLAMADA YÖNTEM 2+02Seçmeli
ILH 455 TÜRK TASAVVUF MUSİKİSİ REPERTUVARI - II 2+02Seçmeli
ILH 476 İSLAM MİRAS HUKUKU 2+02Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ VI
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 443 KLASİK KELAM METİNLERİ 2+02Seçmeli
ILH 445 KLASİK FIKIH PROBLEMLERİ 2+02,5Seçmeli
ILH 471 AHKAM HADİSLERİ 2+03Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - III (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 302 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 2+23Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - IV (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 411 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+02Seçmeli
IOFD 419 REHBERLİK 2+02Seçmeli
IOFD 429 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2+02Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 402 KUR'AN OK. VE TECV. - VIII (ARAPÇA) 2+0 5 Zorunlu
ILH 468 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 0+2 4 Zorunlu
ILH 411 DİNLER TARİHİ - II 2+0 5 Zorunlu
ILH 470 DİN FELSEFESİ 2+0 5 Zorunlu
ILH 408 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ - II 2+0 5 Zorunlu
- SEÇMELİ IV 2+0 3 Seçmeli
- SEÇMELİ VII 2+0 3 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - V (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+6 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - VI (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ IV
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 416 TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS 2+03Seçmeli
ILH 418 HADİS KAYNAKLARI VE KRİTİĞİ 2+03Seçmeli
ILH 420 GÜNÜMÜZ İSLAM DÜNYASI DİNİ AKIMLAR 2+03Seçmeli
ILH 424 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ 2+03Seçmeli
ILH 426 İSLAM VE İKTİSAT 2+03Seçmeli
ILH 428 TÜRK TASAVVUF EDEBİYATI 2+03Seçmeli
ILH 430 DİNLER ARASI İLİŞKİLER 2+03Seçmeli
ILH 432 YURT DIŞI DİN HİZMETLERİ 2+03Seçmeli
ILH 436 İSLAM BİLİM TARİHİ 2+03Seçmeli
ILH 442 DEĞERLER EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
ILH 446 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ 2+03Seçmeli
ILH 448 TASAVVUF PROBLEMLERİ 2+03Seçmeli
ILH 452 MUKAYESELİ İSLAM VE BATI DÜŞÜNCELERİ 2+03Seçmeli
ILH 454 SAMİ DİLLERİ VE KUR’AN - II 2+03Seçmeli
ILH 456 ÇAĞDAŞ İSLAM ÜLKELERİ COĞRAFYASI 2+03Seçmeli
ILH 458 MUKAYESELİ KELAM 2+03Seçmeli
ILH 462 TÜRKİYE'DE DİNİ AKIMLAR 2+03Seçmeli
ILH 464 SELEFİLİK 2+03Seçmeli
ILH 466 FARSÇA - II 2+03Seçmeli
ILH 474 İSLAM CEZA HUKUKU OKUMALARI (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ VII
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 434 İSLAM HUKUK METİNLERİ 2+03Seçmeli
ILH 438 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ 2+03Seçmeli
ILH 460 MATURİDİ KELAMI 2+03Seçmeli
ILH 472 İBADET HADİSLERİ 2+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - V (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2+65Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - VI (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 405 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+02Seçmeli
IOFD 413 ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ 2+02Seçmeli
IOFD 423 EĞİTİM FELSEFESİ 2+02Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2019 PAU