442 İLAHİYAT (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER


AmaçlarKabul Koşulları


Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "İlahiyat alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler başarısız oldukları ders olmaksızın müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri, zorunlu pratik ve yaz eğitim de dahil olmak üzere başarmalıdırlar. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtildiği gibi en az genel not ortalaması şartı gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
İletişim bilgisi bulunamadı.


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+0 2 Zorunlu
ILH 190 KUR'AN OKUMA VE TECVİD- I 2+0 3 Zorunlu
ILH 105 İSLAM İNANÇ ESASLARI 2+0 3 Zorunlu
ILH 135 TEFSİR USULÜ (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
ILH 189 HADİS TARİHİ 2+0 3 Zorunlu
ILH 155 SİYER 2+0 3 Zorunlu
ILH 550 SOSYOLOJİYE GİRİŞ 2+0 2 Zorunlu
ILH 140 ARAP DİLİ VE BELAGATİ - I (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
ILH 117 İSLAM İBADET ESASLARI - I 2+0 2 Zorunlu
ILH 121 OSMANLI TÜRKÇESİ 2+0 2 Zorunlu
  Toplam 30  

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+0 2 Zorunlu
ILH 191 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - II 2+0 3 Zorunlu
ILH 136 TEFSİR TARİHİ 2+0 3 Zorunlu
ILH 188 HADİS USULÜ (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
ILH 156 İSLAM TARİHİ- I 2+0 3 Zorunlu
ILH 229 DİN SOSYOLOJİSİ 2+0 2 Zorunlu
ILH 142 ARAP DİLİ VE BELAGATİ - II (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
ILH 122 DİN PSİKOLOJİSİ 2+0 2 Zorunlu
ILH 126 TÜRK İSLAM EDEBİYATI 2+0 3 Zorunlu
ILH 128 İSLAM İBADET ESASLARI - II 2+0 2 Zorunlu
  Toplam 30  

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 112 MANTIK 2+0 3 Zorunlu
ILH 192 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - III 2+0 3 Zorunlu
ILH 288 HADİS - I (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
ILH 493 FELSEFEYE GİRİŞ 2+0 3 Zorunlu
ILH 295 İSLAM HUKUK USULÜ- I 2+0 3 Zorunlu
ILH 260 İSLAM TARİHİ - II 2+0 3 Zorunlu
ILH 226 İSLAM SANATLARI TARİHİ 2+0 3 Zorunlu
ILH 261 TÜRK DİN MUSİKİSİ 2+0 3 Zorunlu
ILH 235 TEFSİR - I (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
ILH 143 ARAP DİLİ VE BELAGATİ - III (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 313 DİN EĞİTİMİ 2+0 3 Zorunlu
ILH 234 İSLAM AHLAK ESASLARI VE FELSEFESİ 2+0 3 Zorunlu
ILH 193 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - IV 2+0 3 Zorunlu
ILH 204 TEFSİR - II (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 289 HADİS - II (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 284 İSLAM HUKUK USULU - II 2+0 3 Zorunlu
ILH 257 İSLAM MEDENİYETİ TARİHİ 2+0 3 Zorunlu
ILH 255 MODERN ARAPÇA METİNLERİ (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 236 KELAM TARİHİ 2+0 3 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 194 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - V 2+0 4 Zorunlu
ILH 303 TEFSİR - III (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 381 HADİS - III (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 494 SİSTEMATİK KELAM - I (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 409 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ- I 2+0 3 Zorunlu
ILH 312 TASAVVUF- I 2+0 4 Zorunlu
ILH 498 İSLAM HUKUKU - I (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
- SEÇMELİ I 2+0 3 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - I (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - I (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - I (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 325 KUR'AN'DA ANA KONULAR 2+03Seçmeli
ILH 329 GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 361 FIKIH USULÜNDE YORUM METODLARI (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 364 TASAVVUF VE İBADETLER 2+03Seçmeli
ILH 398 TÜRK HALK İNANIŞLARI 2+03Seçmeli
ILH 499 TAHAVİ AKAİDİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 502 DİNİ ÇOĞULCULUĞUN FELSEFİ TEMELLERİ 2+03Seçmeli
ILH 505 İSLAMDA ESTETİK VE SANAT 2+03Seçmeli
ILH 507 ROMAN VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
ILH 777 MUHTASAR FIKIH METİNLERİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - I (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 301 EĞİTİM BİLİMİNE GİRİŞ 2+02Seçmeli
IOFD 304 EĞİTİMDE ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME 2+02Seçmeli
IOFD 306 ÖĞRETİM İLKE VE YÖNTEMLERİ 2+02Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 195 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VI 2+0 4 Zorunlu
ILH 553 TEFSİR - IV (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 491 HADİS - IV (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 306 İSLAM HUKUKU - II (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 495 SİSTEMATİK KELAM - II (ARAPÇA) 2+0 4 Zorunlu
ILH 408 İSLAM FELSEFESİ TARİHİ - II 2+0 3 Zorunlu
ILH 522 TASAVVUF - II 2+0 4 Zorunlu
- SEÇMELİ II 2+0 3 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - II (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - II (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - II (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 324 GÜNÜMÜZ TEFSİR PROBLEMLERİ 2+03Seçmeli
ILH 352 SÜNNETE ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 2+03Seçmeli
ILH 370 ÇEVRE FELSEFESİ VE ETİĞİ 2+03Seçmeli
ILH 448 TASAVVUF PROBLEMLERİ 2+03Seçmeli
ILH 465 TÜRKİYE’DE DİNİ AKIMLAR 2+03Seçmeli
ILH 516 BÜTÜN YÖNLERİYLE MEDRESE 2+03Seçmeli
ILH 517 HİKAYE VE DİN EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
ILH 518 İLETİŞİM VE DİN HİZMETLERİ 2+03Seçmeli
ILH 521 SİNEMA VE DİN EĞİTİMİ 2+03Seçmeli
ILH 788 MAKASID FIKHI (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - II (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 303 EĞİTİM PSİKOLOJİSİ 2+02Seçmeli
IOFD 401 ÖZEL ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ 2+23Seçmeli
IOFD 404 SINIF YÖNETİMİ 2+02Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 316 DİNLER TARİHİ- I 2+0 3 Zorunlu
ILH 197 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VII 2+0 4 Zorunlu
ILH 414 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ- I 2+0 4 Zorunlu
ILH 400 DİN FELSEFESİ- I 2+0 3 Zorunlu
ILH 468 HİTABET VE MESLEKİ UYGULAMA 0+2 4 Zorunlu
ILH 497 İSLAM HUKUKU - III (ARAPÇA) 2+0 3 Zorunlu
- SEÇMELİ III 2+0 3 Seçmeli
- SEÇMELİ IV 2+0 3 Seçmeli
- SEÇMELİ V 2+0 3 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - III (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+2 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - IV (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ III
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 373 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ OKUMALARI 2+03Seçmeli
ILH 421 KUR'AN'A ÇAĞDAŞ YAKLAŞIMLAR 2+03Seçmeli
ILH 423 TÜRK KELAMCILARI 2+03Seçmeli
ILH 424 GÜNÜMÜZ FIKIH PROBLEMLERİ 2+03Seçmeli
ILH 477 KLASİK TASAVVUF METİNLERİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 478 AHKAM HADİSLERİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 510 GELENEKSEL TÜRK DİNİ 2+03Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ IV
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 367 TASAVVUF VE DİĞER İLİMLER 2+03Seçmeli
ILH 368 NESEFİ AKAİDİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 389 GÜNÜMÜZ HADİS PROBLEMLERİ 2+03Seçmeli
ILH 453 KUR’AN’I ANLAMADA YÖNTEM 2+03Seçmeli
ILH 463 ŞİA OKUMALARI 2+03Seçmeli
ILH 474 İSLAM CEZA HUKUKU OKUMALARI (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 479 ÇAĞDAŞ İNANÇ SORUNLARI 2+03Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ V
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 343 İSLAM EĞİTİM TARİHİ 2+03Seçmeli
ILH 369 KUR'AN KELAMI 2+03Seçmeli
ILH 457 FARSÇA- I 2+03Seçmeli
ILH 475 HARİCİLİK 2+03Seçmeli
ILH 480 KLASİK AHLAK METİNLERİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 481 RASYONEL DİNİ İNANIŞLAR VE DEİZM 2+03Seçmeli
ILH 519 TANZİMAT'TAN GÜNÜMÜZE DİN EĞİTİMİ SİYASET İLİŞKİSİ 2+03Seçmeli
ILH 600 BİTİRME ÖDEVİ- I 2+03Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - III (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 302 ÖĞRETİM TEKNOLOJİLERİ VE MATERYAL TASARIMI 2+23Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - IV (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 403 EĞİTİMDE EYLEM (AKSİYON ) ARAŞTIRMASI 2+02Seçmeli
IOFD 407 EĞİTİM TARİHİ 2+02Seçmeli
IOFD 409 EĞİTİM SOSYOLOJİSİ 2+02Seçmeli
IOFD 411 GELİŞİM PSİKOLOJİSİ 2+02Seçmeli
IOFD 415 YAŞAM BOYU ÖĞRENME 2+02Seçmeli
IOFD 417 BİREYSELLEŞTİRİLMİŞ ÖĞRETİM 2+02Seçmeli
IOFD 419 REHBERLİK 2+02Seçmeli
IOFD 421 EĞİTİMDE TEKNOLOJİ KULLANIMI 2+02Seçmeli
IOFD 425 TÜRK EĞİTİM TARİHİ 2+02Seçmeli
IOFD 427 TÜRK EĞİTİM SİSTEMİ VE OKUL YÖNETİMİ 2+02Seçmeli
IOFD 429 KARAKTER VE DEĞERLER EĞİTİMİ 2+02Seçmeli
IOFD 431 ÖZEL EĞİTİM 2+02Seçmeli
IOFD 433 BİLGİSAYAR DESTEKLİ ÖĞRETİM 2+02Seçmeli

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 411 DİNLER TARİHİ - II 2+0 5 Zorunlu
ILH 198 KUR'AN OKUMA VE TECVİD - VIII 2+0 5 Zorunlu
ILH 422 İSLAM MEZHEPLERİ TARİHİ - II 2+0 4 Zorunlu
ILH 501 DİN FELSEFESİ - II 2+0 4 Zorunlu
- SEÇMELİ IX 2+0 3 Seçmeli
- SEÇMELİ VI 2+0 3 Seçmeli
- SEÇMELİ VII 2+0 3 Seçmeli
- SEÇMELİ VIII 2+0 3 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - V (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+6 Seçmeli
- FORMASYON DERSLERİ - VI (İsteğe Bağlı Seçmeli) 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ IX
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 330 İSLAM VE İNSAN HAKLARI 2+03Seçmeli
ILH 430 DİNLER ARASI İLİŞKİLER 2+03Seçmeli
ILH 437 GÜNÜMÜZ FELSEFE AKIMLARI 2+03Seçmeli
ILH 464 SELEFİLİK 2+03Seçmeli
ILH 482 TÜRK TASAVVUF MUSİKİSİ 2+03Seçmeli
ILH 503 ATEİZM VE DEİZM 2+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ VI
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 416 TÜRK KÜLTÜRÜNDE HADİS 2+03Seçmeli
ILH 425 MUKAYESELİ İSLAM HUKUKU 2+03Seçmeli
ILH 446 KUR'AN TERCÜME TEKNİKLERİ 2+03Seçmeli
ILH 458 MUKAYESELİ KELAM 2+03Seçmeli
ILH 465 TÜRKİYE’DE DİNİ AKIMLAR 2+03Seçmeli
ILH 483 HADİS VE ÇEVRE 2+03Seçmeli
ILH 484 YAKIN DÖNEM TASAVVUF METİNLERİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 511 KUR'AN VE ANLAM 2+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ VII
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 427 GÜNÜMÜZ TASAVVUF HAREKETLERİ 2+03Seçmeli
ILH 451 SAMİ DİLLERİ VE KUR’AN 2+03Seçmeli
ILH 467 ALEVİLİK-BEKTAŞİLİK 2+03Seçmeli
ILH 476 İSLAM MİRAS HUKUKU 2+03Seçmeli
ILH 486 HADİS KAYNAKLARI VE KRİTİĞİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 487 ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR 2+03Seçmeli
ILH 488 HADİS METİN İNCELEMELERİ 2+03Seçmeli
ILH 490 MATÜRİDİ AKAİDİ BEDÜ'L-EMALİ (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ VIII
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ILH 436 İSLAM BİLİM TARİHİ 2+03Seçmeli
ILH 439 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜŞÜNCESİ 2+03Seçmeli
ILH 466 FARSÇA - II 2+03Seçmeli
ILH 469 İRAN VE Şİİ DÜNYASI 2+03Seçmeli
ILH 489 İSLAM TARİHİ OKUMALARI (ARAPÇA) 2+03Seçmeli
ILH 506 DİN EĞİTİMİ UYGULAMALARI 2+03Seçmeli
ILH 601 BİTİRME ÖDEVİ - II 2+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - V (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 402 ÖĞRETMENLİK UYGULAMASI 2+65Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : FORMASYON DERSLERİ - VI (İsteğe Bağlı Seçmeli)
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
IOFD 405 EĞİTİMDE PROGRAM GELİŞTİRME 2+02Seçmeli
IOFD 413 ÖĞRETMENLİK MESLEK ETİĞİ 2+02Seçmeli
IOFD 423 EĞİTİM FELSEFESİ 2+02Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU