176 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİ (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER


Amaçlar


Kabul Koşulları


Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece


Derecenin Seviyesi


Önceki Eğitimlerin Tanınması


Dereceye Yönelik Kurallar


Üst Derece Programlarına Geçiş


Çalışma Şekli


Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIProf. Dr. ÖMER ALTAN DOMBAYCI+90 258 296 4125 adombayci@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi ŞENGÜL GÜVEN+90 258 296 4106 sgacar@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Matematik, Fen Bilimleri ve Mühendislik konularında yeterli altyapıya sahip olma; bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri mühendislik çözümlerinde kullanabilme becerisi
2Karmaşık mühendislik problemlerini belirleme, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisi,
3Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi; bu doğrultuda modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi,
4Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları seçme ve kullanma becerisi; bilişim teknolojilerini etkin kullanma becerisi
5Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
6Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme becerisi, alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ve donanımı bilgisi
7Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi, sorumluluk alma özgüveni, başladığı bir işi tamamlama ve karşılaşabileceği olası karmaşık durumlarda sorumluluk alarak çözüm üretme becerisi
8Alanındaki bilgileri takip edip kullanabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisi
9Bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi, yenilikçi fikirlere açık olma bilinci
10Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
11İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile çevre koruma konularında yeterli bilgi ve bilinci
12Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerini kavrayabilme becerisi
13Uzman ya da uzman olmayan dinleyici gruplarını mühendislik problemleri ve çözüm önerileri ile ilgili konularda yazılı ve sözlü olarak bilgilendirme becerisi
14Alanında her türlü proje geliştirebilme ve uygulama bilgi ve becerisi, sorumluluğu altında çalışanları projeye dahil etme bilinci, meslek etkinliklerini planlama ve yönetme becerisi,
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MAT 113 GENEL MATEMATİK - I 4+0 4 Zorunlu
KIM 111 GENEL KİMYA - I 3+0 3 Zorunlu
FIZ 111 GENEL FİZİK - I 3+0 4 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 1,5 Zorunlu
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+0 2,5 Zorunlu
MTMM 101 METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞ 4+0 6 Zorunlu
MTMM 103 TEKNİK RESİM 2+2 5 Zorunlu
MTMM 105 TEMEL ÜRETİM SÜREÇLERİ 3+0 4 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Seçmeli-1 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 102 BEDEN EĞİTİMİ - II 2+01,5Seçmeli
GSM 101 MÜZİK - I 2+01,5Seçmeli
GSR 101 RESİM - I 2+01,5Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
FIZ 112 GENEL FİZİK - II 3+0 4 Zorunlu
KIM 112 GENEL KİMYA - II 3+0 3 Zorunlu
MAT 114 GENEL MATEMATİK - II 4+0 4 Zorunlu
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+0 2,5 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 1,5 Zorunlu
MTMM 102 MÜHENDİSLİK MEKANİĞİ 3+0 5 Zorunlu
MTMM 104 BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİM 2+2 5 Zorunlu
MTMM 106 MALZEME İŞLEM LABARATUVARI 2+2 5 Zorunlu
- İsteğe Bağlı Seçmeli-2 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
GSB 102 BEDEN EĞİTİMİ - II 2+01,5Seçmeli
GSM 102 MÜZİK - II 2+01,5Seçmeli
GSR 102 RESİM - II 2+01,5Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MTMM 221 METALURJİ TERMODİNAMİİĞİ I 3+0 4 Zorunlu
MTMM 223 MALZEME BİLGİSİ-1 3+0 4 Zorunlu
MTMM 225 MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARI 3+0 4 Zorunlu
MTMM 227 MÜHENDİSLİK ETİĞİ 2+0 3 Zorunlu
MTMM 229 MALZEME ÜRETİM SÜREÇLERİ 3+0 5 Zorunlu
MTMM 231 MALZEME MUAYENE LABORATUVARI 1+2 4,5 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 1,5 Zorunlu
MAT 219 DİFERANSİYEL DENKLEMLER 2+2 4 Zorunlu
  Toplam 30  

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MTMM 222 METALURJİ TERMODİNAMİİĞİ II 3+0 4 Zorunlu
MTMM 224 MALZEME BİLGİSİ - II 3+0 4 Zorunlu
MTMM 226 MALZEME KARAKTERİZASYONU 3+0 4 Zorunlu
MTMM 228 MÜHENDİSLİK EKONOMİSİ 2+0 2,5 Zorunlu
MTMM 230 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2+0 3 Zorunlu
MTMM 232 METALOGRAFİ LABORATUVARI 1+2 4 Zorunlu
MTMM 234 TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ 2+0 3 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 1,5 Zorunlu
MAT 220 UYGULAMALI MATEMATİK 2+2 4 Zorunlu
  Toplam 30  

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MTMM 301 TAŞINIM MEKANİZMALARI 3+0 4 Zorunlu
MTMM 303 FAZ DİYAGRAMLARI VE DÖNÜŞÜMLERİ 3+0 4 Zorunlu
MTMM 305 KATILAŞMA PRENSİPLERİ 3+0 3 Zorunlu
MTMM 307 DÖKÜM TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI 1+2 4 Zorunlu
MTMM 309 EKSTRAKTİF METALURJİ 3+0 3 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MTMM 331 NANOTEKNOLOJİ 3+04Seçmeli
MTMM 333 REFRAKTER MALZEME TEKNOLOJİSİ 3+04Seçmeli
MTMM 335 METAL KİMYASI 3+04Seçmeli
MTMM 337 DÖKÜM TEKNOLOJİLERİ 3+04Seçmeli
MTMM 339 TALAŞLI ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ 3+04Seçmeli
MTMM 341 DEMİR ESASLI METAL MALZEMELER 3+04Seçmeli
MTMM 343 DEMİR DIŞI METAL MALZEMELER 3+04Seçmeli
MTMM 345 SERAMİK MALZEME TEKNOLOJİSİ 3+14Seçmeli
MTMM 347 ENERJİ VE KÜTLE DENKLİĞİ 3+04Seçmeli
MTMM 349 POLİMER MALZEME TEKNOLOJİSİ 3+04Seçmeli
MTMM 351 ÜRETİM PLANLAMA 3+04Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MTMM 302 KAYNAK TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARI 1+2 4 Zorunlu
MTMM 304 MALZEME SEÇİMİ 3+0 4 Zorunlu
MTMM 306 KİMYASAL METALURJİ 3+0 3 Zorunlu
MTMM 308 PLASTİK ŞEKİL VERME TEKNOLOJİSİ 3+0 3 Zorunlu
MTMM 310 ISI TRANSFERİ 3+0 4 Zorunlu
- Seçmeli-2 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-2 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-2 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MTMM 332 TRİBOLOJİ 3+04Seçmeli
MTMM 334 ÖZEL ÇELİKLER 3+04Seçmeli
MTMM 336 İLERİ TEKNOLOJİ SERAMİKLERİ 3+04Seçmeli
MTMM 338 ELEKTRİKSEL MALZEME TEKNOLOJİLERİ 3+04Seçmeli
MTMM 340 TAHRİBATSIZ MALZEME MUAYENESİ 3+04Seçmeli
MTMM 342 MESLEKİ İNGİLİZCE 3+04Seçmeli
MTMM 344 KOMPOZİT MALZEMELER 3+04Seçmeli
MTMM 346 ÖLÇME TEKNİĞİ 3+04Seçmeli
MTMM 348 GÜVENİLİRLİK 3+04Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MTMM 401 İŞYERİ EĞİTİMİ 5+15 20 Zorunlu
MTMM 403 ÜRETIM VE PROSES STAJI 0+5 5 Zorunlu
MTMM 405 MALZEME STAJI 0+5 5 Zorunlu
  Toplam 30  

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
MTMM 402 MEZUNİYET TEZİ 1+1 2 Zorunlu
MTMM 404 ISIL İŞLEM LABORATUVARI 1+2 4 Zorunlu
- BÖLÜM DIŞI SOSYAL SEÇMELİ 2+0 3 Seçmeli
- BÖLÜM DIŞI SOSYAL SEÇMELİ 2+0 3 Seçmeli
- BÖLÜM DIŞI TEKNİK SEÇMELİ 2+0 3 Seçmeli
- BÖLÜM DIŞI TEKNİK SEÇMELİ 2+0 3 Seçmeli
- SEÇMELİ-3 3+0 4 Seçmeli
- SEÇMELİ-3 3+0 4 Seçmeli
- SEÇMELİ-3 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : BÖLÜM DIŞI SOSYAL SEÇMELİ
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 313 FOTOGRAFÇILIK 2+03Seçmeli
BMM 314 PLANLAMA VE PROJE YÖNETİMİ 2+03Seçmeli
CEKO 205 ETKİLİ İLETİŞİM 2+03Seçmeli
CEKO 411 İŞ HUKUKU 2+03Seçmeli
CIVE 459 TEKNOLOJİ TARİHİ 2+03Seçmeli
FEL 321 BİLİM TARİHİ 2+03Seçmeli
IENG 421 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2+03Seçmeli
ISLE 335 TEMEL MUHASEBE 2+03Seçmeli
ISLE 433 PAZARLAMA İLKELERİ 2+03Seçmeli
TDE 345 GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMA 2+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : BÖLÜM DIŞI TEKNİK SEÇMELİ
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BMM 407 HAYATIMIZDA KİMYA 2+03Seçmeli
BMM 409 ÇEVRE KİMYASI 2+03Seçmeli
MAIM 403 ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIM TEKNİKLERİ 2+03Seçmeli
MAIM 411 ENDÜSTRIYEL HIZLI PROTOTIPLEME TEKNIKLERI 2+03Seçmeli
MCTE 466 WEB TEKNOLOJİLERİ 2+03Seçmeli
MCTE 468 MODELLEME VE SİMÜLASYON 2+03Seçmeli
OTOM 427 MOTORLU TAŞITLAR 2+03Seçmeli
OTOM 488 TAŞIT VE PERFORMANS 2+03Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : SEÇMELİ-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BMM 414 OLASILIK VE İSTATİSTİK 3+04Seçmeli
MAIM 412 BILGISAYAR DESTEKLI ÜRETIM 3+04Seçmeli
MCTE 446 SONLU ELEMANLAR METODU UYGULAMALARI 3+04Seçmeli
MCTE 448 MEKANİK TİTREŞİMLER 3+04Seçmeli
MTMM 406 BILIMSEL ARAŞTIRMA TEKNIKLERI 3+04Seçmeli
MTMM 408 TOZ METALURJISI 3+04Seçmeli
MTMM 410 CAM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ 3+04Seçmeli
MTMM 412 TERMAL ANALİZ 3+04Seçmeli
MTMM 416 MALZEME HASAR ANALIZI 3+04Seçmeli
MTMM 418 BIYOMALZEME TEKNOLOJISI 3+04Seçmeli
MTMM 420 YÜKSEK SICAKLIK MALZEMELERI 3+04Seçmeli
MTMM 422 HAVACILIK MALZEMELERI 3+04Seçmeli
MTMM 424 MALZEMELERDE YORULMA 3+04Seçmeli
MTMM 426 SÜPER ALAŞIMLAR 3+04Seçmeli
MTMM 428 BOR TEKNOLOJISI 3+04Seçmeli
MTMM 430 YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİNDE MALZEME SEÇİMİ 3+04Seçmeli
OTOM 429 GİRİŞİMCİLİK 3+04Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ              
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ              
BİLGİSAYAR DESTEKLİ TEKNİK RESİMZ**************
DİFERANSİYEL DENKLEMLERZ**************
DÖKÜM TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARIZ*** **** * ***
EKSTRAKTİF METALURJİZ**************
FAZ DİYAGRAMLARI VE DÖNÜŞÜMLERİZ*** *
GENEL FİZİK - IZ *** **** *
GENEL FİZİK - IIZ*** * **
GENEL KİMYA - IZ******* *** **
GENEL KİMYA - IIZ********  ****
GENEL MATEMATİK - IZ *** * *
GENEL MATEMATİK - IIZ *** * * **
ISI TRANSFERİZ** ********* *
ISIL İŞLEM LABORATUVARIZ**************
İNGİLİZCE - IZ***** **** * *
İNGİLİZCE - IIZ*** ** *** *
İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİZ**************
İŞYERİ EĞİTİMİZ**************
KATILAŞMA PRENSİPLERİZ*** ** *** **
KAYNAK TEKNOLOJİLERİ LABORATUVARIZ*** *** ** **
KİMYASAL METALURJİZ*********** **
MALZEME BİLGİSİ - IIZ**************
MALZEME BİLGİSİ-1Z**************
MALZEME İŞLEM LABARATUVARIZ*** ***** *
MALZEME KARAKTERİZASYONUZ**************
MALZEME MUAYENE LABORATUVARIZ**************
MALZEME SEÇİMİZ**************
MALZEME STAJIZ**************
MALZEME ÜRETİM SÜREÇLERİZ**************
MALZEMELERİN MEKANİK DAVRANIŞLARIZ**************
METALOGRAFİ LABORATUVARIZ**************
METALURJİ TERMODİNAMİİĞİ IZ**************
METALURJİ TERMODİNAMİİĞİ IIZ**************
METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLİĞİNE GİRİŞZ*********** *
MEZUNİYET TEZİZ**************
MÜHENDİSLİK EKONOMİSİZ**************
MÜHENDİSLİK ETİĞİZ**************
MÜHENDİSLİK MEKANİĞİZ**************
PLASTİK ŞEKİL VERME TEKNOLOJİSİZ******* **** *
TAŞINIM MEKANİZMALARIZ**** ** ** *
TEKNİK RESİMZ**************
TEMEL ÜRETİM SÜREÇLERİZ**************
TOPLAM KALİTE YÖNETİMİZ**************
TÜRK DİLİ - IZ
TÜRK DİLİ - IIZ
UYGULAMALI MATEMATİKZ**************
ÜRETIM VE PROSES STAJIZ**************
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14
BEDEN EĞİTİMİ - IIS              
BILGISAYAR DESTEKLI ÜRETIM S**************
BILIMSEL ARAŞTIRMA TEKNIKLERIS**************
BIYOMALZEME TEKNOLOJISIS***** ****** *
BİLİM TARİHİS              
BOR TEKNOLOJISIS**************
CAM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİS**************
ÇEVRE KİMYASIS**************
DEMİR DIŞI METAL MALZEMELERS********* ****
DEMİR ESASLI METAL MALZEMELERS**************
DÖKÜM TEKNOLOJİLERİS**************
ELEKTRİKSEL MALZEME TEKNOLOJİLERİS**************
ENDÜSTRIYEL HIZLI PROTOTIPLEME TEKNIKLERIS**************
ENDÜSTRİYEL MAKİNE TASARIM TEKNİKLERİS**************
ENERJİ VE KÜTLE DENKLİĞİS *** ** * ****
ETKİLİ İLETİŞİMS              
FOTOGRAFÇILIKS              
GİRİŞİMCİLİKS**************
GÜVENİLİRLİKS**************
GÜZEL VE ETKİLİ KONUŞMAS              
HAVACILIK MALZEMELERIS**************
HAYATIMIZDA KİMYAS**************
İLERİ TEKNOLOJİ SERAMİKLERİS *************
İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİS              
İŞ HUKUKUS              
KOMPOZİT MALZEMELERS**************
MALZEME HASAR ANALIZIS              
MALZEMELERDE YORULMAS              
MEKANİK TİTREŞİMLERS**************
MESLEKİ İNGİLİZCES**************
METAL KİMYASIS *************
MODELLEME VE SİMÜLASYON S**************
MOTORLU TAŞITLARS**************
MÜZİK - IS              
MÜZİK - IIS              
NANOTEKNOLOJİS**************
OLASILIK VE İSTATİSTİKS**************
ÖLÇME TEKNİĞİS***** **** *
ÖZEL ÇELİKLERS**************
PAZARLAMA İLKELERİS              
PLANLAMA VE PROJE YÖNETİMİS              
POLİMER MALZEME TEKNOLOJİSİS ***** *****
REFRAKTER MALZEME TEKNOLOJİSİS**************
RESİM - IS              
RESİM - IIS              
SERAMİK MALZEME TEKNOLOJİSİS ***** *** *
SONLU ELEMANLAR METODU UYGULAMALARIS**************
SÜPER ALAŞIMLARS**************
TAHRİBATSIZ MALZEME MUAYENESİS******* ******
TALAŞLI ÜRETİM TEKNOLOJİLERİ S**************
TAŞIT VE PERFORMANSS              
TEKNOLOJİ TARİHİS              
TEMEL MUHASEBES              
TERMAL ANALİZS**************
TOZ METALURJISIS**************
TRİBOLOJİS**************
ÜRETİM PLANLAMAS ******* *****
WEB TEKNOLOJİLERİS*** ***** ****
YENİLENEBİLİR ENERJİ SİSTEMLERİNDE MALZEME SEÇİMİS**************
YÜKSEK SICAKLIK MALZEMELERIS**************
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU