139 KÜLTÜR VARLIKLARINI KORUMA VE ONARIM

GENEL BİLGİLER


AmaçlarKabul Koşulları


Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Kültür Varlıklarını Koruma ve Onarım alaninda Lisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
LİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler başarısız oldukları ders olmaksızın müfredattaki tüm zorunlu ve seçmeli dersleri, zorunlu pratik ve yaz eğitim de dahil olmak üzere başarmalıdırlar. Aynı zamanda Pamukkale Üniversitesi lisans eğitim-öğretim yönetmeliğinde belirtildiği gibi en az genel not ortalaması şartı gereklidir.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve yeterli düzeyde İngilizce dil bilgisine sahip olmaları koşuluyla lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIDr. Öğr. Üyesi EVİN CANER ÖZGEL+90 258 296 3888 ecaner@pau.edu.tr
BÖLÜM BAŞKAN YARDIMCISIDr. Öğr. Üyesi İNCİ TÜRKOĞLU+90 258 296 3887 iturkoglu@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
PProgram yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2,5 Zorunlu
KVK 101 KORUMAYA GİRİŞ VE TEMEL KAVRAMLAR 2+0 3 Zorunlu
KVK 103 ARKEOLOJİK ALANDA KORUMA OLGUSUNUN GELİŞİMİ 2+0 3 Zorunlu
KVK 105 TEMEL KORUMA KİMYASI-I 1+1 3 Zorunlu
KVK 107 ARKEOLOJİYE GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ 2+0 2,5 Zorunlu
KVK 109 KORUMA PRATİKLERİNDE PERİYODİK BELGELEME YÖNTEMLERİ 2+0 3 Zorunlu
KVK 111 TOPRAK ESERLERDE MALZEME BİLGİSİ VE BOZULMA 1+1 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli 1/1 2+0 2,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 1/1 2+0 2,5 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 4+0 2,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli 1/1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 119 HEYKEL SANATINA GİRİŞ 2+02,5Seçmeli
ARK 225 MİTOLOJİYE GİRİŞ - I 2+02,5Seçmeli
ARK 325 ANTİK YUNAN VE ROMADA YAŞAM - I 2+02,5Seçmeli
ARK 351 ANTİK MİMARİ I 2+02,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli 1/1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 113 PREHİSTORİK DEVİRLERDE ANADOLU ARKEOLOJİSİ 2+02,5Seçmeli
KVK 115 KORUMA VE ONARIM İLKELERİ - I 2+02,5Seçmeli
KVK 117 ANADOLU MEDENİYETLERİ - I 2+02,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 101 ALMANCA - I 4+02,5Seçmeli
FRA 101 FRANSIZCA - I 4+02,5Seçmeli
ING 101 İNGİLİZCE - I 4+02,5Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 135 AKADEMİK TÜRKÇE - I 2+01Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2,5 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2,5 Zorunlu
KVK 102 KORUMAYA KURAMSAL YAKLAŞIMLAR VE YASAL MEVZUATLAR 2+0 3 Zorunlu
KVK 104 ARKEOLOJİDE ÖNLEYİCİ KORUMA YÖNTEMLERİ 2+0 3 Zorunlu
KVK 106 TEMEL KORUMA KİMYASI-II 1+1 3 Zorunlu
KVK 108 TEKNİK ÇİZİM VE FOTOĞRAFLAMA 1+1 3 Zorunlu
KVK 110 SANAT TARİHİNE GİRİŞ VE TERMİNOLOJİ 2+0 2,5 Zorunlu
KVK 112 PİŞMİŞ TOPRAK ESERLERİN PİROTEKNOLOJİK GELİŞİMİ 2+0 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli 1/2 2+0 2,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 1/2 2+0 2,5 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 4+0 2,5 Seçmeli
- İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2 2+0 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli 1/2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 224 MİTOLOJİYE GİRİŞ - II 2+02,5Seçmeli
ARK 338 ANTİK YUNAN VE ROMADA YAŞAM - II 2+02,5Seçmeli
ARK 352 ANTİK MİMARİ II 2+02,5Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli 1/2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 114 İLKÇAĞDA ANADOLU ARKEOLOJİSİ 2+02,5Seçmeli
KVK 116 KORUMA VE ONARIM İLKELERİ - II 2+02,5Seçmeli
KVK 118 ANADOLU MEDENİYETLERİ - II 2+02,5Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ALM 102 ALMANCA - II 4+02,5Seçmeli
FRA 102 FRANSIZCA - II 4+02,5Seçmeli
ING 102 İNGİLİZCE - II 4+02,5Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : İsteğe Bağlı Seçmeli FEF - 2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TDE 136 AKADEMİK TÜRKÇE - II 2+01Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 201 ÖZGÜN MALZEME BİLİMİ VE KORUMA ARKEOMETRİSİ-I 1+1 4 Zorunlu
KVK 203 PREHİSTORİK ALANLARDA KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA 2+0 3 Zorunlu
KVK 205 BELGELEME VE PROJELENDİRME - I 1+1 4 Zorunlu
KVK 207 YUNAN VE ROMA SANATI 2+0 2,5 Zorunlu
KVK 209 METAL ESERLERİN PİROTEKNOLOJİK GELİŞİMİ VE BOZULMA PROSESLERİ 1+1 3 Zorunlu
KVK 211 PİŞMİŞ TOPRAK ESERLERDE KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ 1+1 3 Zorunlu
KVK 213 TAŞ ESERLERDE MALZEME BİLGİSİ VE BOZULMA 1+1 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli 2/1 3+0 2,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 2/1 1+1 2,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 2/1 1+1 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli 2/1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 119 HEYKEL SANATINA GİRİŞ 2+02,5Seçmeli
SOS 111 SOSYAL ANTROPOLOJİYE GİRİŞ 3+02,5Seçmeli
TAR 123 EGE VE YUNAN TARİHİ 2+02,5Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli 2/1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 215 GELENEKSEL MİMARİ VE YAPI MALZEMELERİ - I 2+02,5Seçmeli
KVK 217 ONARIM MALZEMELERİNİN KARAKTERİZASYONU -I 1+12,5Seçmeli
KVK 219 KORUMAYA İNTERDİSİPLİNER YAKLAŞIMLAR 2+02,5Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 202 ÖZGÜN MALZEME BİLİMİ VE KORUMA ARKEOMETRİSİ-II 1+1 4 Zorunlu
KVK 204 ANTİK KENTLERDE KALICI VE SÜRDÜRÜLEBİLİR KORUMA 2+0 3 Zorunlu
KVK 206 BELGELEME VE PROJELENDİRME - II 1+1 4 Zorunlu
KVK 208 BİZANS TARİHİ VE SANATI 2+0 3 Zorunlu
KVK 210 MİTOLOJİ VE İKONOGRAFİ 2+0 2,5 Zorunlu
KVK 212 METAL ESERLERDE KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ 1+1 3 Zorunlu
KVK 214 TAŞ ESERLERDE KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ 1+1 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli 2/2 2+0 2,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 2/2 1+1 2,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 2/2 1+1 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli 2/2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAR 124 ROMA TARİHİ 2+02,5Seçmeli
TAR 220 ANADOLU`NUN TARİHİ COĞRAFYASI 2+02,5Seçmeli
TAR 318 ÖN ASYA KÜLTÜRÜ TARİHİ 2+02,5Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli 2/2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 216 GELENEKSEL MİMARİ VE YAPI MALZEMELERİ - II 2+02,5Seçmeli
KVK 218 ONARIM MALZEMELERİNİN KARAKTERİZASYONU- II 1+12,5Seçmeli
KVK 220 GELENEKSEL BAĞLAYICILARIN PİROTEKNOLOJİK GELİŞİMİ 1+12,5Seçmeli

5. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 301 KENTSEL ARKEOLOJİ VE TARİHİ ÇEVRE DEĞERLENDİRME 2+0 4 Zorunlu
KVK 303 BOYA VE PİGMENT KİMYASI 2+0 4 Zorunlu
KVK 305 SELÇUKLU VE OSMANLI SANATI 2+0 3 Zorunlu
KVK 307 ÇAĞDAŞ MÜZECİLİKTE KORUMA VE SERGİLEME 2+0 3 Zorunlu
KVK 309 CAM ESERLERİN PİROTEKNOLOJİK GELİŞİMİ VE BOZULMA PROSESLERİ 1+1 3 Zorunlu
KVK 311 ANTİKÇAĞ MOZAİKLERİNDE MALZEME BİLGİSİ VE BOZULMA 1+1 3 Zorunlu
KVK 313 GELENEKSEL DUVAR RESİMLERİNDE MALZEME BİLGİSİ VE BOZULMA 1+1 3 Zorunlu
KVK 315 YERSEL FOTOGRAMETRİK YÖNTEMLER 1+1 3 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli 3/1 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 3/1 2+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli 3/1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
COG 261 İKLİM VE YAŞAM 2+01,5Seçmeli
STA 327 ERKEN HIRİSTİYAN SANATI - I 2+01,5Seçmeli
TAR 221 ORTAÇAĞ AVRUPA TARİHİ 2+01,5Seçmeli
5. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli 3/1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 317 KORUMADA DENEYSEL ARKEOLOJİ PRATİKLERİ-I 1+12,5Seçmeli
KVK 319 ÖREN YERLERİNDE KORUMA ÖRTÜLERİ 2+02,5Seçmeli
KVK 321 ARKEOLOJİK MİMARİDEKİ DONATILARDA BOZULMA VE KORUMA 1+12,5Seçmeli
KVK 323 ANADOLUDA İLK TÜRK-İSLAM MİMARİSİ BAŞLANGIÇ VE GELİŞİMİ 2+02,5Seçmeli

6. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 302 KÜLTÜREL MİRAS VE ALAN YÖNETİMİ 2+0 3 Zorunlu
KVK 304 KORUMADA İLERİ ALETLİ ANALİZ YÖNTEMLERİ 2+0 3 Zorunlu
KVK 306 BATI SANATI 1+1 3 Zorunlu
KVK 308 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ 2+0 3 Zorunlu
KVK 310 CAM ESERLERDE KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ 1+1 3 Zorunlu
KVK 312 DUVAR VE ZEMİN MOZAİKLERİNDE KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ 1+1 3 Zorunlu
KVK 314 DUVAR RESMİ VE SIVALARDA KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ 1+1 3 Zorunlu
KVK 316 YAZ STAJI-I 0+0 5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli 3/2 2+0 1,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 3/2 2+0 2,5 Seçmeli
  Toplam 30  
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli 3/2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SOS 229 TEMEL SOSYOLOJİ ESERLERİ 2+01,5Seçmeli
STA 328 ERKEN HIRİSTİYAN SANATI - II 2+01,5Seçmeli
TAR 321 ÇAĞDAŞ İSLAM DÜNYASI TARİHİ 2+01,5Seçmeli
6. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli 3/2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 318 KORUMADA DENEYSEL ARKEOLOJİ PRATİKLERİ-II 1+12,5Seçmeli
KVK 320 TARİHİ ALANLARDA KORUMA ÖRTÜLERİ 2+02,5Seçmeli
KVK 322 ARKEOLOJİK MİMARİDE ANTİK ONARIM İZLERİ 2+02,5Seçmeli
KVK 324 TÜRK İSLAM ESERLERİNDE KORUMA 2+02,5Seçmeli

7. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 401 ORGANİK ESERLERDE MALZEME BİLGİSİ VE BOZULMALAR 1+1 4 Zorunlu
KVK 403 BİTİRME TEZİ -I 2+0 4 Zorunlu
KVK 405 SIRLI ESERLERDE MALZEME BİLGİSİ VE BOZULMA 1+1 4 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli 4/1 2+0 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 4/1 1+1 3,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 4/1 1+1 3,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 4/1 1+1 3,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 4/1 1+1 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli 4/1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 405 ROMA MİMARİSİ - I 2+04Seçmeli
ARK 407 ANTİK DÖNEM RESİM SANATI - I 2+04Seçmeli
ARK 433 ETNOARKEOLOJİ I 2+04Seçmeli
7. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli 4/1

8. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
KVK 402 ORGANİK ESERLERDE KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ 1+1 4 Zorunlu
KVK 404 BİTİRME TEZİ-II 2+0 4 Zorunlu
KVK 406 SIRLI ESERLERDE KORUMA VE ONARIM YÖNTEMLERİ 1+1 4 Zorunlu
KVK 408 SOMUT OLMAYAN KÜLTÜREL MİRASIN KORUNMASI 2+0 3,5 Zorunlu
- Bölüm Dışı Seçmeli 4/2 2+0 4 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 4/2 1+1 3,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 4/2 1+1 3,5 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli 4/2 1+1 3,5 Seçmeli
  Toplam 30  
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Dışı Seçmeli 4/2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ARK 406 ROMA MİMARİSİ - II 2+04Seçmeli
ARK 410 ANTİK NÜMİZMATİK - II 2+04Seçmeli
ARK 434 ETNOARKEOLOJİ II 2+04Seçmeli
8. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli 4/2


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU