EBS PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ

Bilgi Paketi & Ders Kataloğu

 ÖN LİSANS . TAVAS MESLEK YÜKSEKOKULU . BİTKİSEL VE HAYVANSAL ÜRETİM BÖLÜMÜ

785 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER

GENEL BİLGİLER
2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında Pamukkale Üniversitesi’ne bağlı olarak Tavas’ta eğitim vermeye başlamıştır. Halen Tavas Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü bünyesinde eğitim vermeye devam etmektedir.

Amaçlar
Program, gıda, ilaç ve kozmetik endüstrisinde ekonomik değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi düzeyine sahip olan yardımcı teknik personelin yetiştirilmesini amaçlamaktadır.


Kabul Koşulları
Pamukkale Üniversitesi Tavas Meslek Yüksekokulu Tıbbi Aromatik Bitkiler Programına; Yükseköğretim Kurulu Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan sınav sonucunda TYT puan türünde yeterli puanı almış ve özel şartları taşıyan öğrenciler alınmaktadır. Programlara ayrıca, yatay geçiş yoluyla da öğrenci kabul edilmektedir. Bu geçişler bir yönerge ile düzenlenmiştir ve öğrenciler farklı yükseköğretim kurumlarının diploma programları veya aynı yükseköğretim kurumu içindeki diploma programları arasında ancak önceden ilan edilen sayı ve geçiş şartları çerçevesinde geçiş yapabilirler.

Mezuniyet Koşulları
Öğrenciler belirlenen kredilerini tamamlayıp, yaz stajlarını yapmak zorundadırlar

İstihdam Olanakları
Giderek büyümekte olan organik üretim sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitimli elemanları yetiştirmek için Organik Tarım Programına gereksinim vardır. Üreticiye doğru uygulama biçimlerini gösterecek, bu sektörde çalışacak eğitimli elemana ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacı karşılama görevi de bu alanda eğitim veren fakültelere ve meslek yüksekokullarına düşmektedir. Program mezunları kamu ve özel sektörde bu alanda çalışabileceklerdir.

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Tıbbi ve Aromatik Bitkiler alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler belirlenen kredilerini tamamlayıp, yaz stajlarını yapmak zorundadırlar

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. LEVENT KIRCA  lkirca@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
1Tıbbi aromatik bitkileri yetiştirmek ve işlemek
2İlaç ve baharat bitkileri yetiştirmek
3Soğanlı bitkiler yetiştirmek
4İlaç endüstrisi için bu bitkilerin özelliklerinin ve etkili maddelerinin belirlenmesi
5Öğrencilerin bulundukları bölgelerde arazi uygulamaları yaparak edindikleri teorik bilgilerini kullanmaları.
6Bitkileri, morfolojik özelliklerine göre tanıyan ve özelliklerini belirleyen öğrenciler doğadan toplamayı öğrenmektedir.
7Öğrencilerin belirlenen staj süresinde öğrendiklerini ve staj yaptıkları kurum/kuruluşda öğreneceklerini uygulaması.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
    

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
TAB 101 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SİSTEMATİĞİ 2+1 3 Zorunlu
TAB 103 BOTANİK 2+1 3 Zorunlu
TAB 107 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ-I 2+1 4 Zorunlu
TAB 109 GENEL KİMYA 2+0 2 Zorunlu
TARB 123 GENEL BİYOLOJİ 3+0 4 Zorunlu
- Seçmeli-1 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-1 3+0 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ASC 211 İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ 3+04Seçmeli
TAB 113 BİYOTEKNOLOJİ 3+04Seçmeli
TAB 115 TARIMSAL PAZARLAMA 3+04Seçmeli
TAB 121 SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİ 3+04Seçmeli
TAB 125 İNOVASYONA UYUM VE YARATICI DÜŞÜNME TEKNİKLERİ 3+04Seçmeli
TAB 129 GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE BİYOGÜVENLİK 3+04Seçmeli
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
TAB 108 BİTKİ FİZYOLOJİSİ 2+0 3 Zorunlu
TAB 112 ORGANİK KİMYA 2+0 2 Zorunlu
TARB 102 TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ - II 2+1 3 Zorunlu
TARB 104 BİTKİ EKOLOJİSİ 2+0 2 Zorunlu
TARB 130 STAJ 0+0 4 Zorunlu
TARB 106 BİTKİ ANATOMİSİ 2+0 2 Zorunlu
- Seçmeli-2 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-2 3+0 4 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORGT 230 TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİ 2+14Seçmeli
TAB 118 ANALİTİK KİMYA 3+04Seçmeli
TAB 120 BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEME 3+04Seçmeli
TAB 122 TIBBİ BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİ 3+04Seçmeli
TAB 134 TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ 3+04Seçmeli
TARB 132 MİKROBİYOLOJİ 2+14Seçmeli
TARB 134 HERBARYUM TEKNİKLERİ 2+14Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAB 201 DROG HAZIRLAMA TEKNİKLERİ-I 2+1 4 Zorunlu
TAB 205 BİTKİ HASTALIKLARI VE MÜCADELESİ 2+0 3 Zorunlu
TAB 207 EKONOMİ VE İŞLETMECİLİK 2+0 2 Zorunlu
TAB 209 TOPRAK BİLGİSİ 2+0 3 Zorunlu
TAB 211 TIBBİ BİTKİLER KİMYASI 2+1 4 Zorunlu
TAB 213 ETNOBOTANİK 2+0 3 Zorunlu
TARB 231 FİTOTERAPİ VE AROMATERAPİ 2+0 3 Zorunlu
- Seçmeli-3 3+0 4 Seçmeli
- Seçmeli-3 3+0 4 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORGT 131 BİTKİSEL ÜRETİMDE İNOVASYON VE UYGULAMALARI 2+14Seçmeli
ORGT 229 TARIMSAL İŞLETMELERDE PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ VE FİZİBİLİTE 2+24Seçmeli
TAB 217 AVRUPA BİRLİĞİ VE TARIM 3+04Seçmeli
TAB 219 BOYA BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNOLOJİSİ 3+04Seçmeli
TAB 221 TARIMSAL EKOLOJİ 3+04Seçmeli
TAB 223 SERA VE SÜS BİTKİLERİ 3+04Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TAB 202 DROG HAZIRLAMA TEKNİKLERİ-II 2+1 4 Zorunlu
TAB 204 FARMAKOGNOZİ VE FARMASÖTİK TEKNOLOJİ 2+1 4 Zorunlu
TAB 206 TOKSİKOLOJİ VE HİJYEN 2+1 3 Zorunlu
TAB 210 TIBBİ MANTARLAR 2+1 3 Zorunlu
TAB 212 ÇEVRE VE ORGANİK TARIM 2+1 3 Zorunlu
TARB 208 BİTKİ HORMONLARI VE KULLANIM ALANLARI 2+0 3 Zorunlu
TAB 111 MATEMATİK 3+0 4 Zorunlu
- Seçmeli-4 0+2 3 Seçmeli
- Seçmeli-4 0+2 3 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ORGT 224 GİRİŞİMCİLİK 3+04Seçmeli
ORGT 232 KADININ TARIMDA YERİ VE ÖNEMİ 3+04Seçmeli
ORGT 234 ÜZÜMSÜ MEYVELER 2+14Seçmeli
TAB 216 KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİ 3+04Seçmeli
TAB 218 MANTAR BİYOLOJİSİ 3+04Seçmeli
TAB 220 STANDARDİZASYON, MUHAFAZA VE AMBALAJLAMA 3+04Seçmeli
TAB 222 BAHARAT VE KEYF BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME 3+04Seçmeli
TARB 214 SEMİNER 0+23Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl :
Sayısal Sözel İlişki Varlığı
Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ       
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ       
BİTKİ ANATOMİSİZ       
BİTKİ EKOLOJİSİZ       
BİTKİ FİZYOLOJİSİZ       
BİTKİ HASTALIKLARI VE MÜCADELESİZ       
BİTKİ HORMONLARI VE KULLANIM ALANLARIZ       
BOTANİKZ       
ÇEVRE VE ORGANİK TARIMZ       
DROG HAZIRLAMA TEKNİKLERİ-IZ       
DROG HAZIRLAMA TEKNİKLERİ-IIZ       
EKONOMİ VE İŞLETMECİLİKZ       
ETNOBOTANİKZ       
FARMAKOGNOZİ VE FARMASÖTİK TEKNOLOJİZ       
FİTOTERAPİ VE AROMATERAPİZ       
GENEL BİYOLOJİZ       
GENEL KİMYAZ       
MATEMATİKZ       
ORGANİK KİMYAZ       
STAJZ       
TIBBİ BİTKİLER KİMYASIZ       
TIBBİ MANTARLARZ       
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ - IIZ       
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİ YETİŞTİRME TEKNİKLERİ-IZ       
TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER SİSTEMATİĞİZ       
TOKSİKOLOJİ VE HİJYENZ       
TOPRAK BİLGİSİZ       
TÜRK DİLİ - IZ       
TÜRK DİLİ - IIZ       
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ANALİTİK KİMYAS       
AVRUPA BİRLİĞİ VE TARIMS       
BAHARAT VE KEYF BİTKİLERİ DEĞERLENDİRMES       
BİTKİ BESLEME VE GÜBRELEMES       
BİTKİSEL ÜRETİMDE İNOVASYON VE UYGULAMALARIS       
BİYOTEKNOLOJİS       
BOYA BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNOLOJİSİS       
GENETİĞİ DEĞİŞTİRİLMİŞ ORGANİZMALAR VE BİYOGÜVENLİKS       
GİRİŞİMCİLİKS       
HERBARYUM TEKNİKLERİS       
İNGİLİZCE - IS       
İNGİLİZCE - IIS       
İNOVASYONA UYUM VE YARATICI DÜŞÜNME TEKNİKLERİS       
İŞÇİ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİS       
KADININ TARIMDA YERİ VE ÖNEMİS       
KÜLTÜR MANTARI YETİŞTİRİCİLİĞİS       
MANTAR BİYOLOJİSİS       
MİKROBİYOLOJİS       
SEMİNERS       
SERA VE SÜS BİTKİLERİS       
STANDARDİZASYON, MUHAFAZA VE AMBALAJLAMAS       
SUNUM VE TOPLANTI TEKNİKLERİS       
TARIMDA BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİS       
TARIMSAL BİLGİ VE İNOVASYON SİSTEMLERİS       
TARIMSAL EKOLOJİS       
TARIMSAL İŞLETMELERDE PROJE HAZIRLAMA TEKNİĞİ VE FİZİBİLİTES       
TARIMSAL PAZARLAMAS       
TIBBİ BİTKİLERİ DEĞERLENDİRME TEKNİKLERİS       
ÜZÜMSÜ MEYVELERS       
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi