349 SİVİL HAVA ULAŞTIRMA İŞLETMECİLİĞİ

GENEL BİLGİLER


AmaçlarKabul Koşulları


Mezuniyet Koşulları


İstihdam Olanakları


Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Sivil Hava Ulaştırma İşletmeciliği alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
Öğrenciler zorunlu staj eğitimleri ve yaz uygulamaları da dahil olmak üzere, başarısız notları, müfredat tüm zorunlu ve seçmeli dersler ile başarılı bir şekilde tamamlamak için gerekli ve Pamukkale Üniversitesi işbirliği programı rehberlik belirtildiği gibi en az bir genel not ortalaması şartı vardır.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. MUSTAFA ALTINTAŞ  maltintas@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BİLGİKuramsal Olgusal 02
BİLGİKuramsal Olgusal 03
BİLGİKuramsal Olgusal 04
BİLGİKuramsal Olgusal 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 03
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 04
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 05
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 06
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 07
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 08
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 09
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 10
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 05
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 04
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
SHU 101 SİVİL HAVACILIĞA GİRİŞ 3+0 6 Zorunlu
SHU 103 TEMEL UÇAK BİLGİSİ 3+0 5 Zorunlu
SHU 105 YER HİZMETLERİ YÖNETİMİ 3+0 6 Zorunlu
SHU 107 HAVACILIK İŞLETMELERİNE GİRİŞ 3+0 5 Zorunlu
SHU 109 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ 2+0 2 Zorunlu
- Yabancı Dil Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SHU 102 METEOROLOJİ 3+0 5 Zorunlu
SHU 104 HAVA TRAFİK KURALLARI VE HİZMETLERİ 3+0 5 Zorunlu
SHU 106 HAVAALANI YÖNETİMİ 3+0 6 Zorunlu
SHU 108 YOLCU HİZMETLERİ 3+0 6 Zorunlu
SHU 110 MESLEKİ MATEMATİK 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
- Yabancı Dil Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SHU 201 HAVAYOLU YÖNETİMİ 3+0 5 Zorunlu
SHU 203 KÜTLE VE DENGE 3+0 4 Zorunlu
SHU 205 HAVAYOLU PAZARLAMASI 3+0 4 Zorunlu
SHU 207 EMNİYET YÖNETİM SİSTEMİLERİ (SMS) 3+0 4 Zorunlu
SHU 209 HAVA KARGO TAŞIMACILIĞI 3+0 4 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-1 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-2 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SHU 251 MESLEKİ İNGİLİZCE-1 2+03Seçmeli
SHU 253 TEHLİKELİ MADDELER 2+03Seçmeli
SHU 255 TEDARİK ZİNCİRİ YÖNETİMİ 2+03Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-2
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SHU 257 HAVAALANI FAALİYETLERİ VE DONANIMI 2+03Seçmeli
SHU 259 KALİTE YÖNETİM SİSTEMLERİ 2+03Seçmeli
SHU 261 KRİZ VE STRES YÖNETİMİ 2+03Seçmeli
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SHU 263 YÖNETİM VE ORGANİZASYON 2+03Seçmeli
SHU 265 İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ 2+03Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SHU 202 HAVA HUKUKU 3+0 5 Zorunlu
SHU 204 LOJİSTİK YÖNETİMİ 3+0 4 Zorunlu
SHU 206 HAVACILIK İŞLETMELERİNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM 3+0 4 Zorunlu
SHU 208 MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ YÖNETİMİ 3+0 4 Zorunlu
SHU 210 REZERVASYON VE BİLET SATIŞ 3+0 4 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-4 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-5 2+0 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-6 2+0 3 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SHU 252 MESLEKİ İNGİLİZCE-II 2+03Seçmeli
SHU 254 HAVACILIK GÜVENLİĞİ 2+03Seçmeli
SHU 256 HAVA TERMİNAL PLANLAMASI VE YÖNETİMİ 2+03Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-5
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SHU 258 RAMP HİZMETLERİ 2+03Seçmeli
SHU 260 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ 2+03Seçmeli
SHU 262 ULAŞTIRMA POLİTİKALARI 2+03Seçmeli
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-6
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
SHU 264 UÇUŞ PLANLAMA VE İZLEME 2+03Seçmeli
SHU 266 GİRİŞİMCİLİK UYGULAMALARI 2+03Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Seçmeli derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU