772 BANKACILIK VE SİGORTACILIK (İ.Ö.)

GENEL BİLGİLER
Bankacılık, sigortacılık ve diğer finans konularında temel bilgilerin yanısıra bankacılık şube uygulamaları ve sigorta işlem uygulamalarına yönelik bilgiler veren 4 yarıyıllık bir programdır.

Amaçlar
Bankacılık ve Sigortacılık Bölümü, bankacılık, sigortacılık ve diğer finans alanlarında gereksinim duyulan yetişmiş insan gücü ihtiyacını karşılamak amacındadır. Bu bağlamda müşteri odaklı, fonksiyonel düşünce yapısına sahip, takım çalışmasını benimsemiş, özellikle şubelerdeki elaman ihtiyacını karşılamaya yönelik nitelikli mezunlar vermektedir Bankacılık Bölümü'nün hedefi; öğrencilerine, bankacılık ve finans konularında, yüksek kalitede ve uluslararası standartlarda bir eğitim vermektir. Bu bölüm, öğrencilerine bankacılık ve finans alanındaki teorik bilgi ile pratik uygulamaları bir arada sunarak, böylece bu sektörün gereksinim duyduğu uzman kişileri yetiştirmektir


Kabul Koşulları
ÖSYM sınavı

Mezuniyet Koşulları
öğrenciler müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra zorunlu stajlarını başarıyla tamamladıktan sonra, Pamukkale Üniversitesi'nin geçerli yönetmeliğine göre minimum ortalamayı karşıladığında mezun olmaya hak kazanırlar.

İstihdam Olanakları
Bankalar, sigorta şirketleri ve diğer finans kurumları

Kazanılan Derece
Programi tüm gereksinimlerini yerine getirerek basari ile tamamlayan mezunlar "Bankacılık ve Sigortacılık alaninda Önlisans Diplomasi" derecesi alirlar.

Derecenin Seviyesi
ÖNLİSANS

Önceki Eğitimlerin Tanınması
Türkiye’deki yükseköğretim kurumlarından Pamukkale Üniversitesine yatay geçiş yapmak isteyen öğrencileri için “Yükseköğretim Kurumlarında Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına İlişkin Yönetmelik” hükümleri uygulanır. Ortak zorunlu yabancı dil dersleri muafiyet sınavı, güz yarıyılı başında akademik takvimde belirtilen tarihte yapılır. Bu sınav için mazeret sınav hakkı verilmez. Ortak zorunlu yabancı dil muafiyet sınavına, hazırlık programı bulunmayan fakülte/meslek yüksekokulu/yüksekokul öğrencileri girer. Muafiyet sınavına girecek öğrenciler, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde ilgili birime başvurur. Ayrıca; Yabancı dil hazırlık programı bulunan bölümlere ilk kez kayıt yaptıran öğrenciler, akademik yıl başlamadan önce düzey belirleme ve yeterlik sınavına girerler. Öğrenciler bu sınavda aldıkları puana göre başlangıç, orta-alt düzey veya orta düzey gruplarından birine yerleştirilir veya yeterlik puanına sahip olanlar hazırlık eğitiminden muaf tutulur. Bu grupların puan aralıkları Yüksekokul Müdürlüğü tarafından belirlenir. Sınav sonuçları ilgili yerlerde ve Yabancı Diller Yüksekokulunun internet sitesinde duyurulur. Zorunlu hazırlık eğitimine kabul edilen bölüm/programlara kayıt yaptıran öğrencilerden düzey belirleme ve yeterlik sınavına girmeyenler eğitim-öğretime başlangıç düzeyinden başlar.

Dereceye Yönelik Kurallar
öğrenciler müfredattaki zorunlu ve seçmeli derslerin yanı sıra zorunlu stajlarını başarıyla tamamladıktan sonra, Pamukkale Üniversitesi'nin geçerli yönetmeliğine göre minimum ortalamayı karşıladığında mezun olmaya hak kazanırlar.

Üst Derece Programlarına Geçiş
Mezunların sınavsız olarak Anadolu Üniversitesi, Açıköğretim Fakültesi 3.sınıfına geçiş yapma hakları vardır. Ek olarak DGS sınavında başarılı oldukları takdirde de örgün öğretimde ilgili lisans programına devam etme imkanları bulunmaktadır.

Çalışma Şekli
Tam Zamanlı

Sınavlar, Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için uygulanan ölçme ve değerlendirme yöntemi, "Ders Planı-AKTS Kredileri" nde ayrıntılı olarak yer almaktadır.

İletişim (Program Yöneticisi)
GöreviAdı SoyadıTelFaksE-Posta
BÖLÜM BAŞKANIÖğr. Gör. DENİZ ÜNAL ADIGÜZEL+90 258 7911491 138 dadiguzel@pau.edu.tr


PROGRAM YETERLİLİKLERİ
11 Bankacılık ve sigortacılık konularında yeterli altyapıya sahip olur, bu alandaki temel teknik kavramlara hakim olur ve bu bilgileri kullanabilme becerisine sahip olur, alanıyla ilgili dökümanları tanır ve yönetir.
2Bankacılık ve sigortacılığı düzenleyen mevzuat konusunda genel çerçevede bilgi sahibi olur ,bir bankacılık - sigortacılık işleminin başlangıcından sonuçlanmasına kadar tüm sürecini yönetebilecek yeterliliğe sahip olur, gerekli mevzuat ve işlemleri uygulama becerisi kazanır ve çeşitli sorunları çözebilir
3Bankacılık ve sigortacılık ile ilgili proje ve uygulamaları arkadaşlarına, üstlerine ve hizmet verdiği kişi ve gruplara açık bir biçimde anlatabilir.
4Bilişim teknolojilerini etkin kullanma ve bu amaçla kaynak araştırması yapar.
5Bireysel olarak ve çok disiplinli takımlarda etkin çalışabilme becerisi,sorumluluk alma özgüveni ,mesleki veetik sorumluluk bilinci oluşturur.
6Alanında yeterli olacak düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olur.
7 Atatürk ilkeleri konusunda bilinçli ve Inkılap tarihi konusunda bilgi sahibi olur
8Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci ,bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve sürekli yeniler.
9Proje yönetimi,işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı,çevre ve iş güvenliği konularında bilinç, bankacılık ve sigortacılık uygulamalamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık oluşturur.
10bankacılık ve sigortacılık işlem ve uygulamalarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak, girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olur
11Teorik ile pratik arasında bağ kurabilme yetisini geliştirir.
12İnsiyatif kullanabilir ,alanıyla ilgili olarak bilimsel özgüven oluşturur, yaratıcılık becerisi kazandırır , sözlü ve yazılı etkin iletişim becerisine , yazılı ve sözlü sunum yapabilme yeteneğine sahip olur.
EĞİTİM ÖĞRETİM YÖNTEMLERİ

Program Yeterlilik - TYYÇ İlişkisi
TYYÇ KATEGORITYYÇ ALT KATEGORITYYÇPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Akademik)
TAY KATEGORITAY ALT KATEGORITAYPROGRAM ÇIKTILARI
BİLGİKuramsal Olgusal 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 01
BECERİLERBilişsel-Uygulamalı 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERAlana Özgü Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERBağımsız Çalışabilme ve Sorumluluk Alabilme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 01
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 02
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 03
YETKİNLİKLERİletişim ve Sosyal Yetkinlik 04
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 01
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 02
YETKİNLİKLERÖğrenme Yetkinliği 03
    

Program Yeterlilik - Temel Alan Yeterlilik İlişkisi (Mesleki)
Program yeterlilikleri veya düzey yeterlilikleri girilmemiş veya YÖK tarafından programa ait yeterlilik tanımı verilmemiş olabilir.

DERS PLANI - AKTS KREDİLERİ
Yıl :
1. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 101 TÜRK DİLİ - I 2+0 2 Zorunlu
ATI 101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - I 2+0 2 Zorunlu
BNK 103 MUHASEBE 4+0 3,5 Zorunlu
BNK 105 TEMEL HUKUK 2+0 2,5 Zorunlu
BNK 107 BANKACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİ 2+0 3 Zorunlu
BNK 109 MESLEKİ MATEMATİK 3+0 3,5 Zorunlu
BNK 111 SİGORTACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL SİGORTACILIK İŞLEMLERİ 2+0 3 Zorunlu
BNK 113 OFİS PROGRAMLARI - I 2+0 2 Zorunlu
BNK 115 GENEL İŞLETME 2+0 3 Zorunlu
BNK 101 MİKRO EKONOMİ 3+0 3,5 Zorunlu
- Yabancı Dil-I 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
1. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-I
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 125 İNGİLİZCE - I 2+02Seçmeli

2. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
TKD 102 TÜRK DİLİ - II 2+0 2 Zorunlu
ATI 102 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - II 2+0 2 Zorunlu
BNK 102 MAKRO EKONOMİ 3+0 3 Zorunlu
BNK 104 TİCARET VE BORÇLAR HUKUKU 2+0 2,5 Zorunlu
BNK 106 TİCARİ MATEMATİK 2+0 2 Zorunlu
BNK 108 BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİ 3+0 3,5 Zorunlu
BNK 116 İSTATİSTİK 3+0 3 Zorunlu
BNK 112 OFİS PROGRAMLARI - II 2+0 2 Zorunlu
BNK 150 END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜ 0+2 4 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-1 2+0 2 Seçmeli
- Yabancı Dil-II 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-1
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BNK 110 MESLEK ETİĞİ 2+02Seçmeli
BNK 114 İKNA EDİCİ İLETİŞİM 2+02Seçmeli
2. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Yabancı Dil-II
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
ING 126 İNGİLİZCE - II 2+02Seçmeli

3. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BNK 201 TEMEL KREDİ BİLGİLERİ 3+0 3 Zorunlu
BNK 203 TÜRK VERGİ SİSTEMİ 2+0 3 Zorunlu
BNK 205 FİNANSAL YÖNETİM 3+0 3 Zorunlu
BNK 207 BANKA VE SİGORTA HUKUKU 2+0 2 Zorunlu
BNK 209 BİREYSEL BANKACILIK VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİ 2+0 3 Zorunlu
BNK 211 MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE VE PİYASA ARAÇLARI 2+0 2 Zorunlu
BNK 213 FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALAR 3+0 4 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-2 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-4 3+1 3 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-4 3+1 3 Seçmeli
  Toplam 30  
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-2
3. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-4
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BNK 215 SAĞLIK-HAYAT VE FERDİ KAZA SİGORTASI 2+03Seçmeli
DTC 281 GİRİŞİMCİLİK 3+13Seçmeli

4. Yarıyıl Ders Planı
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BNK 202 BANKACILIKTA KREDİLENDİRME VE KREDİ PAKETİ DEĞERLENDİRMESİ 2+0 2 Zorunlu
BNK 204 TÜRKİYE EKONOMİSİ 2+0 2 Zorunlu
BNK 206 FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMETLERİN PAZARLAMASI 3+0 3 Zorunlu
BNK 208 MALİ ANALİZ TEKNİKLERİ 3+0 3 Zorunlu
BNK 210 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİ 2+0 2 Zorunlu
BNK 212 SERMAYE PİY. MEV. İLGİLİ MEV. VE ETİK KURALLAR 2+0 2 Zorunlu
BNK 214 HASAR VE RİSK YÖNETİMİ 2+0 2 Zorunlu
BNK 216 BANKALARIN ARACILIK ETTİĞİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİ 2+0 2 Zorunlu
BNK 250 END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜ 0+2 4 Zorunlu
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 2 Seçmeli
- Bölüm Seçmeli-3 2+0 2 Seçmeli
  Toplam 30  
4. Yarıyıl Seçmeli Grupları : Bölüm Seçmeli-3
Ders KodDers AdT+U SaatKredi(AKTS)Ders Tür
BANK 232 KATILIM BANKACILIĞI 2+02Seçmeli
BNK 218 HAYAT DIŞI SİGORTALAR - III YANGIN VE MÜHENDİSLİK SİGORTASI 2+02Seçmeli
BNK 220 KAMU MALİYESİ 2+02Seçmeli
BNK 222 FİNANSMAN TEKNİKLERİ 2+02Seçmeli
BNK 226 PORTFÖY YÖNETİMİ 2+02Seçmeli
BNK 228 YATIRIM BANKACILIĞI VE ÖZEL FİNANS KURUMLARI 2+02Seçmeli
BNK 230 ULUSLAR ARASI BANKACILIK 2+02Seçmeli
BNK 252 MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNER 2+02Seçmeli
SBO 327 MEDYA OKUR YAZARLIĞI 2+02Seçmeli


DERS ÖK - PY İLİŞKİLERİ
Yıl : Zorunlu Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IZ      *     
ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ - IIZ      *     
BANKA VE SİGORTA HUKUKUZ *      * * 
BANKA VE SİGORTA MUHASEBESİZ*****       
BANKACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL BANKACILIK HİZMETLERİZ*        ** 
BANKACILIKTA KREDİLENDİRME VE KREDİ PAKETİ DEĞERLENDİRMESİZ**     **** 
BANKALARIN ARACILIK ETTİĞİ DIŞ TİCARET İŞLEMLERİZ**  *    ***
BİREYSEL BANKACILIK VE MÜŞTERİ İLİŞKİLERİZ* *      ** 
BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİZ*** *     * 
END. DAYALI ÖĞRENİM (STAJ) 15 İŞ GÜNÜZ************
FİNANSAL KURUMLAR VE PİYASALARZ**        **
FİNANSAL ÜRÜN VE HİZMETLERİN PAZARLAMASIZ*        ** 
FİNANSAL YÖNETİMZ**  ***    
GENEL İŞLETMEZ   **  * * *
HASAR VE RİSK YÖNETİMİZ*** *     * 
İSTATİSTİKZ*****  *  **
MAKRO EKONOMİZ**  *  *****
MALİ ANALİZ TEKNİKLERİZ*****       
MENKUL KIYMETLER VE DİĞER SERMAYE VE PİYASA ARAÇLARIZ*****  * ***
MESLEKİ MATEMATİKZ*** *  *****
MİKRO EKONOMİZ*** *  *****
MUHASEBEZ*****       
OFİS PROGRAMLARI - IZ   *   *  **
OFİS PROGRAMLARI - IIZ   *   *  **
SERMAYE PİY. MEV. İLGİLİ MEV. VE ETİK KURALLARZ*** *   ** *
SİGORTACILIĞA GİRİŞ VE TEMEL SİGORTACILIK İŞLEMLERİZ**       *  
TEMEL HUKUKZ *      *   
TEMEL KREDİ BİLGİLERİZ****   **** 
TİCARET VE BORÇLAR HUKUKUZ   *    *   
TİCARİ MATEMATİKZ*** *     * 
TÜRK DİLİ - IZ* *      *
TÜRK DİLİ - IIZ* *       *
TÜRK VERGİ SİSTEMİZ    * *   **
TÜRKİYE EKONOMİSİZ*** *  * ***
Seçmeli dersleri eklemek için tıklayınız...
Seçmeli Dersler
Ders AdıZ/SPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12
FİNANSMAN TEKNİKLERİS***    *****
GİRİŞİMCİLİKS******* ***
HAYAT DIŞI SİGORTALAR - III YANGIN VE MÜHENDİSLİK SİGORTASIS*** *  *****
HAYAT DIŞI SİGORTALAR -I TARIM HAYVANCILIK, SORUMLULUK, DASK VE KONUT SİGORTASIS **   *     
HAYAT DIŞI SİGORTALAR-II OTO KAZA SİG. OTO DIŞI KAZA SİGORTALARI VE NAKLİYAT SİGORTASIS*****    ***
İKNA EDİCİ İLETİŞİMS          **
İNGİLİZCE - IS            
İNGİLİZCE - IIS            
KAMU MALİYESİS**          
KATILIM BANKACILIĞIS**       ** 
KİŞİSEL GELİŞİMS*   * *     
MEDYA OKUR YAZARLIĞIS            
MESLEK ETİĞİS*   *       
MESLEKİ ÇALIŞMA VE SEMİNERS*****  *    
PORTFÖY YÖNETİMİS*       ****
REASÜRANS İŞLEMLERİS***     ****
SAĞLIK-HAYAT VE FERDİ KAZA SİGORTASIS***     ****
ULUSLAR ARASI BANKACILIKS***     ****
ULUSLAR ARASI İKTİSATS*       *** 
YATIRIM BANKACILIĞI VE ÖZEL FİNANS KURUMLARIS*** *  *****
T+U : Teorik + Pratik
Z: Zorunlu
S: Seçmeli
PY: Program Yeterlilikleri
EÇ [5]: En Çok
Ç [4]: Çok
O [3]: Orta
A [2]: Az
ÇA [1]: Çok Az
BoŞ [0]: Yok
TAY : Temel Alan Yeterliliği
TYYÇ : Türkiye Yüksek Öğretim Yeterlilikler Çerçevesi
© 2020 PAU