DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ARK 662ANADOLU’DA KENTLEŞME SÜRECİ II2 + 03. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dersin amacı; Arkaik dönemden itibaren kent ve köy, kavramlarını tanımlamak ve kentleşmenin nerelerde başladığını bilmek, Arkaik dönemde kentleşme ve kent planlaması hakkında bilgi sahibi olmaktır. Dersin hedefi; Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilmektir
Ders İçeriği İTÇ dan itibaren Anadolu’da kentleşmenin başladığı artık kabul görmektedir. Son yıllarda yapılar kazılar ve yeni bulgular bu konuda önemli sonuçlar alınmasını sağlamıştır. M.Ö. 2. bin kentleşme süreci ve Arkaik Dönem kentleri bu gelişmenin devamını oluşturur. Klasik ve Hellenistik Devir kentleşmesi ise doruk noktasıdır. Bu ders baştan itibaren bunların dönem gelişmelerinin ele alınacağı ve bölgeler arası farkların da gözetileceği bir ders olacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Arkaik dönemden itibaren kent ve köy kavramlarını tanımlar ve kentleşmenin nerelerde başladığı bilir
2Arkaik dönemde kentleşme ve kent planlaması hakkında fikir yürütebilir
3Klasik Dönem kentlerini oluşturan temel unsurları irdeler
4Klasik dönemde kentleşme ve kent planlamasını araştırır
5Hellenistik Dönem kentlerini ve kent planlamasını inceler
6Roma Çağında kentleşme ve kent planlamasını irdeler

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01444455554444445
ÖK 02344555344454454
ÖK 03444454443434445
ÖK 04554455534544344
ÖK 05244434355554555
ÖK 06333444454444455
Ara Toplam212423252727242624262524242728
Katkı444455444444455

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)12224
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)7856
Ödevler31339
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)2816
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)61060
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1BİLAL SÖĞÜT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ARK 662 Dersin Adı:  ANADOLU’DA KENTLEŞME SÜRECİ II
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR BİLAL SÖĞÜT E-Mail:  bsogut@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3696,
Ders Yeri FEF A0007,
Amaç : Dersin amacı; Arkaik dönemden itibaren kent ve köy, kavramlarını tanımlamak ve kentleşmenin nerelerde başladığını bilmek, Arkaik dönemde kentleşme ve kent planlaması hakkında bilgi sahibi olmaktır. Dersin hedefi; Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilmektir
İçerik : İTÇ dan itibaren Anadolu’da kentleşmenin başladığı artık kabul görmektedir. Son yıllarda yapılar kazılar ve yeni bulgular bu konuda önemli sonuçlar alınmasını sağlamıştır. M.Ö. 2. bin kentleşme süreci ve Arkaik Dönem kentleri bu gelişmenin devamını oluşturur. Klasik ve Hellenistik Devir kentleşmesi ise doruk noktasıdır. Bu ders baştan itibaren bunların dönem gelişmelerinin ele alınacağı ve bölgeler arası farkların da gözetileceği bir ders olacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Arkaik ve Klasik dönemlerde kent planlaması. Düzenli ızgara kent planlamasının ilk uygulayıcısı olan Hippodamos’un kim olduğu ve Hippodamos tarafından planın uygulandığı ilk kent olan Miletos.
2 Hippodamos ve Miletos kentlerinin incelenmesi. Daha sonra yine Hippodamos tarafından planlandığı iddia edilen Piraeus (Pire) Olyntos, Rhodos, Kos kentleri ve planları.
3 Batı Anadolu’da MÖ 4. yüzyıl ortasında kurulan Priene, Latmos Herakleiası, Knidos kentlerinin kent planlaması yönünden incelenmesi.
4 İtalya’daki ızgara planlı MÖ 5.yüzyıl kentleri olan Selinus, Akragas, Metapontum ve Neapolis kentleri.
5 Batı Anadolu’da ve Mısır’da Büyük İskender’in isteği üzerine kurulan İskenderiye, Yeni Smyrna, Troia-İlion, Aleksandria Troas kentleri.
6 Lysimakhos tarafından kurulan Ephesos, Lysimakheia, Hellenistik Miletos.
7 Seleukoslar tarafından kurulan ızgara planlı kentler: Dura Europos, Antiokheia, Laodikeia, Hierapolis, Stratonikeia.
8 Araziye bağımlı yamaç kentleri: Pergamon, Aigai, Assos, Termessos.
9 Araziye bağımlı olmayan kentler: Perge, Aspendos, Side, Kremna.
10 Anadolu’da, Roma Çağı’nda kentlere eklenen yeni unsurlar.
11 Anadolu’da, Roma Koloni kentleri: Pisidia Antiokheia, Kremna.
12 Avrupa ve Anadolu’dan Roma Çağı kentleri: Roma, Pompei.
13 Suriye ve Ürdün’deki Roma Çağı kentleri ve özellikleri.
14 Afrika’da kurulan Roma Çağı kentleri ve özellikleri.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları