DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ARK 677BATI ANADOLU NEOLİTİK ÇAĞ BULUNTU TOPLULUKLARI - I2 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Batı Anadolu Neolitiğine tarihlenen yerleşimlerde bulunan buluntu topluluklarının tanımlanması amaçlanmaktadır
Ders İçeriği Pişmiş toprak, kemik, taş ve diğer maddelerden üretilmiş buluntular dersin içeriğini oluşturacaktır
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Batı Anadolu Neolitik Çağ kültür bölgelerini tanır ve değerlendirir
2Batı Anadolu Neolitik Çağ buluntularının kökenleri hakkında fikir yürütür
3Batı Anadolu Neolitik Çağ buluntu topluluklarını tanımlar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01545444534454434
ÖK 02444343434344345
ÖK 03554443434354443
Ara Toplam14131311121013912101412111112
Katkı544443434354444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)12560
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)41040
Ödevler4416
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)11222
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2017-2018 Bahar1ALİ OZAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ARK 677 Dersin Adı:  BATI ANADOLU NEOLİTİK ÇAĞ BULUNTU TOPLULUKLARI - I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2017-2018 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ALİ OZAN E-Mail:  aliozan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3502,
Ders Yeri FEF A0001,
Amaç : Batı Anadolu Neolitiğine tarihlenen yerleşimlerde bulunan buluntu topluluklarının tanımlanması amaçlanmaktadır
İçerik : Pişmiş toprak, kemik, taş ve diğer maddelerden üretilmiş buluntular dersin içeriğini oluşturacaktır
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Batı Anadolu-Coğrafik ve Topografik Tanım
2 Batı Anadolu’da Neolitik Çağ’ın Başlangıcı
3 Batı Anadolu Neolitik Çağ Kültür Bölgeleri
4 Tanımlar ve Yaklaşımlar
5 Neolitik Paket Kavramı
6 Göller Bölgesi Neolitik Çağ Buluntu Toplulukları
7 Göller Bölgesi Neolitik Çağ Buluntu Toplulukları
8 Kuzeybatı Anadolu Neolitik Çağ Buluntu Toplulukları
9 Kuzeybatı Anadolu Neolitik Çağ Buluntu Toplulukları
10 Kıyı Ege Neolitik Çağ Buluntu Toplulukları
11 Kıyı Ege Neolitik Çağ Buluntu Toplulukları
12 Bölgesel Ayrımlar ve Benzerlikler
13 İç Anadolu ile Karşılaştırmalar
14 Yunanistan ile Karşılaştırmalar
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
E. Bıçakcı, Ç.A. Algül, S. Balcı, M. Godon, “Tepecik-Çiftlik”, M. Özdoğan, N. Başgelen (Ed), Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı, Türkiye’de Neolitik Dönem, Yeni Kazılar, Yeni Bulgular, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2007, 237-253English
J. Bordaz, L.A. Bordaz, “Erbaba: The 1977-1978 Seasons in Perspevtive”, Türk Arkeoloji Dergisi XXVI-1, 1982, 85-93.English
J. Cauvin, The Birth of the Gods and the Origins of Agriculture, Cambridge University Press, 2000English
J. Chapmann, J. Müller, “Early Farmers in Mediterranean Basin: the Dalmatian Evidence”, Antiquity 64, 1990, 127-134English
Ç. Çilingiroğlu, “The Appearance of Impressed Pottery in the Neolithic Aegean and its Implications for Maritime Networks in the Eastern Mediterranean”, TÜBA-AR 13, 2010: 9-22English
A. Çilingiroğlu, Z. Derin, E. Abay, H. Sağlamtimur, I. Kayan, Ulucak Höyük- Excavations conducted between 1995 and 2002, Ancient Near Eastern Studies Supplement 15, Louvain, 2004English
Z.Derin, “Yeşilova Höyüğü”, Türkiye de Neolitik Dönem, Yeni Kazılar, Yeni Bulgular, (Ed. M.Özdoğan-N.Başgelen) Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2007, 377-384Türkçe
R. Duru, Kuruçay Höyük I. 1978-1988 Kazılarının Sonuçları, Neolitik ve Erken Kalkolitik Çağ Yerleşmeleri, Ankara, 1994Türkçe
R. Duru, G. Umurtak, Höyücek 1989-1992 Yılları Arasında Yapılan Kazıların Sonuçları, Ankara, 2005Türkçe
F. Gerritsen, R. Özbal, “Barcın Höyük Kazıları 2007 Kazı Sonuçları Toplantısı 30 (3):457-464, 2009Türkçe
D.V. Grammenos, “Neolithic Settlements in Macedonia and Thrace”, G.A. Papathanassopoulos (Ed), Neolithic Culture in Greece, 1996, 41-45English
I. Hodder, Çatalhöyük, Leoparın Öyküsü, Yapı Kredi Yayınları, İstanbul, 2006Türkçe
J. Mellaart, Excavations at Hacılar I, Edinburgh, Edinburgh University Pres. 1970English
J. Mellaart, Excavations at Hacılar II, Edinburgh, Edinburgh University Pres. 1970English
M. Özdoğan, “Northwestern Turkey: Neolithic Cultures in Between the Balkans and Anatolia", M.Özdoğan-N. Başgelen (Ed.) Neolithic in Turkey, The Cradle of Civilization, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1999, 203-224English
H. Sağlamtimur, “Ege Gübre Neolitik Yerleşimi”, M. Özdoğan, N. Başgelen (Ed), Anadolu’da Uygarlığın Doğuşu ve Avrupa’ya Yayılımı, Türkiye’de Neolitik Dönem, Yeni Kazılar, Yeni Bulgular, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 2007, 373-376Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları