DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ARK 624TROİA’NIN EGE ARKEOLOJİSİ’NE KATKISI2 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu ders kapsamında Kuzeybatı Anadolu’nun en önemli Tunç Çağı yerleşimi olan Troia’nın Ege Arkeolojisine katkıları hakkında bilgi verilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği Ege Arkeolojisi’nde kilit rol üstlenen Troia’nın ilk kazılarında başlayarak halen devam etmekte olan kazılara değin uzanan kazı raporları yeni görüşler de dikkate alınarak incelenecek, bu yerleşimin niçin bu derece önemli hale geldiği, bu duruma coğrafi avantaj ve dezavantajların katkısı, çevredeki maden kaynakları, yollar ve Troia’nın limanları üzerinde durulacaktır. Marmara ve Karadeniz yerleşimlerinin kurulmasının Troia’nın zenginleşmesindeki etkileri,Troia savaşları ile Homeros destanları ele alınacak diğer konulardır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Troia’nın kazı tarihçesi ve tabakalanmasının incelenmesi
2Troia kültürünün Batı Anadolu’da ve Ege Adalarında yayılım ve etkileşiminin öğrenilmesi
3Kronolojik açıdan Troia ile Batı Anadolu ve Ege Adaları’ndaki merkezler arasında karşılaştırmalar yapılması
4Troia’nın özellikle Tunç Çağı Ege dünyasında yeri ve öneminin anlaşılması

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01435445444444434
ÖK 02444444454454433
ÖK 03445535454454443
ÖK 04444454544444434
Ara Toplam161518171618171816161816161314
Katkı445445454454434

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)12560
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)41040
Ödevler4416
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)11222
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları