DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ARK 615ANTİK YAZARLARDA ANADOLU I2 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Antik Dönemin yazılı kaynakları ışığında Anadolu’nun siyasi, askeri, sosyal ve dini yapısı incelenecektir.
Ders İçeriği Antik yazarların verdiği bilgilere dayanarak Anadolu hakkında bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri karşılaştırmak. Heredotos, Thykidides, Ksenephon, Strabon, Plinius gibi antik yazarların kitapları incelenecektir. Böylece kentlerin, bölgelerin, tarihi olaylarına ulaşma imkanı ortaya çıkacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Antik Dönem Anadolu tarihi öğrenilecektir
2Arkaik, Klasik ve Hellenistik Dönem bölgeleri ve kentleri öğrenilecektir
3Antik Dönemde Batı Anadolu’nun coğrafyası öğrenilecektir
4Öğrencilerin, kuramsal çalışmalarda antik kaynakları kullanmasına katkı sağlar
5Antik Anadolu’nun siyasi, askeri, sosyal ve dini yapısını bilimsel yöntemler ve etik değerlere bağlı kalınarak tanımlama ve yorumlama becerisi kazanılır

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01554553434434434
ÖK 02554544434334335
ÖK 03555554545455455
ÖK 04555544433433453
ÖK 05545553433333335
Ara Toplam252423252318211619181719181922
Katkı555554434434444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)12560
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)41040
Ödevler4416
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)11222
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar1ESENGÜL AKINCI ÖZTÜRK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ARK 615 Dersin Adı:  ANTİK YAZARLARDA ANADOLU I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT ESENGÜL AKINCI ÖZTÜRK E-Mail:  eakinci@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3698, 296 3553,
Ders Yeri FEF A0107,
Amaç : Antik Dönemin yazılı kaynakları ışığında Anadolu’nun siyasi, askeri, sosyal ve dini yapısı incelenecektir.
İçerik : Antik yazarların verdiği bilgilere dayanarak Anadolu hakkında bilgilere sahip olmak ve bu bilgileri karşılaştırmak. Heredotos, Thykidides, Ksenephon, Strabon, Plinius gibi antik yazarların kitapları incelenecektir. Böylece kentlerin, bölgelerin, tarihi olaylarına ulaşma imkanı ortaya çıkacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Roma İmparatorluk Devri’nde Batı Anadolu’nun sosyal ve ekonomik kimliği
2 Roma İmparatorluk Devri’nde Batı Anadolu’nun dinsel kimliği
3 Hellen Pantheonundaki tanrılar dünyasının Anadolu'ya göçü ve etnik kökenli kültler
4 Batı Anadolu’daki ticari anlamdaki yerel tapım merkezleri
5 Batı Anadolu’daki ticari anlamdaki yerel tapım merkezleri
6 Batı Anadolu’daki ticari anlamdaki yerel tapım merkezleri
7 Toplumun sosyo-ekonomik yaşantısına dair antik metinler
8 Ksenophon
9 Asimilasyon sorunları ve dinsel politika
10 Strabon ve Anadolu
11 Yerel tapınaklardaki inanç istismarı
12 Yerel tapınaklardaki inanç istismarı
13 Yerel tapınaklardaki inanç istismarı
14 Yerel tanrılara tapımın Hristiyanlık dönemine değin irdelenmesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
A. Chaniotis, Illness and Cures in Greek Propitiatory Inscriptions and Dedications of Lydia and Phrygia, Atlanta 1995English
A. Chaniotis, Under the Watchful Eyes of the Gods: Divine Justice in Hellenistic and Roman Asia Minor, Cambridge 2004English
P. Debord, Aspect Sociaux et Économiques De La Vie Religieuse Dans L’Anatolie Gréco- Romaine, Leiden 1982Français
B. Dignas, Economy of the Sacred in Hellenistic and Roman Asia Minor, Oxford 2002English
Th. Drew-Bear - Chr. Naour, Divinités de Phrygie, Berlin 1990Français
P. Herrmann - H. Malay, New Documents from Lydia, Wien 2007English
M. Jordan, Dictionary of Gods and Goddesses, New York 2004 English
H. Malay, Greek and Latin Inscriptions in the Manisa Museum, Wien 1994.English
H. Malay, Researches in Lydia, Mysia and Aiolis, Wien 1999.English
S. Mitchell, Anatolia, Land Men and Gods in Asia Minor I: The Celts in Anatolia and the Impact of Roman Rule, Oxford 1993English
S . Mitchell, Anatolia, Land Men and Gods in Asia Minor II: The Rise of the Church, Oxford 1993English
H. W. Parke, The Oracles of Apollo in Asia Minor, Londra 1985.English
M. Ricl, Society and Economy of Rural Sanctuaries in Roman Lydia and Phrygia, Köln 2003English
L. Robert, Villes d’Asie Mineure. Etudes Orientales, Paris 1935Français
F. T. van Straten, “Gifts for the Gods”, Faith, Hope and Worship, Leiden 1981 English
N. Şahin, Zeus’un Anadolu Kültleri, İstanbul 2001Türkçe
G. Petzl, Die Beichtinschriften Westkleinasiens, Köln 1994Deutsch
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları