DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ARK 608KLASİK VE HELENİSTİK CAĞDA KARİA HEYKELTIRAŞLIĞI II2 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Klasik ve Hellenistik Dönemde Karia heykeltıraşlığı, bölgede çalışan sanatçılar, merkezler ve bölgeler arası ilişkilerin, sanatsal benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği Klasik ve Hellenistik dönemde Karia heykeltıraşlığının genel özellikleri, bu dönemde ortaya çıkan sanatçıların ve bölgesel merkezlerin ayrıntılı incelenmesi, bunların Roma dönemindeki yansımalarının değerlendirilerek sanatta görülen benzerlik ve farklılıkların ortaya konulması. Ayrıca Karia heykeltıraşlığının Adalarla bağlantısının kültürel ve siyasi ilişkiler ışığında değerlendirilmesi yapılacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İ.Ö. 4. yüzyıl Karia heykeltıraşlığı
2Hellenistik Dönem Karia heykeltıraşlığı
3Karia Rhodos etkileşimi
4Karia, Kos ve Delos etkileşimi
5Bölgede gelişen siyasi olaylar ve sanat

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01555555554454445
ÖK 02555545554454454
ÖK 03554545545445444
ÖK 04555545545445444
ÖK 05554545545445455
Ara Toplam252523252125252223202223202222
Katkı555545545445444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)12224
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)41040
Ödevler61060
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)2816
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)144
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)6212
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları