DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ARK 633HELLENİSTİK DÖNEM KÜLTÜR TARİHİ2 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Hellenistik Dönemin tarihsel gelişim süreci dikkate alınarak, Büyük İskender ve sonrasında gelen komutanlarının yönetim şekillerinin dönemin kültürel yaşantısına olan etkilerinin belirlenmesi. Hellenistik Dönem boyunca merkezlerde görülen siyasi istikrar ve çöküşlerin sanata ve günlük yaşantıya yansımalarının yorumlanabilmesi. Böylece Dönemin yanlızca sanatsal değil tarihi, siyasi ve kültürel anlamda da bir bütün olarak algılanabilmesi amaçlanmaktadır.
Ders İçeriği Hellenistik dönem ve öncesinde – sonrasında, Anadolu’nun durumu, siyasi yaşamı gibi konularda araştırmalar sonucu ortaya konulan bilgiler ele alınacaktır. Savaş ve barış dönemlerinin sanata, ekonomiye ve ticarete etkisi araştırılacaktır. Büyük İskender ve sonrasında yaşanan olayların etkileri ders kapsamında ele alınacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Hellenistik Dönemdeki tarihi ve siyasi anlamda takip edilebilmesi için Eski Çağ Tarihi bilim dalından yararlanarak, bu yöndeki araştırma ve yayınların değerlendirilebilmesi
2Önemli tarihsel olaylar ve siyasi gelişmelerin sanat üzerindeki etkisinin gözlemlenerek yorumlanabilmesi
3Hellenistik Dönemde ortaya çıkan sanatsal, dinsel ve felsefi akımların yorumlanması
4Hellenistik Dönemde görülen sanat dallarına dayalı araştırmalarda dönemin toplum ve kültürel yaşantısının oluşturduğu yeni düşünce ve yaşam biçimlerinin de dikkate alınarak yorumlama yapabilme becerisi

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01434443444344334
ÖK 02445554444344344
ÖK 03455555555555543
ÖK 04555555544444444
Ara Toplam171719191917181717151717151515
Katkı445554544444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)12560
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)41040
Ödevler4416
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)11222
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları