DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ARK 661ANADOLU’DA KENTLEŞME SÜRECİ I2 + 01. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Dersin amacı; İlk Tunç Çağı’ndan itibaren kent planları ve kentleşme sürecini irdelemek, önemli merkezleri kentleşme ve kent planlaması yönünden sorgulamaktır. Dersin hedefi; kentleşme süreci ve kent planlamaları hakkında bilgi sahibi olarak, bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilmektir.
Ders İçeriği İTÇ dan itibaren Anadolu’da kentleşmenin başladığı artık kabul görmektedir. Son yıllarda yapılar kazılar ve yeni bulgular bu konuda önemli sonuçlar alınmasını sağlamıştır. M.Ö. 2. bin kentleşme süreci ve Arkaik Dönem kentleri bu gelişmenin devamını oluşturur. Klasik ve Hellenistik Devir kentleşmesi ise doruk noktasıdır. Bu ders baştan itibaren bunların dönem gelişmelerinin ele alınacağı ve bölgeler arası farkların da gözetileceği bir ders olacaktır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Kent ve köy kavramlarını irdeler ve ilk yerleşmelerin ve kentleşmenin nerelerde başladığını tanımlar
2Kentleri oluşturan temel unsurları irdeler
3İlk Tunç Çağı’ndan itibaren kent planlarını irdeler ve inceler
4Neolitik yerleşmeleri araştırır ve bunların varsa kent özelliklerini tanımlar
5İlk Tunç Çağı’ndan itibaren Anadolu ve Yakındoğu’da kentleşme sürecini inceler
6M.Ö II. Binyıl ve I. Binyıl önemli merkezlerini kentleşme ve kent planlaması yönünden inceler
7Araştırma yaptığı konuyla ilgili bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15
ÖK 01434334554555555
ÖK 02445555444555554
ÖK 03555454444554335
ÖK 04444455553534344
ÖK 05555444454444435
ÖK 06333444454534344
ÖK 07333445444445433
Ara Toplam282729283031303227332931272730
Katkı444444454544444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)12560
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)41040
Ödevler4416
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)188
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11010
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)11222
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1ELİF ÖZER

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ARK 661 Dersin Adı:  ANADOLU’DA KENTLEŞME SÜRECİ I
Saat (T+P) : 2 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR ELİF ÖZER E-Mail:  eozer@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3749,
Ders Yeri FEF A0108,
Amaç : Dersin amacı; İlk Tunç Çağı’ndan itibaren kent planları ve kentleşme sürecini irdelemek, önemli merkezleri kentleşme ve kent planlaması yönünden sorgulamaktır. Dersin hedefi; kentleşme süreci ve kent planlamaları hakkında bilgi sahibi olarak, bilgi ve deneyimlerini yazılı olarak ifade edebilmektir.
İçerik : İTÇ dan itibaren Anadolu’da kentleşmenin başladığı artık kabul görmektedir. Son yıllarda yapılar kazılar ve yeni bulgular bu konuda önemli sonuçlar alınmasını sağlamıştır. M.Ö. 2. bin kentleşme süreci ve Arkaik Dönem kentleri bu gelişmenin devamını oluşturur. Klasik ve Hellenistik Devir kentleşmesi ise doruk noktasıdır. Bu ders baştan itibaren bunların dönem gelişmelerinin ele alınacağı ve bölgeler arası farkların da gözetileceği bir ders olacaktır.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %60
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kentleşmenin ortaya çıkışı ve önemi
2 Neolitik yerleşimler ve kentleşme
3 Mezopotamya’da yer alan ve dünyada “kent” olarak tanımlanan Ur, Uruk, Nippur gibi büyük kentler
4 Doğu Anadolu’da ilk kent örnekleri sayılan Titriş ve Kazane yerleşmeleri. Bu arada Malatya Arslantepe ve diğer Doğu Anadolu yerleşmelerinin kent olup olamadıkları konusu işlenmektedir.
5 Batı Anadolu’da İlk Tunç Çağı II dönemindeki kentleşme süreci ve gerçek anlamda kentlerin ortaya çıkışı ve bunların genel özellikleri. Küllüoba, Demirci, Troia İTÇ I ve II Dönemi kentleri mümkün olduğunca detaylı bir şekilde incelenmektedir.
6 Troia üzerinde durulmakta ve buradaki kentleşme süreci 2. binyıla kadar getirilmekte ve kentin gelişimi ve büyümesi.
7 M.Ö. 2. binyıl kentlerine geçilmektedir. Özellikle Orta Anadolu’da Asur Ticaret Kolonileri’nin başkenti sayılan Kültepe Karumu kentleşme açısından ele alınmaktadır.
8 Hititlerin Başkenti Hattuşa başta olmak üzere Sarissa-Kuşaklı, Ortaköy-Şapinuva ve Alacahöyük gibi önemli merkezler kentleşme ve kent planlaması yönünden incelenmektedir.
9 Ortaköy-Şapinuva ve Alacahöyük.
10 M.Ö. 1. binyıl kentleşmesine geçilmektedir. Öncelikle Geç Hitit, Urartu kentleri veya kaleleri ile Phryglerin başkenti Gordion ve Lydia Krallığı’nın başkenti Sardeis üzerinde durulmakta bunların kent özellikleri ayrı ayrı irdelenmektedir.
11 Arkaik ve Klasik Dönem kentleşmesine geçilmekte ve bunların topoğrafik olarak ayrımları yapılmaktadır
12 Sur duvarları üzerinde durulmakta ve sonrasında Akropol, Agora, tapınaklar, Bouleterion, Prytaneion, Tiyatro gibi kamu yapıları yanında konutlar incelenmektedir.
13 Sunum
14 Sunum
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Akurgal, E., Anadolu Uygarlıkları, Net Yayıncılık, İstanbul, 2007.Türkçe
Akurgal, E., Anadolu Kültür Tarihi, TUBİTAK Yayınları, Ankara, 1998.Türkçe
Gates, C., Ancient cities : the archaeology of urban life in the Near East and Egypt, Greece and Rome, Routledge, 2011.Türkçe
Wycherley, R. E., Antik Çağda Kentler Nasıl Kuruldu?, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, İstanbul, 1986.Türkçe
Owens, E. J., Yunan ve Roma dünyasında kent= the city in the Greek and Roman world, Homer Yayınları, İstanbul, 2000.Türkçe
Çevik, Ö., Arkeolojik Kanıtlar Işığında Tarihte İlk Kentler ve Kentleşme Süreci, İstanbul, 2005Türkçe
Rich, J. Antik Dünyada Kırsal ve Kent, Homer Yayınları, İstanbul, 2000.Türkçe
Dickinson, O. The Aegean Bronze Age, Cambridge University Press, NY, 1997. English
Cline E. H. The Oxford Handbook of the Aegean Bronze Age, Oxford University Press, Oxford, 2010. English
Aktüre S., Anadolu'da Bronz Çağı Kentleri, Tarih Vakfı Yayınları, 2004.Türkçe
Özdoğan M., Türkiye'de neolitik dönem : Anadolu'da uygarlığın doğuşu ve Avrupa'da yayılımı : yeni kazılar- yeni bulgular = Neolithic in Turkey : the cradle of civilization : new discoveries, Arkeoloji ve Sanat Yayınları, 2007.Türkçe
Morgan C., Early Greek States Beyond the Polis, Routledge, London, 2003. Türkçe
Hansen M. H., An Inventory of Archaic and Classical Poleis, Oxford University Press, Oxford, 2004. Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları