DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MZE 524ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE SANAT3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı, sanat eğitiminin eğitim sistemi içindeki yer ve önemini irdelemektir. Bu amaçla belirli konular ele alınacaktır. Bunlar; - Sanatın tanımı ve anlamı - Düşünce tarihinde sanat kuramlarına bakış - Sanat tarihi ve felsefe konusunda eleştirel düşünme ve değerlendirme - Sanatın eğitsel işlevleri - Sanat objesiyle sanayi objesini ayırabilme ve sanat eleştirisi - Sanatsal olaylar ve olgular üzerinden farklı disiplinlere ait yapıtları okuma becerisi kazandırma - Yaratıcılık kavramı - Yaratıcı bireyler ve özellikleri - Yaratıcı düşünme, sanatsal yaratma süreçleri.
Ders İçeriği 1- Sanat eğitiminde temel kavramlar, sanat, sanat eseri, yaratıcılık, 2- Sanat eğitiminde temel kavramlar, sanatçı, sanat tüketicisi 3- Sanatın anlamı 4- Sanat türleri 5- Sanatın genel ilkeleri 6- Sanat kuramları; yansıtma kuramı 1 7- Sanat kuramları; yansıtma kuramı 2 8- Sanat kuramları; anlatımcı kuram 9- Yarıyıl sınavı 10- Sanatta bozulma, popüler kültür 11- Sanat eğitiminin önemi 12- Sanatın eğitsel işlevleri 13- Sanat eğitimi sorunları 14- Eğitim sisteminde yaratıcı düşünce
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1-

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08
ÖK 01        
Ara Toplam        
Katkı00000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)15345
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)15460
Ödevler5945
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2015-2016 Bahar1EFE AKBULUT

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MZE 524 Dersin Adı:  ÇAĞDAŞ EĞİTİMDE SANAT
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2015-2016 Bahar
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR EFE AKBULUT E-Mail:  eakbulut@pau.edu.tr, İç Hat:  296 1311,
Ders Yeri MSSF L0007-19,
Amaç : Bu dersin amacı, sanat eğitiminin eğitim sistemi içindeki yer ve önemini irdelemektir. Bu amaçla belirli konular ele alınacaktır. Bunlar; - Sanatın tanımı ve anlamı - Düşünce tarihinde sanat kuramlarına bakış - Sanat tarihi ve felsefe konusunda eleştirel düşünme ve değerlendirme - Sanatın eğitsel işlevleri - Sanat objesiyle sanayi objesini ayırabilme ve sanat eleştirisi - Sanatsal olaylar ve olgular üzerinden farklı disiplinlere ait yapıtları okuma becerisi kazandırma - Yaratıcılık kavramı - Yaratıcı bireyler ve özellikleri - Yaratıcı düşünme, sanatsal yaratma süreçleri.
İçerik : 1- Sanat eğitiminde temel kavramlar, sanat, sanat eseri, yaratıcılık, 2- Sanat eğitiminde temel kavramlar, sanatçı, sanat tüketicisi 3- Sanatın anlamı 4- Sanat türleri 5- Sanatın genel ilkeleri 6- Sanat kuramları; yansıtma kuramı 1 7- Sanat kuramları; yansıtma kuramı 2 8- Sanat kuramları; anlatımcı kuram 9- Yarıyıl sınavı 10- Sanatta bozulma, popüler kültür 11- Sanat eğitiminin önemi 12- Sanatın eğitsel işlevleri 13- Sanat eğitimi sorunları 14- Eğitim sisteminde yaratıcı düşünce
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Sanat eğitiminde temel kavramlar, sanat, sanat eseri, yaratıcılık.
2 Sanat eğitiminde temel kavramlar, sanatçı, sanat tüketicisi.
3 Sanatın anlamı.
4 Sanat türleri.
5 Sanatın genel ilkeleri.
6 Sanat kurumları; yansıtma kuramı.
7 Sanat kurumları; yansıtma kuramı.
8 Sanat kuramları; anlatımcı kuram.
9 Vize sınavı
10 Sanatta bozulma, popüler kültür.
11 Sanat eğitiminin önemi.
12 Sanatın eğitsel işlevi.
13 Sanat eğitimi sorunları.
14 Sanat eğitiminde yaratıcı düşünce.
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Bertrand Rusell"Eğitim Üzerine", John Dewey"Demokrasi ve Eğitim"Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU