DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ENM 523ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİKSEL ANALİZ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Belirsizliklere karşı karar verme sürecinde, verilerin analizi ve yorumlanması oldukça önemlidir. Bu nedenle, çok değişkenli verilerin analizi ve yorumlanması için geliştirilen tekniklerin hangi şartlarda uygun olacağı, varsayımlarının ne olduğu, sonuçlarının nasıl yorumlanacağı bu dersin kapsamında verilmektedir. Bu ders veri analizine ihtiyaç duyan bütün öğrencilere bu ileri teknikleri kullanmada ve anlamada yardımcı olacaktır
Ders İçeriği Çok değişkenli istatistiksel tekniklerin sınıflandırılması ve temel istatistik kavramları, Belirtici İstatistiklerin Hesaplanması, Parametrik Testler (z ve t Testleri, Tek ve İki Yönlü Anova Analizi), Parametrik Olmayan Testler (Kikare Testleri, Kruskal-Wallis H Testleri, Kolmogrov-Simirnov Testi), Doğrulsal Regresyon Analizi, Lojistik Regresyon Analizi, Güvenilirlik, Anket Hazırlama ve Analiz
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenciler istatistiksel temel kavramlar hakkında bilgi sahibi olurlar.
2Öğrenciler istatistiksel yöntemleri ve ilgili araçları (SPSS) kullanma becerisine sahip olur

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10
ÖK 014444422223
ÖK 025555533225
Ara Toplam9999955448
Katkı5555533224

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler51260
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13535
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU