DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FBE 610BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK3 + 03. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersi alan öğrenciler, bilimsel sorgulama yeteneklerini geliştirebilecekler, deney/araştırma sonuçlarının analizini yapabilecekler, araştırmalarının sonuçlarını uygun bir şekilde sunabilecekler/yayabileceklerdir ve etik sorunları algılayıp çözüm bulabilecekleredir.
Ders İçeriği Bilimsel sorulara cevap verebilmek amacıyla kendi deneyini oluşturma. Sistematik ve rastgele hataların en aza indirgenmesi ve deney tasarım metotları. Etik açıdan insan unsurunun dikkate alınması. Profesyonellik ve etik kodu. Etik sorunların anlaşılması ve ayırt edilmesi ve etik sorunların çözülmesi. Risk, güvenlik ve kazalar, güvenli laboratuvar prosedürlerinin uygulanması. Bilimsel makalelerin bilimsel literatürden bulunması ve okunması. Bilimsel olaylar için matematiksel modellerin kurulması. Bilimsel makalelerin yazımı. Bilimsel sözlü/poster sunumlarının hazırlanması ve yapılması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14798
Ödevler155
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)11515
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13535
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1GÜRKAN SEMİZ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FBE 610 Dersin Adı:  BİLİMSEL ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ VE ETİK
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR GÜRKAN SEMİZ E-Mail:  gsemiz@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3582, 296 3582, 296 3952,
Ders Yeri FEF C0112,
Amaç : Bu dersi alan öğrenciler, bilimsel sorgulama yeteneklerini geliştirebilecekler, deney/araştırma sonuçlarının analizini yapabilecekler, araştırmalarının sonuçlarını uygun bir şekilde sunabilecekler/yayabileceklerdir ve etik sorunları algılayıp çözüm bulabilecekleredir.
İçerik : Bilimsel sorulara cevap verebilmek amacıyla kendi deneyini oluşturma. Sistematik ve rastgele hataların en aza indirgenmesi ve deney tasarım metotları. Etik açıdan insan unsurunun dikkate alınması. Profesyonellik ve etik kodu. Etik sorunların anlaşılması ve ayırt edilmesi ve etik sorunların çözülmesi. Risk, güvenlik ve kazalar, güvenli laboratuvar prosedürlerinin uygulanması. Bilimsel makalelerin bilimsel literatürden bulunması ve okunması. Bilimsel olaylar için matematiksel modellerin kurulması. Bilimsel makalelerin yazımı. Bilimsel sözlü/poster sunumlarının hazırlanması ve yapılması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Danışman ile diyalog, konu belirleme
2 Ansiklopedik ve kitabi bilgilerin derlenmesi
3 Güncel literatür, periyodiklerin taranması, elde edilen kaynakların seçilmesi
4 Yöntem belirlenmesi, çalışma alanının oluşturulması
5 Web of Science, Sciencedirect, SciFinder veri tabanları
6 Laboratuvar ve saha çalışmalarının oluşturulması
7 Analiz, üniversite içi veya dışı, veya ülke dışı analizler
8 Bilimsel çalışmada etik
9 Ara sınav
10 Ortak ve grup çalışmaları (Disiplinler arası)
11 Sonuçların derlenmesi, yorumlanması
12 Tez yazımı
13 Makale yazımı, yayımlanması
14 Hakemlik, makale irdelemesi
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Kendi notlarıTürkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU