DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
BIO 589MONOOKSİJENAZLAR3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Moonoksijenazların normal metabolik yollar ve ksenobiyoyik metabolizmalarındaki rollerini detaylı bir şekilde güncel yayınlarla irdelemktir.
Ders İçeriği Oksidazlar ve oksijenazlar hakkında temel kavramlar. Monooksijenazların etki mekanizmaları. Sitokrom P450 ve sitokrom b5-bağımlı monooksijenazlar, flavin içeren monooksijenazlar ve nitrik oksit sentaz’ı içeren insan enzimleri hakkında özel vurgulama yapılacaktır. Bunların sağlık ve hastalıklardaki önemleri, yapıları, aktif bölgeleri, endojen ve ekzojen substratları, yapı-aktivite ilişkileri, membran topolojisi, izomerik formları, moleküler biyolojisi, gen yapıları ve kontrol mekanizmaları. Kolesterol, steroid hormonu ve vitamin sentez ve yıkımını içeren insan biyokimyasında, ilaç metabolizmasında ve kimyasal karsinojenezdeki fonksiyonları. Ders, derslerin yanında güncel makalelerin tartışılmasını da içerir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Oksijenazları bilir
2Sitokrom P450’leri bilir
3Flavin monoksijenazları bilir
4Monoksijenazların steroid metabolizmasındaki rollerini bilir
5Monoksijenazların ilaç metabolizmasındaki rollerini bilir
6Monoksijenazların kanser ilişkisini bilir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)12672
Ödevler21020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12727
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13434
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları