DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
BIO 550VEJETASYON TARİHİ3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Derste başlangıçtan günümüze bitki örtüsünün geçirdiği değişimler irdelenmekte ve Türkiye özelinde konu açıklanmaktadır
Ders İçeriği Veri analizi ve takdimi, Yer tarihi boyunca çevre yapısı, Paleozoyik ve Mezozoyik’te flora ve vejetasyon, Tersiyer ve Pleyistosen’de vejetasyon tarihi, Glasiyal ve Holosen vejetasyonu, Vejetasyon tarihinin bitki bilimlerdeki rolü, Flora ve vejetasyonun evrimi, Türkiye flora ve vejetasyonunun kökeni ve evrimi, İnsan ve vejetasyon etkileşimleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Çevrenin vejetasyonu nasıl etkilediği öğrenir
2Bitki fosilleri hakkında bilgi edinir
3Jeolojik devirler hakkında bilgi edinir
4Evrim hakkında bilgi edinir
5Ülkemiz flora ve vejetasyonunun kökenini kavrar

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14228
Ödevler2918
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12727
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13030
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)51050
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU