DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ORTO 615ORTOGNATİK CERRAHİ VE KRANİYOFASİYAL DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİSİ3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersin amacı ortognatik cerrahi vakalarının ortodontik yönden teşhis ve tedavi planlaması, preoperatif set-up uygulamaları ve post-op ortodontik tedavi süreciyle ilgili bilgilerin aktarılmasıdır.
Ders İçeriği Dentofasial deformitelerde etyoloji, sıklık, tedavi ihtiyacı ve psikososyal faktörler, dentofasial deformitelerde teşhis ve tedavi planlaması, ortognatik cerrahide preooperatif set-up, komplikasyonların önlenmesi ve karşılaşılan durumların kontrol altına alınması.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
11. Ortognatik cerrahi tedavi gerektiren vakaların ayırıcı tanısını yapabileceklerdir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)7214
Ödevler61060
Anabilim Dalı Akademik Etkinliği6636
Arasınav122
Sınav122
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Bahar1TÖRÜN ÖZER

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  ORTO 615 Dersin Adı:  ORTOGNATİK CERRAHİ VE KRANİYOFASİYAL DİSTRAKSİYON OSTEOGENEZİSİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Bahar
Öğretim Elemanı :  E-Mail:  İç Hat: 
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : Bu dersin amacı ortognatik cerrahi vakalarının ortodontik yönden teşhis ve tedavi planlaması, preoperatif set-up uygulamaları ve post-op ortodontik tedavi süreciyle ilgili bilgilerin aktarılmasıdır.
İçerik : Dentofasial deformitelerde etyoloji, sıklık, tedavi ihtiyacı ve psikososyal faktörler, dentofasial deformitelerde teşhis ve tedavi planlaması, ortognatik cerrahide preooperatif set-up, komplikasyonların önlenmesi ve karşılaşılan durumların kontrol altına alınması.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU