DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
ORTO 630MULTİDİSİPLİNER TEDAVİ YAKLAŞIMLARI2 + 24. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Dudak-damak yarığı ile kombine ortodontik-cerrahi (ortognatik) olgularında etyoloji ve tedavi planlaması ile ortodontik tedavinin özel uygulamalarını öğretmektir. Obstrüktif uyku apneli olgularda dental ve ortodontik problemlerin tanısı ile birlikte çocuk ve erişkin uyku apnesi olan olgularda ortodontik tedaviler, ağız içi aparey tedavisi ve kombine ortodontik cerrahi tedaviler hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmıştır
Ders İçeriği Dudak-damak yarıklı hastaların erken bebeklik dönemi maksiller ortopedik tedavisi, süt, karma ve daimi dentisyon dönemindeki ortodontik tedavileri, ortognatik cerrahi prensipleri; klinik muayene, teşhis ve tedavilerindeki temel ilkeler, distraksiyon osteogeneziz yöntemi; yeni kemik formasyonu, potansiyel hatalar ve komplikasyonlar, solunum problemlerinin dentofasiyal büyüme ve gelişim üzerindeki etkileri, üst havayolu görüntüleme yöntemleri, lateral sefalometrik değerlendirme ve analizin tanıdaki yeri, dentofasiyal yapı, baş postürü, hyoid kemik pozisyonu ve obstrüktif uyku apnesi ilişkisi, obstrüktif uyku apneli olgularda dental ve ortodontik değerlendirmeler, çocuklarda uykuyla ilişkili solunum bozuklukları, nazal ve orofaringeal patolojiler, nöromuskuler bozukluklar, dentofasiyal deformiteler, çocukluk çağı uykuyla ilişkili solunum bozukluklarında ortodontik tedaviler, obstrüktif uyku apnesinde ağız içi aparey tedavisi, horlama ve obstrüktif uyku apnesi tedavisinde kullanılan mandibuler ilerletme apareyleri, mandibuler ilerletme apareylerinin nazofaringeal havayolu, polisomnografik veriler ve hastaların günlük semptomları üzerine etkileri, ağız içi aparey tedavisi ve temporomandibuler eklem ilişkisi, obstrüktif uyku apne sendromunda uygulanan diğer tedavilerle mandibuler ilerletme apareylerinin kombine kullanımı
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
11. Erişkin hastalarda uygulanan kapsamlı ve yardımcı (pre-protetik, periodontal sorunlu hastalarda) ortodontik tedavi uygulamalarını öğrenir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14456
Ödevler248
Anabilim Dalı Akademik Etkinliği6636
Arasınav122
Sınav122
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları