DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBE 700GELİŞİM VE ÖĞRENME3 + 04. Yarıyıl4

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, doktora öğrencilerinde gelişim ve öğrenme psikolojisine ilişkin bir anlayış geliştirmek ve bu genel çerçeve ile eğitim faaliyetlerini yürütmelerine katkıda bulunmaktır.
Ders İçeriği Temel kavramlar, Gelişimin genel ilkeleri, Bilişsel gelişim, Dil gelişimi, Kişilik Gelişimi, Psiko sosyal gelişim, Ahlak gelişimi, Öğrenme ile ilgili temel kavramlar, Öğrenmeyi etkileyen faktörler, Klasik ve edimsel koşullanma, Sosyal öğrenme kuramı, Bilişsel öğrenme kuramları, Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Gelişim ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2Gelişimi etkileyen faktörleri açıklayabilme
3Gelişim kuramlarını özelliklerine göre sınıflayabilme
4Gelişim kuramlarını ve aralarındaki benzerlik ya da farklılıkları açıklayabilme
5Gelişim kuramlarının eğitim açısından doğurgularını açıklayabilme
6Öğrenme ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
7Öğrenmeyi etkileyen faktörleri açıklayabilme
8Öğrenme kuramlarını özelliklerine göre sınıflayabilme
9Öğrenme kuramlarını ve aralarındaki benzerlik ya da farklılıkları açıklayabilme
10Öğrenme stratejilerini açıklayabilme
11Öğrenme stratejilerini özelliklerine göre sınıflayabilme
12Öğrenme ve öğretme kuramlarının eğitim açısından doğurgularını açıklayabilme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4520
Ödevler41040
Sınav122
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


104

4

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları