DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBE 601BİLİM ETİĞİ2 + 01. Yarıyıl3

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bilimsel bilgi güvenilir olmalıdır. Güvenilir bilimsel bilgi üretimi için bilimsel araştırmayı gerçekleştirenlerin bilimsel standartlara uymasının yanı sıra dürüst, objektif ve yüksek mesleki ahlak değerlerine bağlı olmaları beklenmektedir. Bu nedenle bilim etiği dersinin amacı; bilim etiği kurallarını bilen, sorumluluk sahibi bilim insanlarının yetişmesine katkıda bulunmak olarak belirlenmiştir.
Ders İçeriği Araştırma ve yayın etiği ilkeleri, hayvan hakları ve deney hayvanları ile yapılan araştırmalarla ilgili kurallar, insan gönüllüler ile yapılan araştırmaların kuralları, gönüllülerin hakları, araştırıcıların sorumlulukları, araştırmanın nesnelliği, bilim etiği ihlalleri ve mevzuatımızdaki yeri, tıp etiği ilkeleri ve aralarındaki çatışmaların çözülmesi, hasta hakları gibi temel konular yanında, organ nakli, kök hücre, klonlama, kısıtlı kaynakların paylaşımı, ötanazi, yaşamın başlangıcı ve sonundaki sorunlar gibi özel durumlara etik yaklaşım ve tüm bu alanlarda genel farkındalık kazandırma çabası bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Hayatın ve sağlığın değerini söyler, korur.
2Tıp ve Bilim Etiği ilkelerini açıklar ve uygular.
3Araştırmanın temel etik ilkelerini açıklar, uygular.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01444444
ÖK 02444444
ÖK 03444444
Ara Toplam121212121212
Katkı444444

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)32678
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


78

3

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU