DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FTR 721KRONİK SPİNAL AĞRIDA KOGNİTİF-DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Kronik spinal ağrıda kognitif-davranışsal durumu kanıta dayalı fizyoterapi değerlendirme ve tedavi yöntemleri ile incelemek
Ders İçeriği 1)Öğrenciler spinal ağrıda kognitif-davranışsal değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. 2) Öğrenciler kognitif-davranışsal tedavide farklı fizyoterapi yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur. 3)Kronik spinal ağrıda kognitif davranışsal tedavi yaklaşımları ile ilgili literatür araştırması yaparlar.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenciler spinal ağrıda kognitif-davranışsal değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur.
2Öğrenciler kognitif-davranışsal tedavide farklı fizyoterapi yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur.
3Kronik spinal ağrıda kognitif davranışsal tedavi yaklaşımları ile ilgili literatür araştırması yaparlar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06
ÖK 01      
ÖK 02      
ÖK 03      
Ara Toplam      
Katkı000000

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)31442
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)31442
Ödevler21020
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)31442
Arasınav (Öğrenci)122
Sunum31133
Alan Çalışması (Öğrenci)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1EMİNE ASLAN TELCİ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FTR 721 Dersin Adı:  KRONİK SPİNAL AĞRIDA KOGNİTİF-DAVRANIŞSAL DEĞERLENDİRME VE TEDAVİ YÖNTEMLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR EMİNE ASLAN TELCİ E-Mail:  eatelci@pau.edu.tr, İç Hat:  296 4272,
Ders Yeri FTRYO A0139,
Amaç : Kronik spinal ağrıda kognitif-davranışsal durumu kanıta dayalı fizyoterapi değerlendirme ve tedavi yöntemleri ile incelemek
İçerik : 1)Öğrenciler spinal ağrıda kognitif-davranışsal değerlendirme yöntemleri hakkında bilgi sahibi olur. 2) Öğrenciler kognitif-davranışsal tedavide farklı fizyoterapi yaklaşımları hakkında bilgi sahibi olur. 3)Kronik spinal ağrıda kognitif davranışsal tedavi yaklaşımları ile ilgili literatür araştırması yaparlar.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ağrı Yönetiminde Ağrı Teorileri ve Tedavi Yaklaşımları
2 Ağrının kognitif yönü
3 Kronik Ağrılı Hastalarda Kognitif Terapinin Genel Seyri ve Yapısı
4 Ağrının davranışsal yönünü belirlemek
5 Ağrının davranışsal yönünü tedavi etmekte gevşeme eğitimi
6 Ağrının davranışsal yönünü tedavi etmekte başa çıkma stratejilerinin geliştirilmesi
7 Ağrının davranışsal yönünü tedavi etmekte gevşeme yöntemleri
8 Kognitif tedavi- Ağrı hakkındaki düşüncelerin belirlenmesi
9 Kognitif tedavi- Ağrı hakkındaki otomatik düşüncelerin modifikasyonu
10 Ağrı ile ilişkili psikososyal streslerin belirlenmesi
11 Literatür taraması
12 Literatür taraması
13 Literatür taraması
14 Literatür taraması
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU