DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
SBE 700GELİŞİM VE ÖĞRENME3 + 03. Yarıyıl2,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Bu dersin amacı, doktora öğrencilerinde gelişim ve öğrenme psikolojisine ilişkin bir anlayış geliştirmek ve bu genel çerçeve ile eğitim faaliyetlerini yürütmelerine katkıda bulunmaktır.
Ders İçeriği Temel kavramlar, Gelişimin genel ilkeleri, Bilişsel gelişim, Dil gelişimi, Kişilik Gelişimi, Psiko sosyal gelişim, Ahlak gelişimi, Öğrenme ile ilgili temel kavramlar, Öğrenmeyi etkileyen faktörler, Klasik ve edimsel koşullanma, Sosyal öğrenme kuramı, Bilişsel öğrenme kuramları, Yapılandırmacı öğrenme yaklaşımları.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Gelişim ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
2Gelişimi etkileyen faktörleri açıklayabilme
3Gelişim kuramlarını özelliklerine göre sınıflayabilme
4Gelişim kuramlarını ve aralarındaki benzerlik ya da farklılıkları açıklayabilme
5Gelişim kuramlarının eğitim açısından doğurgularını açıklayabilme
6Öğrenme ile ilgili temel kavramları tanımlayabilme
7Öğrenmeyi etkileyen faktörleri açıklayabilme
8Öğrenme kuramlarını özelliklerine göre sınıflayabilme
9Öğrenme kuramlarını ve aralarındaki benzerlik ya da farklılıkları açıklayabilme
10Öğrenme stratejilerini açıklayabilme
11Öğrenme stratejilerini özelliklerine göre sınıflayabilme
12Öğrenme ve öğretme kuramlarının eğitim açısından doğurgularını açıklayabilme

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07PY 08PY 09PY 10PY 11PY 12PY 13PY 14PY 15PY 16PY 17PY 18PY 19
ÖK 01                 55
ÖK 02                 55
ÖK 03                 55
ÖK 04                 55
ÖK 05                 55
ÖK 06                 55
ÖK 07                 55
ÖK 08                 55
ÖK 09                 55
ÖK 10                 55
ÖK 11                 55
ÖK 12                 55
Ara Toplam                 6060
Katkı0000000000000000055

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)31442
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)199
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)11414
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


65

2,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları