DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MAB 611KÜRESEL KAMU MALİYESİ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı “Küreselleşme” süreci, küreselleşmenin yol açtığı olumlu ve olumsuz dışsallıklar, küresel kolektif varlık ve hizmetlerin finansman sorunları ve olası çözüm yollarının aktarılması. .
Ders İçeriği “Küreselleşme” süreci, bu sürece biçim veren uluslararası kuruluşlar, küreselleşmenin yol açtığı olumlu ve olumsuz dışsallıklar, küresel kolektif varlık ve hizmetlerin finansman sorunları ve olası çözüm yolları .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Küreselleşen dünya ülkelerinde kamu kesiminin niteliğini gözlemler
2Küreselleşmeyle birlikte değişen kamu kesimi araç ve amaçlarını kavrar
3Uluslararası kamusal mallara ilişkin sorunları çözümler
4Küreselleşmenin kamu gelir ve gider yapısındaki etkisini ölçer

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ÖK 015154455
ÖK 025155455
ÖK 035135445
ÖK 045255555
Ara Toplam2051819171920
Katkı5155455

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler12020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)12929
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13232
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)13030
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1EKREM KARAYILMAZLAR

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MAB 611 Dersin Adı:  KÜRESEL KAMU MALİYESİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR EKREM KARAYILMAZLAR E-Mail:  ekarayilmazlar@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2796,
Ders Yeri Derslik Belirtilmemiştir.
Amaç : “Küreselleşme” süreci, küreselleşmenin yol açtığı olumlu ve olumsuz dışsallıklar, küresel kolektif varlık ve hizmetlerin finansman sorunları ve olası çözüm yollarının aktarılması. .
İçerik : “Küreselleşme” süreci, bu sürece biçim veren uluslararası kuruluşlar, küreselleşmenin yol açtığı olumlu ve olumsuz dışsallıklar, küresel kolektif varlık ve hizmetlerin finansman sorunları ve olası çözüm yolları .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Kamu Kesiminin Yapısı ve Bileşenleri
2 Devletin Ekonomiye Müdahale Nedenleri
3 Küreselleşen Ekonomide Kamu Harcamaları
4 Küreselleşen Ekonomide Kamu Gelirleri
5 Kamusal Mallara İlişkin Bazı Açıklamalar
6 Kamusal Malların Özellikleri
7 Uluslararası Kamusal Mallar Teorisi: Tanım
8 Uluslararası Kamusal Mallar Teorisi: Kavramsal Sorunlar
9 ARA SINAV
10 Uluslararası Kamusal Malların Yarattıkları Faydaya Göre Sınıflandırılması
11 Sektörel Olarak Uluslar Arası Kamusal Malların Sınıflandırılması
12 Uluslararası Kamusal Malların Tahsisinde Etkinlik ve Adalet
13 Uluslararası Kamusal Malların Finansmanı
14 Vergileme İlkeleri ve Uluslar Arası Kamusal Malların Finansmanı
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Ekrem KARAYILMAZLAR (2006), Uluslararası Kamusal Mallara İlişkin Kavramsal Sorunların Kamu Maliyesi Perspektifinden Tartışılması,Vergi Dünyası,Sayı: 30,s.148-160Türkçe
Özhan ULUATAM (2005), Kamu Maliyesi, İmaj Yayıncılık, Ankara.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları