DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MAB 608YÖNETİMLERARASI MALİ İLİŞKİLER3 + 02. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Yerel idare birinlerinin teorik yapıları, özellikleri, farklılıkları, mahalli idarenin optimum hizmet alanı ve düzeyi, Türkiye'de mahalli idareler maliyesi, il özel idareleri, belediyeler ve köyler mahalli idarelerin gelir ve giderleri, sorunları okutulmaktadır. .
Ders İçeriği Yönetimlerarası mali ilişkilerin kapsamı, kamu hizmetlerin merkez yerel arasında paylaşım kriterleri, yönetimlerarası transferler, öz yerel gelirler ve borçlanma, bu konulardaki teori ve uygulamaları, yerel yönetimlerin teorik yapıları, özellikleri, farklılıkları, merkezi idare ile yerel yönetimler arasında gelir paylaşım ilkeleri, yerel yönetimlerin optimum hizmet alanı ve düzeyi, Türkiye'de yerel yönetimler maliyesi, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin mali yapıları, mahalli idarelerin gelir ve giderleri ve konuyla ilgili reform çabaları .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Mahalli idarelerin ulusal ekonomideki yerini gözlemler
2Yerel vergi sistemini kavrar
3Mahalli idareler ve devlet arasında gelir bölüşümünü açıklar
4Gelişmiş ülkelerde gelir bölüşümünü gözlemler

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ÖK 01334 4  
ÖK 0244  4  
ÖK 03 4  4  
ÖK 04 4  455
Ara Toplam7154 1655
Katkı2410411

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler12020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13030
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)13535
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)12626
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Bahar1AYLİN İDİKUT ÖZPENÇE

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MAB 608 Dersin Adı:  YÖNETİMLERARASI MALİ İLİŞKİLER
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Bahar
Öğretim Elemanı :  DOÇENT AYLİN İDİKUT ÖZPENÇE E-Mail:  aidikut@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3852,
Ders Yeri İİBF C0109,
Amaç : Yerel idare birinlerinin teorik yapıları, özellikleri, farklılıkları, mahalli idarenin optimum hizmet alanı ve düzeyi, Türkiye'de mahalli idareler maliyesi, il özel idareleri, belediyeler ve köyler mahalli idarelerin gelir ve giderleri, sorunları okutulmaktadır. .
İçerik : Yönetimlerarası mali ilişkilerin kapsamı, kamu hizmetlerin merkez yerel arasında paylaşım kriterleri, yönetimlerarası transferler, öz yerel gelirler ve borçlanma, bu konulardaki teori ve uygulamaları, yerel yönetimlerin teorik yapıları, özellikleri, farklılıkları, merkezi idare ile yerel yönetimler arasında gelir paylaşım ilkeleri, yerel yönetimlerin optimum hizmet alanı ve düzeyi, Türkiye'de yerel yönetimler maliyesi, il özel idareleri, belediyeler ve köylerin mali yapıları, mahalli idarelerin gelir ve giderleri ve konuyla ilgili reform çabaları .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Mahalli idare kavramı, kapsamı ve gelişimi
2 Mahalli idarelerin varoluş nedenleri ve teorik çalışmalar
3 Dünyada mahalli idare yönetim türleri ve mali yapıları
4 Türkiye’de mahalli idarelerin yapısı
5 Transfer sistemi ve Türkiye’de transfer sistemi
6 Mahalli idarelerin borçlanma gelirleri
7 Türkiye’de yerel idarelerin öz gelirleri-İl özel idareleri ve öz gelirleri
8 Belediyeler ve Büyükşehir belediyelerin öz gelirleri
9 Arasınav
10 Mahalli idarelerin hizmet yöntemleri
11 Mahalli idarelerin finansman sorunları
12 İller bankası ve mahalli idareler ilişkisi
13 Mahalli idarelerde yeniden yapılanma çalışmaları ve son gelişmeler
14 Genel değerlendirme ve öneriler
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU