DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MAB 615EKONOMETRİK UYGULAMALAR3 + 03. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İktisadi ve mali ilişkileri ileri ekonometrik tekniklerle incelemek, model kurmak ve test etmektir. .
Ders İçeriği İktisadi ve mali ilişkileri ileri ekonometrik tekniklerle incelemek, model kurmak ve test etmektir. İçeriği: spheriksel olmayan hatalar, değişen varyans sorunu, otokoreli hatalar, panel verilerle regresyon, regresyon denklemleri sistemleri, gecikmeli değişkenlerle regresyon, zaman serisi modelleri, eşanlı denklem modelleri, kesikli bağımlı değişkenlerle regresyon, sınırlı bağımlı değişkenlerle modelller ve süreli modeller. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İktisat teorisinin temel tezlerini kantitatif bir yaklaşımla ele alır
2Ekonometrik metodolojiyi açıklar ve ilgili kavramları tanımlar.
3Tüm analizler için gerekli ekonometrik paket programlarını (SPSS; EViews,…) uygulama amaçlı olarak kullanır.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ÖK 014  332 
ÖK 024  431 
ÖK 034  55  
Ara Toplam12  12113 
Katkı4004410

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler12020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13030
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)14040
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)12121
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2012-2013 Güz1ŞABAN NAZLIOĞLU

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MAB 615 Dersin Adı:  EKONOMETRİK UYGULAMALAR
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2012-2013 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR ŞABAN NAZLIOĞLU E-Mail:  snazlioglu@hotmail.com, snazlioglu@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2742, 296 2742, 296 2694, 296 2694, 296 2811,
Ders Yeri İİBF C0103,
Amaç : İktisadi ve mali ilişkileri ileri ekonometrik tekniklerle incelemek, model kurmak ve test etmektir. .
İçerik : İktisadi ve mali ilişkileri ileri ekonometrik tekniklerle incelemek, model kurmak ve test etmektir. İçeriği: spheriksel olmayan hatalar, değişen varyans sorunu, otokoreli hatalar, panel verilerle regresyon, regresyon denklemleri sistemleri, gecikmeli değişkenlerle regresyon, zaman serisi modelleri, eşanlı denklem modelleri, kesikli bağımlı değişkenlerle regresyon, sınırlı bağımlı değişkenlerle modelller ve süreli modeller. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ekonometri nedir?
2 Doğrusal Regresyon Modeli
3 Enküçük kareler-I
4 Enküçük kareler-II
5 Enküçük kareler Tahmincisi-I
6 Enküçük kareler Tahmincisi-II
7 Hipotez testi
8 Arasınav
9 Model seçimi
10 Fonksiyonel biçim
11 Yapısal değişme
12 İçsellik
13 Araç değişkenler
14 Dönemsonu sınav
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
William Greene, Econometric Analysis, 7.ed., 2012, Pearson.English
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı60Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav40Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları