DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MAB 613MİKRO İKTİSADİ UYGULAMALAR3 + 03. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu ders üretici ve tüketici davranışlarına ilişkin mikro ekonomik teorisini ve refah analizini daha kapsamlı ve derin tanıtır. Buradaki teknik ve kavramlar anlaşıldığında, öğrencinin profesyonel iktisat literatürüne ulaşması ve nihayetinde kendi araştırma alanları için bir temel inşa edebilmesi mümkün olacaktır. .
Ders İçeriği Bu derste mikro iktisadi konular daha derin, daha kesin, daha kapsamlı ve daha matematiksel olarak ele alınmaktadır. Burada sunulan teknik ve kavramlar anlaşıldığında öğrencinin profesyonel iktisat literatürüne ulaşması ve nihayetinde kendi araştırma alanları için bir temel inşa edebilmesi mümkün olacaktır. İçeriği: Komperatif Statik Analiz ve İktisat Paradigması, Kalkulus(Tek Değişken Durumu): Gözden Geçirme, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kar Maksimizasyonu, Matris ve Determinantlar, Komperatif Statik: Geleneksel Yöntem, Zarf Teoremi ve Dualite, Maliyet Fonksiyonlarının Türetilmesi, Maliyet ve Üretim Fonksiyonları: Özel Konular, Tüketici Talep Fonksiyonlarının Türetilmesi. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Piyasa, arz ve talep fonksiyonlarının teorik ve matematiksel belirlenimi ile bu fonksiyonlara ait esnekliklerinin tespiti ve müdahalelerin bu fonksiyonlar üzerindeki etkilerinin kavranılması
2Firma teorisi, Kısa ve uzun dönemde üretim teorisi, firma dengesinin Eş-ürün ve firma gelir ve maliyet fonksiyonları ile kar maksimizasyon amaçlarına yönelik karar rasyonel karar verme süreçlerinin öğrenilmesi
3Tam Rekabet, Monopol, Monopollü Rekabet ve Oligopol Piyasa çeşitlerinin kavranılması
4Farklı piyasalardaki işletmelerin kar maksimizasyon kararlarının hem kısa hem de uzun dönemdeki düzeylerinin tespitini kavramak,

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ÖK 01121111 
ÖK 02111221 
ÖK 03 112121
ÖK 04   1212
Ara Toplam2436653
Katkı1112211

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler12020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13030
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)14040
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)12121
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2018-2019 Güz1AYLİN İDİKUT ÖZPENÇE

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MAB 613 Dersin Adı:  MİKRO İKTİSADİ UYGULAMALAR
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2018-2019 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT AYLİN İDİKUT ÖZPENÇE E-Mail:  aidikut@pau.edu.tr, İç Hat:  296 3852,
Ders Yeri İİBF C0109,
Amaç : Bu ders üretici ve tüketici davranışlarına ilişkin mikro ekonomik teorisini ve refah analizini daha kapsamlı ve derin tanıtır. Buradaki teknik ve kavramlar anlaşıldığında, öğrencinin profesyonel iktisat literatürüne ulaşması ve nihayetinde kendi araştırma alanları için bir temel inşa edebilmesi mümkün olacaktır. .
İçerik : Bu derste mikro iktisadi konular daha derin, daha kesin, daha kapsamlı ve daha matematiksel olarak ele alınmaktadır. Burada sunulan teknik ve kavramlar anlaşıldığında öğrencinin profesyonel iktisat literatürüne ulaşması ve nihayetinde kendi araştırma alanları için bir temel inşa edebilmesi mümkün olacaktır. İçeriği: Komperatif Statik Analiz ve İktisat Paradigması, Kalkulus(Tek Değişken Durumu): Gözden Geçirme, Çok Değişkenli Fonksiyonlar, Kar Maksimizasyonu, Matris ve Determinantlar, Komperatif Statik: Geleneksel Yöntem, Zarf Teoremi ve Dualite, Maliyet Fonksiyonlarının Türetilmesi, Maliyet ve Üretim Fonksiyonları: Özel Konular, Tüketici Talep Fonksiyonlarının Türetilmesi. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %70
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Ekonomi hakkında genel kavramlar
2 Tüketici Davranışları: Bütçe Kısıtları
3 Tüketici Teorisi: Fayda Maksimizasyonu, Walrasyan Talep
4 Tüketici Teorisi: Hicksian Talep, Slutsky Eşitliği
5 Üretici Teorisi: Teknoloji ve Kar Maksimizasyonu
6 Üretim Teorisi: Üretim Maliyetleri ve Kaynak Dağılımı
7 Refah Teoremlerinde Birincil ve İkincil Dağılım
8 Ara Sınav
9 Belirsizlik ve Riskler-I
10 Belirsizlik ve Riskler-II
11 Kamu Politikalarında Uygulamalar
12 Dışsallıklar ve Kamu Malları
13 Seçili Dökümanlar Üzerinde Çalışmak
14 Seçili Dökümanlar Üzerinde Çalışmak
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları