DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
MAB 603VERGİLEMEDE GÜNCEL KONULAR3 + 03. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Doktora
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Küreselleşmenin getirdiği vergisel gelişmelerin ve yenilenen vergi mevzuatlarının aktarılması. .
Ders İçeriği Küreselleşmenin getirmiş bulunduğu vergisel gelişmeler, G-8’lerin vergiye yönelik önerileri, gelir vergisi uygulaması ile ilgili tartışmalar, uluslarüstü vergilendirme projesi, internet bağlantılı işlemlerde ortaya çıkan vergisel sorunlar, hizmet işlemlerinde vergilendirme, para hareketlerine yönelik vergilendirme, Uzay Kullanım Vergisi Projesi, dijital para kullanımında vergi uygulaması, mal hareketlerine yönelik vergilendirmede ortaya çıkan sorunlar, vergi uyuşmazlıklarında uluslararası uzlaşma ve tahkim, çifte vergilendirme anlaşamalarının geçerliliği, Ekonomik Blok ülkeleri Görüşü , Karşılıklılik Esası yerine Blok uygulaması gibi en güncel ve sıcak konular ön plana çıkartılarak ele alınacaktır. .
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Türk vergi mevzuatı ve sistemi hakkında güncel hukuki gelişmeleri yakından takip eder
2Türk vergi mevzuatı ve sistemi hakkında gerçekleşen değişiklikleri ve yenilikleri yorumlar
3Türk vergi mevzuatı ve sistemine ilişkin Türkçe ve yabancı kaynaklardan yararlanarak bilimsel seminer çalışması yapar ve sunar
4Türk vergi mevzuatında meydana gelen güncel gelişmelerin fayda ve zararlarını tartışır ve öneriler getirir
5Yabancı ülkelerdeki vergi mevzuat ve sistemlerine ilişkin meydana gelen güncel gelişmelerin fayda ve zararlarını tartışır ve öneriler getirir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
NoPY 01PY 02PY 03PY 04PY 05PY 06PY 07
ÖK 01 52 4 4
ÖK 02 52 4 4
ÖK 03 5  414
ÖK 04 5  4 4
ÖK 05  3 2 5
Ara Toplam 207 18121
Katkı0410404

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)14342
Ödevler12020
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)13030
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)14040
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)12121
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2019-2020 Güz1İBRAHİM ORGAN

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  MAB 603 Dersin Adı:  VERGİLEMEDE GÜNCEL KONULAR
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2019-2020 Güz
Öğretim Elemanı :  PROFESÖR İBRAHİM ORGAN E-Mail:  iorgan@pau.edu.tr, İç Hat:  296 2663, 296 2663, 296 2663, 296 2709, 296 2589,
Ders Yeri İİBF C0110,
Amaç : Küreselleşmenin getirdiği vergisel gelişmelerin ve yenilenen vergi mevzuatlarının aktarılması. .
İçerik : Küreselleşmenin getirmiş bulunduğu vergisel gelişmeler, G-8’lerin vergiye yönelik önerileri, gelir vergisi uygulaması ile ilgili tartışmalar, uluslarüstü vergilendirme projesi, internet bağlantılı işlemlerde ortaya çıkan vergisel sorunlar, hizmet işlemlerinde vergilendirme, para hareketlerine yönelik vergilendirme, Uzay Kullanım Vergisi Projesi, dijital para kullanımında vergi uygulaması, mal hareketlerine yönelik vergilendirmede ortaya çıkan sorunlar, vergi uyuşmazlıklarında uluslararası uzlaşma ve tahkim, çifte vergilendirme anlaşamalarının geçerliliği, Ekonomik Blok ülkeleri Görüşü , Karşılıklılik Esası yerine Blok uygulaması gibi en güncel ve sıcak konular ön plana çıkartılarak ele alınacaktır. .
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Vergilemenin Tarihsel Gelişimi
2 Vergilemenin Amaçları
3 Vergi Tekniği
4 Vergilerin Tasnifi
5 Gelir Vergileri
6 Gider Vergileri
7 Servet Vergileri
8 Vergileme İlkeleri
9 ARASINAV
10 Vergilemenin Gelir Dağılımına İlişkin Etkileri
11 Vergilemenin Konjonktürel İstikrara İlişkin Etkisi
12 Vergilemenin İktisadi Büyümeye Etkisi
13 Vergi Sistemleri ve Türk Vergi Sistemi
14 Uluslararası Vergi Sorunları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Salih Turhan (1998), Vergi Teorisi ve Politikası, Filiz Kitabevi, İstanbul.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları