DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FEDB 603YÜKSEK LİSANS TEZİ0 + 04. Yarıyıl24

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Zorunlu
Dersin Amacı Tez aşamasında olan öğrencilere danışman öğretim üyesinin çalıştığı bilimsel alandaki bilgi, görgü ve deneyimlerinin aktarılması, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin, tez konuları ile ilgili güncel literatürü, yeni gelişmeleri izleyebilme, değerlendirebilme ve tartışabilme yeteneğinin kazandırılmasıdır.
Ders İçeriği Tez önerisinde belirtilen konuda ders döneminde kazanılmış teorik bilgi ve deneyimler ile Uzmanlık Alan Dersi ve Seminer Çalışmasının katkıları çerçevesinde tez çalışması hazırlamak.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Felsefe ve Din Bilimleri alanında ve tez konusunda edindiği bilgileri uzmanlık düzeyinde yorumlayabilme, geliştirebilme ve bunları kullanabilme becerisi.
2Bilgiye gereksinim duyma ve aradığı bilgiye ulaşabilme becerisi.
3Tez konusu ile ilgili topladığı bilgileri sentezleyebilme, analiz edebilme ve yorumlayabilme.
4Tez konusu ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi, yayımlanması aşamalarında bilimsel ve etik değerleri gözetebilme.
5Tez konusundaki bir problemi çözmek için yöntem kurgulayabilme, geliştirebilme, uygulayabilme ve sonuçları değerlendirebilme becerisi.
6Tez konusundaki uygulamalarda karşılaşacağı sorunları, araştırma yöntemlerini kullanarak, yeni yaklaşımlar geliştirerek ve sorumluluk alarak çözebilme becerisi.
7Tez konusundaki güncel gelişmeleri ve kendi çalışmalarını yazılı, sözlü ve görsel olarak aktarabilme becerisi.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14228
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)620120
Anabilim Dalı Akademik Etkinliği6636
Sunum (Öğrenci)1016160
İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması1016160
Alan Çalışması (Öğrenci)620120
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


624

24

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


Seçili dönemde ders açılmamıştır.

T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU