DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FEDB 527İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Öğrencinin İslam Felsefesinin doğuşundan 15. yüzyıla kadar ki dönemde tartışılan epistemoloji, yöntem, bilimlerin tasnifi, felsefe-din ilişkisi ve ahlak ve siyaset gibi pratik felsefe sorunlarını çeşitli felsefi akımlara yönelik eleştiriler hakkında sistematik bilgi kazandırmak ve bu sorunların felsefe tarihi içindeki konumu belirleme ve tartışma becerisi kazandırmak.
Ders İçeriği İslâm felsefesi kavramı, İslâm felsefesinin özgünlüğü, İslâm felsefesinde bilgi, varlık, değer, siyaset vb. problemleri.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İslam da Felsefenin ortaya çıkışı nedenlerini tanır.
2Klasik felsefi ilimlerin içeriklerini açıklar
3 İslam felsefesine özgü temel kavramların gelişim süreçlerini ve sorunları kavrar
4 Klasik İslam Felsefe ekollerinin sorunlara yaklaşımlarını fark eder ve aralarında ilişkileri kurar
5Felsefi ilimlerin içerik ve yöntemlerine dair eleştirileri tanır ve ilişkilendirir

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4832
Ödevler6636
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)5315
Arasınav133
İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması5525
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1OSMAN MUTLUEL

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FEDB 527 Dersin Adı:  İSLAM FELSEFESİNİN TEMEL PROBLEMLERİ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT OSMAN MUTLUEL E-Mail:  İç Hat:  296 4390,
Ders Yeri İslami İlim.Enst. A0105,
Amaç : Öğrencinin İslam Felsefesinin doğuşundan 15. yüzyıla kadar ki dönemde tartışılan epistemoloji, yöntem, bilimlerin tasnifi, felsefe-din ilişkisi ve ahlak ve siyaset gibi pratik felsefe sorunlarını çeşitli felsefi akımlara yönelik eleştiriler hakkında sistematik bilgi kazandırmak ve bu sorunların felsefe tarihi içindeki konumu belirleme ve tartışma becerisi kazandırmak.
İçerik : İslâm felsefesi kavramı, İslâm felsefesinin özgünlüğü, İslâm felsefesinde bilgi, varlık, değer, siyaset vb. problemleri.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU