DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FEDB 521DİNİ ÇOĞULCULUK3 + 02. Yarıyıl6

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Küreselleşmeden kaynaklanan dini, felsefî ve sosyal problemlerin tanıtılması, tahlil edilmesi ve kültürdeki çağdaş yansımalarının incelenmesine katkıda bulunmak.
Ders İçeriği 1 Kavram olarak çoğulculuk ve çokçuluk. 2 Dinler arası diyalog- Çoğulculuk. 3 Çoğulcu hipotezler. 4 Dünya imanları. 5 Hakikat ve şüphe. 6 Dînî hakikat iddiaları. 7 ARA SINAV 8 Eskatolojik doğrulama. 9 Çoğulculuk ve dini tecrübe. 10 Bir 'yorum' olarak din. 11 Dinlerde 'kurtuluş' iddiaları. 12 Çoğulculuk ve siyaset. 13 Çoğulculuk ve tarih. 14 Çoğulculuk ve ekonomi.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Öğrenci, dersin sonunda küreselleşme, çoğulculuk, çokçuluk, diyalog, dinler arası ilişkiler konusunda bilgi sahibi olur.
2Çeşitli dünya dinleri ve inanç sistemlerinin geçerliliği gibi konular da fikir sahibi olur.
3İnanç sistemlerinin doğurduğu kültürel ve sosyal sorunlar hakkında fikir sahibi olur.
4Yukarıda öğrendiği bu bilgileri etraflıca analiz edip aralarında ne gibi ilişkiler kurulabileceğini kavrar.
5İnanç sistemlerin doğurduğu benzeri sorunlar üzerinde çözüm arayışına girebilir.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler4832
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
Rapor / Proje (hazırlık süresi dahil)5525
Alan Çalışması6636
Anabilim Dalı Akademik Etkinliği5315
Arasınav133
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


156

6

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1İSMAİL ŞİMŞEK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FEDB 521 Dersin Adı:  DİNİ ÇOĞULCULUK
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT İSMAİL ŞİMŞEK E-Mail:  İç Hat:  296 4374, 296 4464,
Ders Yeri İslami İlim.Enst. A0101,
Amaç : Küreselleşmeden kaynaklanan dini, felsefî ve sosyal problemlerin tanıtılması, tahlil edilmesi ve kültürdeki çağdaş yansımalarının incelenmesine katkıda bulunmak.
İçerik : 1 Kavram olarak çoğulculuk ve çokçuluk. 2 Dinler arası diyalog- Çoğulculuk. 3 Çoğulcu hipotezler. 4 Dünya imanları. 5 Hakikat ve şüphe. 6 Dînî hakikat iddiaları. 7 ARA SINAV 8 Eskatolojik doğrulama. 9 Çoğulculuk ve dini tecrübe. 10 Bir 'yorum' olarak din. 11 Dinlerde 'kurtuluş' iddiaları. 12 Çoğulculuk ve siyaset. 13 Çoğulculuk ve tarih. 14 Çoğulculuk ve ekonomi.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Dini Çoğulculuğun Felsefi Arka Planı
2 Kavram Olarak Dini Çoğulculuk
3 Dini Çoğulculuk mu Dinde çoğulculuk mu?
4 Dışlayıcılık
5 Kapsayıcılık
6 John Hick ve Dini Çoğulculuk Hipotezi
7 Smith ve Dini Çoğulculuk Hipotezi
8 İslam Düşüncesinde Çoğulcu İddialar
9 S. H. Nasr ve Dini Çoğulculuk
10 Maturidi Düşüncesinde Çoğulculuk
11 Kurân Açısından Çoğulcu İddialar (Tez)
12 Kurân Açısından Çoğulcu İddialar (Antitez)
13 Çoğulculuk ve Dinler Arası Diyalog
14 Değerlendirme
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU