DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FEDB 511KLASİK DÖNEM İSLAM FELSEFESİ METİNLERİ 13 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı İslam felsefesinin bazı klasik yapıtlarının okunmasıyla öğrencinin bu felsefî geleneğin düşünce tarihindeki yerine, temel problemlerine ve Türkçe-Arapça-İngilizce terminolojisine hakim olması hedeflenmektedir.
Ders İçeriği el-Kindî'nin el-Felsefetu'l-Ûlâ adlı eseri, el-Fârâbî'nin Kitâbu'l-Hurûf, Tahsîlu's-Sa'ade ve el-Medînetu'l-Fazıla adlı eserleri, İbn Sînâ'nın eş-Şifâ adlı eserinin el-İlahiyyât bölümü, İbn Ruşd'ün Metafizik şerhleri başta olmak üzere, İslam felsefesinin klasiklerinin üç dilde (Türkçe, Arapça ve İngilizce) dersin hocası ile birlikte okunup tematik ve terminolojik açıdan değerlendirilmesi, konuların pekiştirilmesi hedeflenerek iki hafta süreyle uygun ödevlerin hazırlanması ve ardından sınıfta yeniden değerlendirilmesinin yapılması
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1İslam felsefesinin bazı klasik yapıtlarının okunmasıyla öğrencinin bu felsefî geleneğin düşünce tarihindeki yerine
2İslam felsefesinin bazı klasik yapıtlarının okuyarak bu felsefî geleneğin düşünce tarihindeki değerini tanır.
3İslam felsefesinin bazı klasik yapıtları üzerinden bu felsefî geleneğin temel problemlerini tanır.
4Klasik eserleri okuyarak İslam felsefesinin Türkçe-Arapça-İngilizce terminolojisini fark eder.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Ödevler4832
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)122
Sunum / Seminer (hazırlık süresi dahil)6636
Anabilim Dalı Akademik Etkinliği (Öğrenci)5525
Arasınav133
Materyal Tasarlama/Uygulama5315
Alan Çalışması (Öğrenci)41040
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1KEMAL GÖZ

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FEDB 511 Dersin Adı:  KLASİK DÖNEM İSLAM FELSEFESİ METİNLERİ 1
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT KEMAL GÖZ E-Mail:  kemalgoz@pau.edu.tr, İç Hat:  296 4421, 296 4421, 296 4421,
Ders Yeri İslami İlim.Enst. A0104,
Amaç : İslam felsefesinin bazı klasik yapıtlarının okunmasıyla öğrencinin bu felsefî geleneğin düşünce tarihindeki yerine, temel problemlerine ve Türkçe-Arapça-İngilizce terminolojisine hakim olması hedeflenmektedir.
İçerik : el-Kindî'nin el-Felsefetu'l-Ûlâ adlı eseri, el-Fârâbî'nin Kitâbu'l-Hurûf, Tahsîlu's-Sa'ade ve el-Medînetu'l-Fazıla adlı eserleri, İbn Sînâ'nın eş-Şifâ adlı eserinin el-İlahiyyât bölümü, İbn Ruşd'ün Metafizik şerhleri başta olmak üzere, İslam felsefesinin klasiklerinin üç dilde (Türkçe, Arapça ve İngilizce) dersin hocası ile birlikte okunup tematik ve terminolojik açıdan değerlendirilmesi, konuların pekiştirilmesi hedeflenerek iki hafta süreyle uygun ödevlerin hazırlanması ve ardından sınıfta yeniden değerlendirilmesinin yapılması
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %
Haftalık Konu Başlıkları
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU