DERS BİLGİLERİ
Ders KodDers AdT+U SaatYarıyılAKTS
FEDB 507DİN FELSEFESİNE GİRİŞ3 + 01. Yarıyıl7,5

DERS TANIMI
Ders Düzeyi Yüksek Lisans
Ders Türü Seçmeli
Dersin Amacı Bu dersten başarılı olan öğrencilerin, din felsefesinin ne olduğu, Tanrı’nın mahiyeti, din dilinin O’nu ifade edip edemeyeceği ve Tanrı’nın varlığının leh ve aleyhindeki kanıtlar; çeşitli Tanrı tasavvurları, ateizm ve problemleri, ölümden sonraki hayat ve ölümsüzlük problemi, dinin bilim, sanat ve ahlak ile ilişkisi; mucize, irade, özgürlük, kötülük gibi din felsefesi sorunları hakkında bilgi edinmeleri, bu bilgiyi kullanabilmeleri ve değerlendirebilmeleri, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeleri beklenir. Öğrencilerin belirli haftalarda gerçekleştirecekleri ödev ve sunumlarla ele alınan konuları sunup tartışarak etkili düşünme ve aktarma becerisi elde etmeleri de hedeflenir.
Ders İçeriği Bu ders, felsefe ve din, bilgi ve inanç, Tanrı hakkında konuşma, Tanrı ve kötülük, Tanrının varlığının delilleri, mucize, dinin mahiyeti, din ve bilim, ölümden sonraki hayat gibi konuları içermektedir.
Ders Ön Koşul Dersin ön koşulu yok.
Ders Yan Koşul Dersin yan koşulu yok.
Öğretim Sistemi Yüz yüze

DERS ÖĞRENME KAZANIMLARI
1Tanrı’nın sıfatları ve varlığının kanıtları ile ilgili temel kavram ve kuramları açıklar.
2Tanrı’nın varlığı ve ispatına dair tartışmaları ve bunların hayattaki izdüşümlerini açıklar.
3Din felsefesi, din dili ve Tanrı’nın varlığı tartışmalarına ait temel özellikleri açıklar.
4Tanrının varlığı hakkında ileri sürülen deliller arasında karşılaştırma yapar.
5Farklı Tanrı tasavvurları, ölümden sonraki hayat, din, bilim, sanat ve ahlak arasındaki ilişkiye dair görüşler arasında karşılaştırma yapar.

DERS ÖĞRENME KAZANIMININ PROGRAM YETERLİLİKLERİNE KATKISI
Derslerin program öğrenme kazanımına katkısı girilmemiş.

AKTS / İŞ YÜKÜ TABLOSU
EtkinlikSayısıSüresi (Saat)Toplam İş Yükü (Saat)
Ders Süresi(14 hafta/teorik+uygulama)14342
Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi(Ön çalışma, pekiştirme)4832
Arasınavlar(hazırlık süresi dahil)122
Yarıyıl Sonu Sınavı(hazırlık süresi dahil)133
Anabilim Dalı Akademik Etkinliği41040
Sunum (Öğrenci)6636
İnternette Tarama/ Kütüphane Çalışması5315
Alan Çalışması (Öğrenci)5525
Toplam İş Yükü

Dersin AKTS Kredisi


195

7,5

DERS ŞUBELERİ
 Dönem seçiniz :   


 Ders DönemiŞube NoDersi Veren Öğretim Elemanı
Detay 2020-2021 Güz1İSMAİL ŞİMŞEK

Ders Şube Detayları
Dersin Kodu:  FEDB 507 Dersin Adı:  DİN FELSEFESİNE GİRİŞ
Saat (T+P) : 3 + 0   Şube No : 1   Öğretim Dili: Türkçe Şube Dönemi :  2020-2021 Güz
Öğretim Elemanı :  DOÇENT İSMAİL ŞİMŞEK E-Mail:  İç Hat:  296 4374, 296 4464,
Ders Yeri İslami İlim.Enst. A0101,
Amaç : Bu dersten başarılı olan öğrencilerin, din felsefesinin ne olduğu, Tanrı’nın mahiyeti, din dilinin O’nu ifade edip edemeyeceği ve Tanrı’nın varlığının leh ve aleyhindeki kanıtlar; çeşitli Tanrı tasavvurları, ateizm ve problemleri, ölümden sonraki hayat ve ölümsüzlük problemi, dinin bilim, sanat ve ahlak ile ilişkisi; mucize, irade, özgürlük, kötülük gibi din felsefesi sorunları hakkında bilgi edinmeleri, bu bilgiyi kullanabilmeleri ve değerlendirebilmeleri, analitik düşünme ve problem çözme yeteneklerini geliştirmeleri beklenir. Öğrencilerin belirli haftalarda gerçekleştirecekleri ödev ve sunumlarla ele alınan konuları sunup tartışarak etkili düşünme ve aktarma becerisi elde etmeleri de hedeflenir.
İçerik : Bu ders, felsefe ve din, bilgi ve inanç, Tanrı hakkında konuşma, Tanrı ve kötülük, Tanrının varlığının delilleri, mucize, dinin mahiyeti, din ve bilim, ölümden sonraki hayat gibi konuları içermektedir.
Devam Zorunluluğu : Dersin Devam Yüzdesi : %80
Haftalık Konu Başlıkları
HaftaKonular
1 Din Felsefesine Giriş
2 Din ve Mistik Tecrübe
3 Akıl ve İman
4 Tanrı'nın Sıfatları
5 Tanrı'nın Varlığının Delilleri
6 Ateizm
7 Kötülük Sorunu
8 Deizm
9 Panteizm
10 Pananteizm
11 Ölümden Sonraki Hayat
12 Din ve Bilim
13 Din ve Ahlak
14 Dışlayııcılık, Çoğulculuk ve Kapsayıcılık
Materyaller
Materyal belirtilmemiştir.
Kaynaklar
KaynaklarKaynak Dili
Peterson, Michael, Reason and Religios Belief; an Intruduction to the Philosophy of Religion Aydın, Mehmet. Din Felsefesi. İzmir: DEÜY, 1990. Bayrakdar, Mehmet. Din Felsefesine Giriş. Ankara: Fecr y, 1997. Yaran, Cafer Sadık. Klasik ve Çağdaş Metinlerle Din Felsefesi. Samsun: Etüt, 1997.Türkçe
Ders Değerlendirme Sistemi
Değerlendirme YöntemiKatkı Yüzdesi (%)Değerlendirme Yöntemi Ad
Dönem Sonu Sınavı50Dönem Sonu Sınavı
Ara Sınav50Ara Sınav
T+U : Teorik + Pratik
PY: Program Yeterlilikleri
ÖK: Ders Öğrenme Kazanımları
© 2020 PAU